×

Ενημερώσεις προϊόντων | Ιούνιος 2024

Whats New Image June 2024

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τις τελευταίες ενημερώσεις της πλατφόρμας Classter, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της, την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη. Η ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των λειτουργιών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της διεπαφής χρήστη, ώστε η πλατφόρμα να γίνει πιο αποτελεσματική και φιλική προς το χρήστη για τους διαχειριστές, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι ενημερώσεις αποτελούν άμεση ανταπόκριση στα πολύτιμα σχόλιά σας και τη συνεχή υποστήριξή σας, διασφαλίζοντας ότι το Classter παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή δέσμευσή σας στη βελτίωση της εμπειρίας του Classter.

Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στη νέα έκδοση:

 1. Τοποθεσία στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φοιτητών
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει τον καθορισμό μιας τοποθεσίας για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθητών, εξασφαλίζοντας ακριβή εντοπισμό της τοποθεσίας. Μια ρύθμιση αυτόματου υπολογισμού αναθέτει τη θέση του μαθητή με βάση προκαθορισμένους κανόνες, εάν δεν έχει δοθεί από τον χρήστη. Η λειτουργία αυτή ενσωματώνεται με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις προεπιλεγμένες θέσεις και τις θέσεις εισαγωγής, διατηρώντας τη συνέπεια και την ακρίβεια στη διαχείριση των δεδομένων των φοιτητών σε διάφορες διαδικασίες.
 2. Διαχείριση τοποθεσίας και φιλτράρισμα βάσει ρόλων του Classter
  Έχουν γίνει νέες διαρθρωτικές αλλαγές στη διαχείριση τοποθεσιών με τη νέα λειτουργία περιορισμού ρόλων, με τον εξορθολογισμό της ανάθεσης ρόλων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και βαθμίδες (π.χ. βαθμίδες/έτη/προγράμματα κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα, το Classter υποστηρίζει τώρα τους ρόλους χρηστών που μπορούν να βλέπουν μαθητές και πόρους που σχετίζονται με συγκεκριμένες τοποθεσίες και βαθμίδες που καθορίζονται στο ρόλο χρήστη.
  Εάν ένας χρήστης έχει ρόλο που περιορίζεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή βαθμίδες, τότε ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μόνο μαθητές, καθηγητές και άλλες οντότητες μόνο από αυτή την τοποθεσία. Ωστόσο, ο ρόλος μπορεί να έχει το προνόμιο να αναζητά μαθητές από όλες τις τοποθεσίες χρησιμοποιώντας την επιλογή Γρήγορη αναζήτηση. Αυτό επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να βρίσκουν και να μεταφέρουν εύκολα π.χ. μαθητές από άλλες τοποθεσίες στην τοποθεσία τους.
 3. Χαρακτηριστικό υπο-τοποθέτησης
  Τα ιδρύματα μπορούν πλέον να διαμορφώνουν επιμέρους τοποθεσίες εντός του Classter για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών χώρων. Η λειτουργία υπο-τοποθέτησης είναι ενεργοποιημένη στις βασικές ρυθμίσεις και μπορεί να ονομαστεί χρησιμοποιώντας την ορολογία σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού πελάτη. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι “Κτίρια”. Αυτή η ενημέρωση βοηθά στην οργάνωση δωματίων και εγκαταστάσεων σε διαφορετικά κτίρια ή πανεπιστημιουπόλεις. Οποιαδήποτε αίθουσα ή βαθμίδα (π.χ. τάξη/έτος/πρόγραμμα) μπορεί να συσχετιστεί με μια υπο-τοποθεσία (π.χ. κτίριο) Υπο-τοποθεσία – Classter Knowledge Base
 4. Δύο νέες οντότητες:
  Εναλλακτικές Main Stream & Group (Διαθέσιμο μόνο για HE)
  Αυτή η επικαιροποίηση εισάγει δύο νέες οντότητες για τους φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Εναλλακτική Κύρια Ομάδα και Εναλλακτική Ροή (δηλ. Ροή ή Έτος ή Επίπεδο). Τα πεδία αυτά επιτρέπουν στα ιδρύματα να εκχωρούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες για εναλλακτικές ομάδες και ρεύματα για φοιτητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρέχοντας αυξημένη ευελιξία για στατιστική ανάλυση και υποβολή εκθέσεων.
 5. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων χρηστών
  Μέχρι τώρα, κάθε μαθητής στο Classter μπορούσε να έχει έναν τύπο χρήστη (π.χ. εγγεγραμμένος μαθητής, εισακτέος, απόφοιτος). Η τελευταία έκδοση εισήγαγε έναν τύπο χρήστη ανά περίοδο. Τώρα ένας φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής στην τρέχουσα περίοδο, απόφοιτος στην προηγούμενη και υποψήφιος στην επόμενη. Αυτό επιτρέπει ένα διαφορετικό μενού/πύλη χρήστη ανά ακαδημαϊκή περίοδο για έναν φοιτητή με διαφορετικούς ρόλους χρήστη ανά περίοδο.

Νέες ενότητες προστέθηκαν στη λίστα των ενοτήτων του Classter

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για Εκπαιδευτικούς

  • Check-in/out για εκπαιδευτικούς
   Έχουμε εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα check-in/check-out για τους εκπαιδευτικούς, που επιτρέπει check-in μέσω χειροκίνητης καταχώρησης, κωδικών QR ή εφαρμογής για κινητά. Αυτή η νέα λειτουργία συνδέει τα check-in με συνεδρίες, συναντήσεις, εκδηλώσεις, αξιολογήσεις και άλλες δραστηριότητες, παρέχοντας λεπτομερή παρακολούθηση και διαχείριση των ωρών εργασίας και των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών.
  • Εργαλείο αναθεώρησης και έγκρισης ωρών εργασίας.
   Με βάση τις καταχωρημένες πληροφορίες Check-in και Check-out, το Classter παρείχε μια προβολή διαχείρισης και εργαλεία έγκρισης για την αναθεώρηση των ωρών εργασίας στο Backoffice. Ο τελικός χρήστης μπορεί να στείλει τις καταχωρημένες ώρες για έγκριση από τους επόπτες εκπαιδευτικούς. Ο τελικός κατάλογος ωρών εργασίας μπορεί να εξαχθεί σε συστήματα μισθοδοσίας. (αυτό μπορεί να απαιτήσει μια προσαρμοσμένη εφαρμογή εξαγωγής)
 1. Εκπαίδευση και εμπειρία στο προφίλ του εκπαιδευτικού
  Εισάγαμε μια νέα καρτέλα “Εκπαίδευση και εμπειρία” στο προφίλ του εκπαιδευτικού, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν και να διαχειρίζονται πολλαπλές καταχωρήσεις εκπαίδευσης, διπλωμάτων και εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, έχουν προστεθεί νέα πεδία στην ενότητα των δεδομένων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού υπουργείου, της επιλογής διευθυντή, της σχετικής εταιρείας, των λογαριασμών γενικής λογιστικής και των τραπεζικών στοιχείων, παρέχοντας ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ εκπαιδευτικού.
 2. Συμβάσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς
  Αναμορφώσαμε την καρτέλα οικονομικών για τους εκπαιδευτικούς, εισάγοντας μια νέα υποενότητα με την ονομασία “Συμβάσεις & Οικονομικά”, η οποία επιτρέπει τη λεπτομερή διαχείριση των συμβάσεων και των σχετικών κατανομών. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τη μεταφορά των υφιστάμενων οικονομικών δεδομένων στη νέα οντότητα, παρέχοντας έναν πιο ολοκληρωμένο και δομημένο τρόπο χειρισμού των λεπτομερειών απασχόλησης των εκπαιδευτικών, των συμβάσεων και των κατανομών.

Ενότητα πρωτοκόλλων

Εισήχθη μια νέα ενότητα, τα πρωτόκολλα. Αυτό βοηθά στη διαχείριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρωτόκολλο, διασφαλίζοντας ότι όλες οι επικοινωνίες και τα έγγραφα τεκμηριώνονται σωστά και είναι εύκολα ανακτήσιμα.

Μονάδα ηλεκτρονικής υπογραφής και υπογραφικών μαξιλαριών

 1. Νέα ενσωμάτωση του Signature Pad και διαδικασία υπογραφής
  Εισάγαμε έναν νέο μηχανισμό συλλογής υπογραφών με τη χρήση συσκευών SignaturePad, ενσωματώνοντας ειδικά τις συσκευές SingoTec για την αρχική ανάπτυξη. Το σύστημα αυτό βελτιώνει τη διαδικασία υπογραφής των αιτήσεων των μαθητών που υποβάλλονται μέσω της πύλης εισδοχής, της πύλης γονέων και της πύλης αντιπροσώπων. Επιπλέον, ο μηχανισμός υπογραφών, με τη χρήση Signature Pads, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία λήψης υπογραφών στο Classter, όπως για παράδειγμα Φόρμες εγγραφής.
 2. Ενσωματωμένες υπογραφές με ενέργειες πρωτοκόλλου
  Οι υπογραφές μπορούν πλέον να ενσωματωθούν σε ενέργειες πρωτοκόλλων, επιτρέποντας την κατηγοριοποίηση των εγγράφων ως νέα κύρια πρωτόκολλα, προσαρτήματα ή εκδόσεις. Οι χρήστες θα βλέπουν προτροπές για την επιλογή πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια των αιτήσεων υπογραφής, ενισχύοντας τη διαχείριση εγγράφων και τη συμμόρφωση.
 3. Φίλτρο αίτησης υπογραφής
  Προστέθηκε ένα φίλτρο αίτησης υπογραφής σε διάφορους καταλόγους για να δείχνει εάν και σε ποιο επίπεδο έχει σταλεί εντολή υπογραφής, και συμπεριλήφθηκε επίσης ένα φίλτρο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληρωτών. Αυτό βελτιώνει την οργάνωση και το φιλτράρισμα των δεδομένων, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αιτήσεων υπογραφής και των πληροφοριών του πληρωτή.
 4. Αυτόματη εισαγωγή υπογεγραμμένου εγγράφου στην ενότητα Αρχεία μαθητών
  Κάθε έγγραφο που υπογράφεται ηλεκτρονικά ή μέσω Pad μπορεί πλέον να αποθηκεύεται αυτόματα στην ΤΑΜΠ των αρχείων των φοιτητών. Το εισαγόμενο PDF θα περιέχει την υπογραφή του χρήστη που έχει ενσωματωθεί στο έγγραφο.

Σημαντικές γενικές βελτιώσεις

  • Ειδοποίηση αλλαγής κατάστασης φοιτητή
   Αυτή η υπηρεσία στέλνει ειδοποιήσεις σε μαθητές, γονείς και διοικητικό προσωπικό σχετικά με αλλαγές στην κατάσταση των μαθητών. Το σύστημα περιλαμβάνει νέα πρότυπα για εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και μια συνοπτική έκδοση για τους υπαλλήλους. Οι ειδοποιήσεις βασίζονται σε αλλαγές κατάστασης με έλεγχο ιστορικού για την αποφυγή επαναλήψεων, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και σχετική επικοινωνία σχετικά με τις ενημερώσεις της κατάστασης των φοιτητών. Μια ειδοποίηση προς τον υπάλληλο του back-office μπορεί να αποσταλεί σε κάθε αλλαγή κατάστασης του μαθητή ή μόνο μια ειδοποίηση για όλες τις αλλαγές κατάστασης.
  • Έλεγχος αλλαγών κατάστασης μαθητών
   Εισήχθη ένα προνόμιο για τον έλεγχο των αλλαγών στην κατάσταση των φοιτητών, διασφαλίζοντας ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση ενός φοιτητή. Αυτό συμβάλλει στη διαχείριση και τον περιορισμό των τροποποιήσεων της κατάστασης, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν μόνο αν έχουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις και ότι οι αλλαγές στην κατάσταση των φοιτητών εξουσιοδοτούνται και παρακολουθούνται σωστά.
  • Έλεγχος διπλού ονόματος για τη δημιουργία νέου μαθητή
   Μια νέα ρύθμιση προτρέπει τους υπαλλήλους να ελέγχουν για διπλά ονόματα πριν δημιουργήσουν έναν νέο μαθητή. Εάν είναι ενεργοποιημένο, το προσωπικό εισάγει το όνομα, το επώνυμο και προαιρετικά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό ταυτότητας ή τον ΑΦΜ του μαθητή. Εάν δεν βρεθεί αντίγραφο, ανοίγει η φόρμα νέου μαθητή με προσυμπληρωμένες πληροφορίες. Εάν βρεθούν αντίγραφα, εμφανίζεται μια λίστα με παρόμοιους υπάρχοντες μαθητές, επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέξει έναν υπάρχοντα μαθητή ή να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αποφυγή διπλών εγγραφών μαθητών, ενισχύοντας την ακεραιότητα των δεδομένων.
  • Έλεγχος για διπλά τηλέφωνα κατά τη δημιουργία νέου αιτούντος
   Το σύστημα ελέγχει τώρα για διπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς κατά τη δημιουργία ενός νέου αιτούντος. Αυτό περιλαμβάνει ένα πτυσσόμενο μενού για την επιλογή του τύπου του αριθμού τηλεφώνου (κινητό, οικιακό, εργασιακό) και την αναζήτηση για διπλότυπα. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή διπλών καταχωρίσεων και διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, επιτρέποντας στους χρήστες να πληκτρολογούν μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για να ελέγχουν για αντίγραφα.
  • Έλεγχος διπλών συγγενών
   Διατίθεται τώρα μια λειτουργία ελέγχου για διπλότυπους συγγενείς. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση καθαρών και ακριβών αρχείων, αποτρέποντας διπλές καταχωρίσεις και διασφαλίζοντας ότι κάθε συγγενής αναγνωρίζεται μοναδικά.
 1. Επικύρωση για τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και το TaxID
  Έχει προστεθεί μια νέα διαμόρφωση επικύρωσης για τη μορφή αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και TaxID. Αυτό διασφαλίζει την ακρίβεια και τη συμμόρφωση των δεδομένων, μειώνοντας τα σφάλματα και εξασφαλίζοντας συνέπεια.
 2. Τα έντυπα των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων περιλαμβάνουν τώρα τις κλίσεις των ονομάτων
  Επεκτείναμε τη λειτουργικότητα για να συμπεριλάβουμε την κλίση του ονόματος τόσο στις φόρμες των καθηγητών όσο και στις φόρμες των εργαζομένων, όπως συμβαίνει σήμερα με τις φόρμες των μαθητών και των γονέων. Αυτή η ενημέρωση εξασφαλίζει τον αυτόματο υπολογισμό και την εισαγωγή των κλίσεων του ονόματος (συμπεριλαμβανομένων των Greeklish) για κάθε οντότητα κατά τη δημιουργία.
 3. Προβολή ωρών μελέτης για εκπαιδευτικούς.
  Η νέα λειτουργία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών με την εισαγωγή των πεδίων Hours1 και Hours2 στη διαμόρφωση των μαθημάτων, τη διαχείριση του προγράμματος σπουδών και την κατανομή των εκπαιδευτικών σε μαθήματα/ομάδες.

Ενημέρωση της υπάρχουσας λειτουργικότητας ανά χαρακτηριστικό και τύπο χρήστη

Γενικές βελτιώσεις UX

 1. Προσαρμογή πλέγματος
  • Έχουμε εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες προσαρμογής και κοινής χρήσης του πλέγματος. Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πλέγματα στη Λίστα μαθητών επιλέγοντας το εικονίδιο Επιλογές στήλης και αποθηκεύοντας το πρότυπό σας. Αυτά τα προσαρμοσμένα πλέγματα είναι προσβάσιμα στο κάτω μέρος της λίστας Επιλογές στήλης για εύκολη επεξεργασία ή διαγραφή. Η Προσαρμογή πλέγματος επιτρέπει επίσης στους τελικούς χρήστες να επιλέξουν πεδίο ταξινόμησης, αριθμό σταθερών στηλών και προεπιλεγμένο αριθμό γραμμών πλέγματος.
 2. Επιπλέον (διαθέσιμο τον Ιούλιο του 2024), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διανέμουν τις προσαρμοσμένες διατάξεις πλέγματος σε άλλους χρησιμοποιώντας το κουμπί Αντιγραφή, κάνοντας κοινή χρήση με συγκεκριμένους χρήστες ή ρόλους. Μια νέα ενέργεια “Διαχείριση διατάξεων λίστας” στη λίστα εκπαιδευτικών παρέχει έναν πίνακα με δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης για την αποτελεσματική διαχείριση διατάξεων πλέγματος, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών όπως Ενέργειες, Λίστα, Εκπαιδευτικός, Ημερομηνία και Δημιουργήθηκε από.
 3. Υπάρχουν νέες βελτιώσεις στις λίστες μαθητών και στο φιλτράρισμα. Αυτές εισάγουν ευέλικτες επιλογές σειρών, προσαρμόσιμα φίλτρα αναζήτησης και διευρυμένες στήλες πληροφοριών μαθητών, καθιστώντας τη διαχείριση δεδομένων πιο ολοκληρωμένη και φιλική προς το χρήστη. Οι χρήστες μπορούν πλέον να φιλτράρουν τις αναζητήσεις με βάση τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των γονέων και πρόσθετα δημογραφικά στοιχεία. Νέες στήλες παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνίας και εγγραφής, ενώ η βελτιωμένη ταξινόμηση και διαχείριση στηλών βελτιώνουν την προβολή και επεξεργασία των δεδομένων. Η πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες στήλες μπορεί να προσαρμοστεί, ενώ οι μαζικές ενέργειες για τη διαχείριση των ρόλων των μαθητών και των κατηγοριών τιμολόγησης ενισχύουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα.
 4. Προεπιλεγμένη ρύθμιση προβολής ημερολογίου
  Μια προεπιλεγμένη ρύθμιση προβολής ημερολογίου είναι διαθέσιμη στην πύλη του προσωπικού/εργαζόμενου. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν μια προτιμώμενη προβολή ημερολογίου.
 5. φθίνουσα σειρά για ακαδημαϊκές περιόδους
  Οι ακαδημαϊκές περίοδοι μπορούν τώρα να εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά, εμφανίζοντας πρώτα τις πιο πρόσφατες περιόδους. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι τρέχουσες πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της περιήγησης σε μακροσκελείς λίστες παλαιών περιόδων.

Πυρήνας

Βελτιώσεις στη μορφή και τις προβολές των μαθητών

 1. Φοιτητές ανά εγγραφές Προβολή
  Μια νέα προβολή, “Φοιτητές ανά εγγραφές”, έχει προστεθεί στη λίστα φοιτητών. Αυτό βοηθά στην οργάνωση και προβολή των φοιτητών με βάση τις εγγραφές τους, παρέχοντας μια σαφή επισκόπηση της συμμετοχής των φοιτητών σε διάφορα προγράμματα.
 2. Μαζική επεξεργασία προσαρμοσμένων πεδίων στη λίστα μαθητών
  Τώρα, η μαζική επεξεργασία προσαρμοσμένων πεδίων μαθητών των τύπων είναι πλέον διαθέσιμη: ελεύθερο κείμενο, ημερομηνία και πλαίσιο ελέγχου. Τα πεδία πολλαπλών επιλογών θα εξαιρεθούν και δεν θα υποστηρίζονται για μαζική επεξεργασία.
 3. Προσαρμοσμένα πεδία μαθητών με δυνατότητα αναζήτησης
  Για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, ορισμένα προσαρμοσμένα πεδία μαθητών υποστηρίζουν τώρα μια επιλογή λίστας με δυνατότητα αναζήτησης. Αυτά τα πεδία θα εμφανίζονται ως λίστες με δυνατότητα αναζήτησης αντί για πτυσσόμενα πεδία, φορτώνοντας μόνο τις τιμές που έχουν εισαχθεί.

Βελτιώσεις στη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 1. Προβολή εκπαιδευτικού προγράμματος διαχρονικά
  Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα Φοιτητή, μπορούν πλέον να βλέπουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες περιόδους, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απόκρυψη συγκεκριμένων στηλών στη λίστα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών, όπως οι χειριστές εφαρμογών και οι τοποθεσίες. Η επεξεργασία και η διαγραφή προγραμμάτων περιορίζονται στην τρέχουσα περίοδο, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο έλεγχο.
 2. Φίλτρο ημερομηνίας λήξης εκπαιδευτικού προγράμματος
  Ένα νέο φίλτρο για την ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει προστεθεί στα προηγμένα φίλτρα φοιτητών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τους μαθητές με βάση την ημερομηνία λήξης της εγγραφής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η συμπερίληψη αυτού του στοιχείου στα φίλτρα βοηθά στη διαχείριση και παρακολούθηση των φοιτητών με βάση τις ημερομηνίες λήξης του προγράμματος, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών και της ολοκλήρωσης του προγράμματος.
 3. Νέα προσαρμοσμένα πεδία (ορολογία) για εκπαιδευτικά προγράμματα
  Προστέθηκαν νέα προσαρμοσμένα πεδία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε ενεργοποιημένο Προσαρμοσμένο πεδίο είναι επίσης διαθέσιμο στο πλέγμα/στη λίστα του Εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητής. Η βελτίωση αυτή επιτρέπει πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προγράμματα, βελτιώνοντας τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ένδειξη πεδίου Σύνδεση με την κατάσταση των θεμάτων
  Αυτή η λειτουργία συνδέει το πεδίο Ένδειξη εκπαιδευτικού προγράμματος με την κατάσταση του θέματος. Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν μια προεπιλεγμένη κατάσταση για τα θέματα στις ρυθμίσεις του συστήματος, ορατή μόνο για το HE. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η προεπιλεγμένη κατάσταση θα εκχωρείται αυτόματα σε νέα θέματα κατά τη διάρκεια διαδικασιών εγγραφής, όπως ενημερώσεις καρτών σπουδαστών, μαζικές προσθήκες και εγγραφές βάσει προγράμματος σπουδών και ηλεκτρονικές εγγραφές.
 5. Νέα πεδία και στήλες στη λίστα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδαστών
  Νέα πεδία έχουν προστεθεί στον κατάλογο μαθητών ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχοντας πρόσθετα δεδομένα για τη βελτίωση της διαχείρισης και της προόδου των μαθητών. Οι νέες στήλες περιλαμβάνουν την ημερομηνία εγγραφής, το χρώμα κατάστασης, το επίπεδο βαθμίδας και τον τύπο βαθμίδας. Επιπλέον, έχει εισαχθεί μια ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν αυτές τις στήλες, εάν το επιθυμούν.

Μορφή και διαχείριση εκπαιδευτικών

 1. Παρουσίαση έξι νέων πλεγμάτων εκπαιδευτικών
  Οι “Εκπαιδευτικοί ανά κατανομή συμβάσεων”, θα προστεθούν στη λίστα Εκπαιδευτικοί, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες με την ενότητα Συμβάσεις απασχόλησης και την άδεια χρέωσης. Αυτό το πλέγμα θα εμφανίζει όλες τις κατανομές απασχόλησης εκπαιδευτικών, απαριθμώντας κάθε εκπαιδευτικό πολλές φορές για κάθε κατανομή στην ακαδημαϊκή περίοδο. Πρόκειται για μια τροποποιημένη έκδοση του πλέγματος Main Teachers List, με πρόσθετες στήλες και φίλτρα, καθώς και διαφορετικές προεπιλεγμένες ορατές στήλες.

  Επιπλέον, έχουν εισαχθεί πέντε άλλα πλέγματα για να παρέχουν μια σε βάθος ανάλυση των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών που κατανέμονται στους εκπαιδευτικούς με βάση τα ωρολόγια προγράμματα, τις εγγραφές και τις συμβάσεις εργασίας. Κάθε ένα από αυτά τα πλέγματα περιλαμβάνει μοναδικές στήλες και φίλτρα προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη προβολή, επιτρέποντας τη λεπτομερή εξέταση των ωρών διδασκαλίας ανά τοποθεσία. Υποστηρίζουν σελιδοποίηση, εξαγωγές και παραμετροποιήσιμες στήλες, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη παρακολούθηση και σύγκριση των ωρών.
 2. Έλεγχος εγγραφής εκπαιδευτικών
  Οι εγγραφές καθηγητών για μαθήματα που βασίζονται σε επιστημονικά πεδία μπορούν πλέον να ελέγχονται μέσω ενός νέου προνομίου. Αυτό διασφαλίζει την κατάλληλη ανάθεση καθηγητών με την ευθυγράμμιση της εξειδίκευσης των καθηγητών με τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου και ισχύει για μαζικές εγγραφές, οθόνες πολλαπλών εγγραφών και ατομικές κάρτες καθηγητών. Επιπλέον, το φιλτράρισμα ωρολογίου προγράμματος θα αποκλείει τα θέματα που δεν ταιριάζουν με τα επιστημονικά πεδία που έχουν εκχωρηθεί, όταν το προνόμιο είναι ενεργοποιημένο.

Προσωπικές κάρτες (κάρτες QR)

 1. Αυτοματοποιημένη δημιουργία καρτών μαθητών και γονέων
  Η δημιουργία κάρτας μαθητή είναι πλέον δυνατή κατά τη δημιουργία μαθητή, ενώ προστέθηκε η δημιουργία κάρτας για τους γονείς. Αυτό βελτιώνει τη διαχείριση των καρτών, επιτρέποντας την άμεση έκδοση καρτών μαθητών και γονέων κατά την εγγραφή των μαθητών.
 2. Προνόμιο επανέκδοσης κάρτας
  Εισήχθη ένα προνόμιο για την απαγόρευση της επανέκδοσης της κάρτας. Αυτό συμβάλλει στον έλεγχο και τη διαχείριση των πολιτικών έκδοσης καρτών, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη ή περιττή επανέκδοση καρτών.
 3. Εκτύπωση σχετικών καρτών
  Το Classter υποστηρίζει τώρα τη δημιουργία και διαχείριση καρτών για γονείς και κηδεμόνες, τόσο στην πλατφόρμα όσο και στην εφαρμογή για κινητά. Μπορείτε να εκδώσετε κάρτες απευθείας από τα αρχεία των μαθητών, με μία κάρτα ανά γονέα ή κηδεμόνα, ενεργό με τουλάχιστον ένα εγγεγραμμένο παιδί. Η γρήγορη αναζήτηση με βάση τον αριθμό της κάρτας είναι τώρα διαθέσιμη για τους γονείς και περιλαμβάνονται νέα προσαρμόσιμα πρότυπα καρτών για συγγενείς. Επιπλέον, οι κάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξωτερική επαλήθευση, εμφανίζοντας τα στοιχεία των γονέων όταν σαρωθούν. Έτσι, οι σχολικές υποδοχές μπορούν να σαρώνουν μια κάρτα γονέα ή μια εφαρμογή κινητού και να ελέγχουν αν ο ιδιοκτήτης είναι πραγματικός γονέας ενός εγγεγραμμένου μαθητή.
 4. Παγκόσμιος αριθμός μητρώου για φοιτητικές κάρτες
  Εισήχθη η επιλογή ενός συνολικού αριθμού εγγραφής για τις φοιτητικές ταυτότητες. Αυτό εξασφαλίζει τη μοναδική ταυτοποίηση των φοιτητών, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αρχείων των φοιτητών.

Πύλη εκπαιδευτικών

 1. Νέες επιλογές φιλτραρίσματος
  Η πύλη των εκπαιδευτικών έχει εισαγάγει προηγμένες επιλογές φιλτραρίσματος για την ενίσχυση της τμηματοποίησης και της διαχείρισης των δεδομένων. Το φιλτράρισμα βαθμίδων και τοποθεσιών επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες φιλτράροντας δεδομένα με βάση συγκεκριμένες βαθμίδες και τοποθεσίες. Επιπλέον, τα Σύνθετα φίλτρα λίστας μαθητών περιλαμβάνουν τώρα φίλτρα ομάδων και κατάστασης μαθητών, επιτρέποντας πιο ακριβείς και στοχευμένες αναζητήσεις.
 1. Ρυθμίσεις και φίλτρα διαχείρισης δεδομένων συναίνεσης και εισαγωγής
  Μια νέα ρύθμιση διαχείρισης συγκαταθέσεων διασφαλίζει τον ορθό χειρισμό των συγκαταθέσεων όταν λείπει η ημερομηνία γέννησης ενός μαθητή. Αυτή η ρύθμιση ορίζει ένα άτομο υπεύθυνο για τη διαχείριση των συναινέσεων, κατευθύνοντάς τες είτε στους γονείς είτε στους μαθητές με βάση την παρουσία ή την απουσία της ημερομηνίας γέννησης. Εάν η ημερομηνία γέννησης είναι κενή ή έχει οριστεί π.χ. σε 1/1/1753, οι συναινέσεις θα κατευθύνονται ανάλογα.

  Επιπλέον, οι νέες ιδιότητες φιλτραρίσματος για τα έγγραφα εισδοχής και τις συγκαταθέσεις διασφαλίζουν ότι μόνο τα σχετικά έγγραφα είναι ορατά σε συγκεκριμένους φοιτητές με βάση την εθνικότητα, το καθεστώς και την κατηγορία τους. Αυτά τα φίλτρα εφαρμόζονται σε διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής προσωπικών δεδομένων κατά την εισαγωγή, τη δημιουργία αίτησης, την εισαγωγή συναινέσεων στο ταμπλό, την επανεγγραφή και όταν οι γονείς επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Εμφανίζονται τα έγγραφα και οι συναινέσεις που ταιριάζουν στο προφίλ ενός μαθητή, ενώ τα έγγραφα χωρίς καθορισμένα φίλτρα παραμένουν διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές.

Ακαδημαϊκό

Βιβλίο βαθμολογίας

 1. Νέα κατάσταση θέματος στο Gradebook
  Μια νέα λειτουργία στο Gradebook επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν και να επεξεργάζονται τις βαθμολογίες των μαθητών με βάση πρόσθετες καταστάσεις εγγραφής σε μαθήματα. Αυτό περιλαμβάνει ένα νέο φίλτρο για τις καταστάσεις εγγραφής των υποκειμένων και ρυθμίσεις για τον καθορισμό των μη εγγεγραμμένων καταστάσεων που μπορούν να επεξεργαστούν, παρέχοντας μεγαλύτερο έλεγχο στην επεξεργασία της βαθμολογίας.
 2. Στήλη δεδομένων εισδοχής στο Gradebook
  Μια νέα στήλη “Δεδομένα εισαγωγής” έχει προστεθεί στο Gradebook και στο Entrance Gradebook, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μια λίστα με όλα τα αρχεία εισαγωγής. Η στήλη αυτή περιλαμβάνει ένα εικονίδιο που, όταν πατηθεί, εμφανίζει τα σχετικά έγγραφα εισδοχής, ενισχύοντας την ορατότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς και τους υπαλλήλους.
 3. Υπολογισμός βαθμών με βάση την παρουσία
  Το βαθμολόγιο περιλαμβάνει τώρα προηγμένες ρυθμίσεις για τον αυτόματο υπολογισμό των βαθμών με βάση τη συμμετοχή των μαθητών. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τύποι απουσιών λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του βαθμού, εξασφαλίζοντας ακριβή και εξατομικευμένα κριτήρια βαθμολόγησης.
 4. Συγχρονισμός σημείων με Gradebook από συστήματα 3ου μέρους
  Το Gradebook υποστηρίζει τώρα τον συγχρονισμό βαθμολογιών από συστήματα τρίτων, όπως το Moodle, το Google και το MS Teams. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι οι βαθμοί επαναϋπολογίζονται αυτόματα στο Gradebook όταν υποβάλλονται νέοι βαθμοί.
 5. Νέα ιδιότητα για την αφαίρεση μαθητών από το βιβλίο βαθμολογίας και τη σήμανση αξιολόγησης
  Μια νέα ιδιότητα επιτρέπει στους καθηγητές να αποκλείουν μαθητές με συγκεκριμένες καταστάσεις εγγραφής από τα έντυπα βαθμολογίας τετραμήνου και αξιολόγησης. Αυτή η ιδιότητα διασφαλίζει ότι οι μαθητές με την καθορισμένη κατάσταση δεν είναι ορατοί στο βιβλίο βαθμολογίας και στις φόρμες εισαγωγής αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, βελτιώνοντας τη διαδικασία βαθμολόγησης.
 6. Λήψη και εισαγωγή φύλλου Excel στο Gradebook
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν το Gradebook και το Entrance Gradebook σε ένα φύλλο Excel, να εισάγουν βαθμούς και σχόλια απευθείας στο φύλλο και να το επαναεισάγουν για να ενημερώσουν το πλέγμα με αυτές τις τιμές. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τις επεξεργάσιμες στήλες και σέβεται τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και περιορισμούς, όπως τα κλειδωμένα βιβλία διαβάθμισης.
 7. Νέο εργαλείο μαζικής εισαγωγής Gradebook
  Ένα νέο εργαλείο μαζικής εισαγωγής επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν βαθμολογίες του Gradebook απευθείας από ένα αρχείο Excel, υποστηρίζοντας τόσο τις τελικές βαθμολογίες όσο και λεπτομερή κριτήρια βαθμολόγησης βάσει επιλεγμένων σεναρίων. Αυτή η λειτουργία απλοποιεί τη διαδικασία ενημέρωσης των δεδομένων του Gradebook, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ακριβή καταχώρηση των βαθμών.

Ετήσια αποτελέσματα & πιστοποιήσεις

 1. Αλλαγές στον υπολογισμό του ετήσιου αποτελέσματος στο K12 και στο Κολλέγιο
  • Οι ετήσιοι υπολογισμοί αποτελεσμάτων για το K12 και το College χαρακτηρίζουν πλέον αυτόματα τα μαθήματα ως αποτυχημένα, εάν πέφτουν κάτω από την απαιτούμενη βαθμολογία, χωρίς πρόσθετους ελέγχους. Η ενημέρωση αυτή διασφαλίζει ότι η κατάσταση των μαθητών και τα ετήσια αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις αποτυχίες στα προσόντα.
  • Οι ετήσιοι υπολογισμοί αποτελεσμάτων για το K12 περιλαμβάνουν τώρα την επιλογή να περικόψετε τα δεκαδικά ψηφία του μέσου όρου του GPA ή του μέσου όρου του θέματος/τμήματος (αντί της επιλογής στρογγυλοποίησης, μόνο περικοπή των δεκαδικών ψηφίων ή συνδυασμός και των δύο).
 2. Διαφορετικός αυξητικός αριθμός ανά θέση
  Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν τώρα προσαρμοσμένους κωδικούς πιστοποίησης με βάση την τοποθεσία του μαθητή. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τους κωδικούς εκκίνησης για κάθε τοποθεσία, εξασφαλίζοντας μοναδικούς αριθμούς αυξητικής πιστοποίησης για κάθε μαθητή.

Εκτιμήσεις

 1. Ειδοποιήσεις προγραμματισμένων αξιολογήσεων
  Η υπηρεσία “Ειδοποιήσεις προγραμματισμένων αξιολογήσεων” αποστέλλει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις ανάλογα με τον τύπο χρήστη. Οι μαθητές και οι γονείς λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις εξετάσεις στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν είτε σε ομάδα είτε ατομικά. Οι καθηγητές ενημερώνονται για τις εξετάσεις των μαθημάτων τους και οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις για όλες τις εξετάσεις. Περιλαμβάνονται μόνο εξετάσεις με κατάσταση “Δημοσιευμένο περιεχόμενο” ή υψηλότερη. Κάθε εξέταση ενεργοποιεί μία μόνο ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία καταγράφεται για την αποφυγή διπλών εξετάσεων.
 2. Στήλη κατάστασης παράδοσης στις αναθέσεις
  Η στήλη “Κατάσταση παράδοσης” έχει προστεθεί στο πλέγμα βαθμολόγησης των εργασιών, όπως και στο πλέγμα βαθμολόγησης των εξετάσεων. Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν από πρόσθετες επιλογές κατάστασης, “Excused” και “Dropped”, και να προσαρμόσουν τους τρόπους παράδοσης που είναι διαθέσιμοι μέσω μιας νέας ρύθμισης.
 3. Διαγραφή σημείων & δυνατότητα υποβολής
  Μια νέα επιλογή, “Διαγραφή όλων των βαθμών & υποβολή & επανέναρξη”, θα επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα διαγραφής να διαγράψουν όλους τους βαθμούς και να καταστήσουν την εξέταση πλήρως επεξεργάσιμη, εμφανίζοντας ένα παράθυρο επιβεβαίωσης πριν προχωρήσουν. Στη λίστα εξετάσεων για εκπαιδευτικούς και προσωπικό, θα προστεθεί η επιλογή “Διαγραφή σημείων και σχολίων”, η οποία είναι ορατή μόνο σε χρήστες με δικαιώματα διαγραφής, για τη διαγραφή όλων των υποβληθέντων σημείων, σχολίων και ιδιοτήτων από την επιλεγμένη αξιολόγηση.
 4. Ανέβασμα αρχείων υποβολής μαθητών από τον καθηγητή/προσωπικό
  Όταν η κατάσταση είναι “δεν έχει υποβληθεί” και δεν υπάρχει υποβολή, η διεπαφή θα εμφανίζει τώρα μια επιλογή “μεταφόρτωση αρχείων” αντί για ένα κενό κείμενο απάντησης, επιτρέποντας τη μεταφόρτωση αρχείων ως υποβολές φοιτητών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης στις γραμματείς και τους καθηγητές να ανεβάζουν υποβολές εκ μέρους των μαθητών, ακόμη και αν η ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης έχει λήξει.
 5. Δυνατότητα επιλογής περιόδων για την προβολή των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων
  Ένας νέος επιλογέας περιόδου έχει προστεθεί στην πύλη μαθητών/γονέων, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν τα αποτελέσματα των εργασιών και των αξιολογήσεων από διαφορετικές ακαδημαϊκές περιόδους. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει την ορατότητα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, η οποία προηγουμένως ήταν διαθέσιμη μόνο στο back office/στην πύλη εργαζομένων.

Συμμετοχή

 1. Παρουσίαση της παρουσίας των μαθητών ως ποσοστό/αριθμητικό
  Η παρουσίαση των στατιστικών παρουσίας έχει ενοποιηθεί σε όλες τις οθόνες, παρέχοντας μια συνεπή και λεπτομερή εικόνα της παρουσίας των μαθητών. Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν να εμφανίζουν τα σύνολα παρουσιών ως ποσοστά, αριθμητικές τιμές ή και τα δύο, με ενημερωμένους τίτλους και πλήρη δεδομένα για εξουσιοδοτημένες και μη εξουσιοδοτημένες καταχωρήσεις.
 2. Βελτιώσεις στη λίστα παρουσιών
  Οι νέες βελτιώσεις περιλαμβάνουν ένα εργαλείο διαχείρισης στηλών για τον καθορισμό της σειράς και της ορατότητας των στηλών, ένα κουμπί μαζικής εξαγωγής και την προσθήκη της στήλης “Φύλο”. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν πλέον να αλλάζουν μαζικά την κατηγορία ωρολογίου των καταχωρίσεων παρουσίας και το φίλτρο παρουσίας δραστηριοτήτων έχει ενημερωθεί και μεταφερθεί.
 3. Απουσία-Παρουσία Κατηγορία Βελτίωση
  Οι νέες βελτιώσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός προηγμένου φίλτρου για την κατάσταση των μαθητών σε διάφορες οθόνες ανάλυσης, με προεπιλογή “Εγγεγραμμένοι” και εμφάνιση μόνο των εγγεγραμμένων μαθητών για τους καθηγητές. Στη λίστα παρουσιών, οι μαθητές με κατάσταση διαφορετική από την κατάσταση “εγγεγραμμένος” για την περίοδο θα εμφανίζονται με μορφοποίηση κειμένου-κινδύνου.
 4. Ενισχυμένος χειρισμός απουσιών στην υπηρεσία Συμμετοχή
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών απουσιών από τις προτάσεις παρακολούθησης απογευματινής δραστηριότητας, ανάλογα με τον τύπο της απουσίας. Οι κατηγορίες απουσιών μπορούν τώρα να οριστούν ώστε να υποδεικνύουν απουσία, να εμφανίζονται ως πληροφορίες ή να αγνοούνται εντελώς, εξασφαλίζοντας συνεπή χειρισμό σε όλες τις οθόνες παρουσίας θεμάτων και υπηρεσιών. Τέλος, οι τελικοί χρήστες μπορούν να εμφανίσουν για κάθε μαθητή ποιες άλλες υπηρεσίες έχει ο κάθε μαθητής την επιλεγμένη ημέρα. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τις κατηγορίες υπηρεσιών που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.
 5. Φίλτρο “Κατηγορία υπηρεσίας” στα Σύνθετα φίλτρα στη λίστα συμμετοχών
  Στα προηγμένα φίλτρα της λίστας παρουσιών έχει προστεθεί ένα νέο πολυ-επιλεγόμενο φίλτρο “Κατηγορία υπηρεσίας”. Αυτό το φίλτρο επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τη συμμετοχή με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων, βελτιώνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης και προβολής δεδομένων συμμετοχής με βάση τη συμμετοχή σε δραστηριότητες.

Προγραμματισμός & Χρονοδιάγραμμα

 1. Ζώνες και τμήματα του χρονοδιαγράμματος
  Το Classter υποστηρίζει τώρα τη δημιουργία και διαχείριση ζωνών και τμημάτων ωρολογίου προγράμματος, ενισχύοντας την ευελιξία του προγραμματισμού σε διαφορετικές περιοχές ενός ιδρύματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση και κατανομή των πόρων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων σε διάφορες ζώνες και τμήματα.
 2. Ομάδα και τμήμα χρονοδιαγράμματος Σύνδεση
  Οι ομάδες μπορούν τώρα να συνδεθούν με πολλαπλές κατηγορίες ομάδων και τμήματα χρονοδιαγράμματος (ζώνες). Αυτή η βελτίωση βελτιώνει τη διαχείριση των ομάδων και των χρονοδιαγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες συνδέονται και οργανώνονται σωστά.
 3. Νέα μαζική ενέργεια στις συνεδρίες για αντιγραφή, δημιουργία και διαγραφή συνεδριών
  Εισήχθη ένα νέο εργαλείο για την εκτέλεση μαζικών ενεργειών σε συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής συνεδριών από ωρολόγια προγράμματα, της δημιουργίας συνεδριών και της διαγραφής συνεδριών για συγκεκριμένες περιόδους. Αυτό το εργαλείο ενισχύει την αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται συνεδρίες μαζικά, με διάφορες επιλογές για χρονικές περιόδους, κατηγορίες ωρολογίων προγραμμάτων και ακαδημαϊκές περιόδους.
 4. Νέοι τύποι ωρών για την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και τη δημιουργία συνεδριών
  Η τελευταία ενημέρωση εισάγει τη δυνατότητα ορισμού και επιλογής συγκεκριμένων τύπων ωρών ({Subject Hours1} και {Subject Hours2}, π.χ. εργαστήριο και θεωρία) κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος και της δημιουργίας συνεδριών. Οι χρήστες μπορούν τώρα να καθορίζουν τον τύπο της ώρας για κάθε καταχώρηση συνεδρίας, ενισχύοντας την προσαρμογή και την ακρίβεια του προγραμματισμού.
 5. Αποτροπή διαδοχικών ωρών στην εισαγωγή χρονοδιαγράμματος
  Οι σειρές μπορούν τώρα να αποτραπούν από το να αποθηκευτούν ως συνεχόμενες ώρες κατά τη μαζική εισαγωγή χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων των χρονοδιαγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι σωστά δομημένα και οι συγκρούσεις ελαχιστοποιούνται.
 6. Νέο μενού κράτησης τάξης στην Πύλη προσωπικού και εκπαιδευτικών
  Στην πύλη του προσωπικού και των εκπαιδευτικών έχει προστεθεί ένα νέο μενού κρατήσεων για τις αίθουσες διδασκαλίας, το οποίο παρέχει μια επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο της χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας για μια συγκεκριμένη ημέρα. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει φίλτρα για την τοποθεσία, το κτίριο, την ημερομηνία, την κατηγορία δρομολογίου και άλλα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση και αποφυγή διπλών κρατήσεων με αυτόματη ανανέωση κάθε 2 δευτερόλεπτα.
 7. Νέες ιδιότητες για τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητας των αιθουσών διδασκαλίας
  Έχουν προστεθεί νέες ιδιότητες που καθορίζουν πότε μια τάξη είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για συγκρούσεις ωρολογίων προγραμμάτων, συνεδρίες, αξιολογήσεις και υπηρεσίες. Αυτές οι ιδιότητες επιτρέπουν το φιλτράρισμα των αιθουσών διδασκαλίας με βάση συγκεκριμένους τύπους ωρών και βαθμίδων, εξασφαλίζοντας ακριβέστερο προγραμματισμό και χρήση.
 8. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος χωρίς προπλήρωση της κατανομής των εκπαιδευτικών
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει τη δημιουργία ωρολογίων προγραμμάτων από μια προβολή ημερολογίου χωρίς να απαιτείται η κατανομή καθηγητών σε ομάδες ή μαθήματα. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει μη ανατεθειμένα θέματα στη λίστα και επιτρέπει στους χρήστες να αναθέτουν προσωρινά καθηγητές.
 9. Δυνατότητα φιλτραρίσματος γραμμών με προγραμματισμένες καταχωρήσεις
  Ένα νέο πτυσσόμενο μενού στη φόρμα Προγραμματισμού Ωρολογίου επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τις ομάδες με βάση εκείνες που έχουν προγραμματισμένα μαθήματα/συνεδρίες ή εκείνες που δεν έχουν, ενισχύοντας την ορατότητα του πλέγματος με βάση την κατάσταση προγραμματισμού. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν ο τύπος προβολής έχει οριστεί σε “ανά ομάδα”.
 10. Κουμπί χρονοδιαγράμματος για εκπαιδευτικούς
  Προστέθηκε ένα νέο κουμπί ωρολογίου προγράμματος στη γρήγορη προβολή για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση του χρόνου και τον προγραμματισμό, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να έχουν γρήγορη πρόσβαση και να διαχειρίζονται το πρόγραμμά τους.
 11. Προβολή Προγραμματισμού Χρονοδιαγράμματος – Βελτιώσεις
  Η προβολή χρονοδιαγράμματος περιλαμβάνει τώρα επιλογές για το τύλιγμα κειμένου, τον καθορισμό του περιεχομένου των κελιών και την εμφάνιση συμβουλών, όλες αποθηκευμένες ανά χρήστη. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσαρμόσουν τα χρώματα των κελιών και τη μορφή του περιεχομένου, βελτιώνοντας τη σαφήνεια και την εξατομίκευση στην προβολή του προγραμματισμού.

Διαχείριση συνόδου

 1. Νέα εβδομαδιαία λίστα διαχείρισης συνεδριών
  Το νέο προηγμένο εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται συνεδρίες σε εβδομαδιαία βάση. Παρέχει δυνατότητες προβολής, επεξεργασίας και προσθήκης συνεδριών, με επιλογές φιλτραρίσματος ανά τοποθεσία, τάξη, ομάδα και κατηγορία ωρολογίου προγράμματος, και περιλαμβάνει λεπτομερείς ενημερωτικές καρτέλες για ολοκληρωμένη διαχείριση συνεδριών.
 2. Μαζική ενέργεια στη λίστα συνεδριών για την επεξεργασία των σχολίων συνεδριών
  Η ενέργεια “Αλλαγή σχολίου” επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται σχόλια για πολλές συνεδρίες ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία απλοποιεί αποτελεσματικά τη διαδικασία ενημέρωσης των σχολίων συνεδρίας.

Άλλα

 1. Νέα λίστα επισκόπησης ακαδημαϊκών επιδόσεων του ομίλου
  Η λίστα επισκόπησης προστίθεται κάτω από το μενού της ομάδας για τους υπαλλήλους και τους ρόλους διαχειριστή, εμφανίζοντας διάφορα ακαδημαϊκά δεδομένα για τους φοιτητές μιας συγκεκριμένης ομάδας σε προβολή πλέγματος. Αυτό θα περιλαμβάνει φίλτρα για την τοποθεσία, τη βαθμίδα και τη ροή, μαζί με μετρητές και ανάλυση των χρεώσεων, της παρουσίας και των βαθμολογιών του βιβλίου βαθμολογίας.
 2. Προσθήκη προσαρμοσμένων τιμών στο αναπτυσσόμενο μενού και στον επιλογέα χρωμάτων σε σενάρια σήμανσης
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει την προσθήκη προσαρμοσμένων τιμών σε αναπτυσσόμενες επιλογές και έναν επιλογέα χρωμάτων σε σενάρια σήμανσης. Αυτό περιλαμβάνει επιλογές για περιγραφική και αριθμητική βαθμολόγηση, επιτρέποντας πιο λεπτομερή και οπτικά διακριτά κριτήρια βαθμολόγησης για τις αξιολογήσεις.

Τιμολόγηση

Βελτιώσεις οικονομικής ενότητας

 1. Οικονομικές περίοδοι
  • Μια νέα οντότητα “Οικονομική περίοδος” συνδέει κάθε δόση με μια οικονομική περίοδο, με δυνατότητα αυτόματης επιλογής κατά τη δημιουργία της ρύθμισης. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται οικονομικές περιόδους μέσω ενός νέου αναπτυσσόμενου μενού και να τις προβάλλουν ή να τις επεξεργάζονται ανάλογα με τα προνόμια. Οι οικονομικές περίοδοι περιλαμβάνονται σε φίλτρα και στήλες στην οικονομική επισκόπηση για καλύτερη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων.
 2. Νέα άποψη: Οικονομική Επισκόπηση ανά μήνα
  • Η νέα οθόνη “Οικονομική επισκόπηση ανά μήνα/δόση” προσφέρει μια λεπτομερή μηνιαία οικονομική ανάλυση με διάφορα φίλτρα, παραμετροποιήσιμες στήλες και επιλογές για την εμφάνιση βασικών πληροφοριών για τους σπουδαστές. Υποστηρίζει επίσης υπολογισμούς τελών δικαιόχρησης για εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 3. Κατάλογος διευθέτησης
  • Επιλογές ομαδοποίησης: Βελτιώνοντας την οργάνωση και την προσβασιμότητα των δεδομένων διευθετήσεων, η λίστα διευθετήσεων περιλαμβάνει τώρα μια δυνατότητα ομαδοποίησης, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώνουν τα δεδομένα ανά συμφωνία και τύπο διευθέτησης.
  • Έχουν εισαχθεί νέες επιλογές ομαδοποίησης. Ομαδοποίηση ανά: Κατηγοριοποίηση και Τύπος συμφωνίας, με αθροίσματα και συνολικές γραμμές ανά ομάδα.
  • Έχουν προστεθεί νέες στήλες, όπως το Σχέδιο Διακανονισμού, η Οικονομική επαφή και το ΑΦΜ του πληρωτή, οι οποίες είναι κρυμμένες από προεπιλογή. Επίσης, το πεδίο Αριθμός ταυτότητας από τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητή έχει προστεθεί στη λίστα ρυθμίσεων (από προεπιλογή είναι κρυφό).
  • Νέα φίλτρα: Χρησιμοποιώντας την κλασική λειτουργία αναζήτησης με ελάχιστο αριθμό τριών χαρακτήρων και υποστηρίζοντας την πολυ-επιλογή. Πρόσθετα φίλτρα για το Όνομα τακτοποίησης και τον Χειριστή εφαρμογής βελτιώνουν τη διαχείριση και την προσβασιμότητα των δεδομένων.
  • Η λειτουργία εξαγωγής περιλαμβάνει τώρα σειρές ομάδων για ολοκληρωμένη εξαγωγή δεδομένων. Εισήχθη ένα κουμπί εξαγωγής, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν αποτελεσματικά χιλιάδες γραμμές.
 4. Δημιουργία διαρρύθμισης Νέα χαρακτηριστικά και εργαλεία
  • Προσαρμοσμένα ονόματα διαρρύθμισης: Τα προσαρμοσμένα ονόματα ρυθμίσεων μπορούν τώρα να οριστούν με βάση νέα πεδία στις φόρμες Βαθμίδα (π.χ. Βαθμίδα/Έτος/Πρόγραμμα), Υπηρεσία και Θέμα (π.χ. Θέμα/Μονάδα/Μονάδα). Εάν αυτά τα πεδία είναι συμπληρωμένα, οι τιμές τους θα χρησιμοποιηθούν ως περιγραφή της διάταξης, παρέχοντας ακριβέστερη ονομασία.
  • Περιορισμοί διευθέτησης: Νέες ρυθμίσεις επιβάλλουν περιορισμούς κατά τη δημιουργία ρυθμίσεων, όπως ελάχιστα ποσά προπληρωμής, όρια δόσεων και ειδικούς κανόνες για τις ημερομηνίες δόσεων. Ένα νέο προνόμιο επιτρέπει σε ορισμένους χρήστες να παρακάμπτουν αυτούς τους περιορισμούς, διασφαλίζοντας ότι όλες οι οικονομικές ρυθμίσεις ακολουθούν προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.
  • Πολλαπλοί πληρωτές ανά διακανονισμό: Οι χρήστες μπορούν τώρα να ορίσουν πολλαπλούς πληρωτές σε μια οικονομική ρύθμιση και να καθορίσουν τα ποσοστά πληρωμής τους. Η λειτουργία αυτή ενσωματώνεται σε όλες τις διαδικασίες δημιουργίας φορμών φοιτητών, πύλης εισαγωγής, πύλης επανεγγραφής και μαζικής δημιουργίας ρυθμίσεων. Οι ειδοποιήσεις και οι αναφορές θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για όλους τους καθορισμένους πληρωτές, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και σαφήνεια στη δημοσιονομική διαχείριση.
  • Κλείδωμα διάταξης: Μια νέα ρύθμιση κλειδώνει τις ρυθμίσεις από την τροποποίηση μόλις καταγραφεί μια σχετική συναλλαγή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. Ένα νέο προνόμιο επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να επεξεργάζονται κλειδωμένες ρυθμίσεις.
  • Ενισχυμένη διάταξη Χαρακτηριστικά: Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οικονομικά σχόλια πλούσιου κειμένου, τμήμα αναθεώρησης της συμφωνίας με σημάδια αναθεώρησης και σχόλια, ελάχιστο αρχικό ποσό πληρωμής, ανάθεση ενός εισπράκτορα υπεύθυνου για τις πληρωμές, προσδιορισμό των επιτρεπόμενων ημερών πληρωμής και ένδειξη του αριθμού των κύριων περιόδων που καλύπτει μια ρύθμιση. Αυτές οι βελτιώσεις συνοδεύονται από νέες ρυθμίσεις και προνόμια, παρέχοντας καλύτερο έλεγχο και ευελιξία στο χειρισμό των οικονομικών ρυθμίσεων.
 5. Μηνιαίες οικονομικές ρυθμίσεις (Νέος τρόπος δημιουργίας ρυθμίσεων)
  • Αυτή η ενημέρωση απλοποιεί τη δημιουργία μηνιαίων οικονομικών ρυθμίσεων, επιτρέποντας στους χρήστες να καθορίζουν λεπτομέρειες προπληρωμής, ποσά δόσεων ή αριθμό μηνών και ημερομηνίες πληρωμής. Το σύστημα παράγει αυτόματα το πρόγραμμα δόσεων με βάση αυτές τις εισροές και τους προκαθορισμένους περιορισμούς, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και συμμόρφωση. Ενσωματωμένη στα έντυπα σπουδαστών και εισδοχής, η λειτουργία αυτή βελτιώνει την οικονομική διαχείριση παρέχοντας μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία στη διαχείριση των πληρωμών των σπουδαστών. Το μέλλον είναι ενεργοποιημένο ως ιδιότητα στις ρυθμίσεις των σχεδίων διευθέτησης.
 6. Νέα χαρακτηριστικά του σχεδίου διευθέτησης:
  • Ποσό αντί για Ποσοστό: Οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν τις δόσεις είτε ως ποσοστό είτε ως σταθερό ποσό στα σχέδια ρύθμισης, παρέχοντας την ευελιξία να αναμειγνύουν τύπους δόσεων εντός ενός ενιαίου σχεδίου.
  • Σχέδια διευθέτησης Προσαρμογή: συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων δόσεων, των επιτρεπόμενων ημερών πληρωμής και των συγκεκριμένων ημερομηνιών πληρωμής.
 7. Λίστα συναλλαγών
  • Προηγμένα φίλτρα και στήλες: Η λίστα συναλλαγών υποστηρίζει τώρα προηγμένα φίλτρα, όπως Insert User, Payer, Arrangement Packet Name και Global Registration Number.
  • Έχουν προστεθεί νέες στήλες, όπως η τρέχουσα τοποθεσία του φοιτητή και ο παγκόσμιος αριθμός εγγραφής.
  • Η ταξινόμηση είναι ενεργοποιημένη για όλες τις στήλες.
  • Εισήχθησαν νέες προβολές ανά ομάδα για Σειρά, Τράπεζα, Μέθοδος πληρωμής και Πληρωτής.
 8. Φοιτητικές συμφωνημένες εκπτώσεις
  • Οι εκπτώσεις μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε επίπεδο σπουδαστή και να εφαρμοστούν αυτόματα κατά τη δημιουργία διακανονισμών, διασφαλίζοντας ότι οι συμφωνημένες εκπτώσεις κληρονομούνται στις δημιουργίες διακανονισμών σπουδαστών, μαζικών διακανονισμών και διακανονισμών εισδοχής. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τη σειρά αυτών των εκπτώσεων σε σχέση με άλλες και υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής των εκπτώσεων κατά τη δημιουργία αδελφών, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια και την ακρίβεια στην εφαρμογή των εκπτώσεων. Ένας τύπος έκπτωσης μπορεί να προστεθεί ως συμφωνημένη έκπτωση μόνο εάν μια σχετική ιδιότητα του Τύπου έκπτωσης είναι ενεργοποιημένη.
 9. Νέα οντότητα: Παραστατικό
  • Η νέα οντότητα κουπονιών επιτρέπει στους φοιτητές να λαμβάνουν εκπτώσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Περιλαμβάνει λειτουργίες για την έκδοση, διαχείριση και παρακολούθηση των κουπονιών, διασφαλίζοντας ότι οι εκπτώσεις εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχει έγκυρο κουπόνι.
  • Εκπτώσεις δεσμεύσεων και αυτοματοποιημένη χρήση κουπονιών: Αυτή η ενημέρωση εισάγει εκπτώσεις δεσμεύσεων και αυτοματοποιημένη χρήση κουπονιών. Οι εκπτώσεις με δέσμευση επιτρέπουν συμφωνίες στις οποίες η έκπτωση εφαρμόζεται στο μέλλον εάν ο φοιτητής συνεχίσει τις σπουδές του. Το ποσό της έκπτωσης μετατρέπεται σε κουπόνι φοιτητή, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται αυτόματα στις νέες οικονομικές ρυθμίσεις, εφόσον το κουπόνι είναι ενεργό. Τα κουπόνια μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές μέχρι να εξαντληθεί η αξία τους. Πρόσθετες ρυθμίσεις επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη εφαρμογή εκπτώσεων όταν δημιουργείται μια νέα συμφωνία, βελτιώνοντας τη διαχείριση και την εφαρμογή εκπτώσεων και κουπονιών.
  • Ανάλυση παραστατικών και βελτιώσεις διαχείρισης: Η νέα διαχείριση παραστατικών περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ένα εικονίδιο στις λίστες μαθητών που υποδεικνύει την παρουσία παραστατικού και ένα λεπτομερές παράθυρο διαλόγου ανάλυσης παραστατικών, το οποίο είναι προσβάσιμο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. Τα νέα φίλτρα επιτρέπουν στους χρήστες να ταξινομούν τους μαθητές ανάλογα με την κατάσταση και τον τύπο του παραστατικού. Επιπλέον, έχουν προστεθεί μαζικές ενέργειες για τη χορήγηση, την αφαίρεση, την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση κουπονιών, οι οποίες διέπονται από τα προνόμια του χρήστη. Η προεπισκόπηση γρήγορης αναζήτησης περιλαμβάνει τώρα επίσης πληροφορίες για τα παραστατικά με πρόσβαση με κλικ σε λεπτομερή ανάλυση.
 10. Τιμές και βελτιώσεις τιμοκαταλόγου
  • Χαρακτηριστικά τιμολόγησης για εκπαιδευτικά προγράμματα: Η νέα λειτουργία εισήχθη για τον ορισμό προεπιλεγμένων κατηγοριών τιμολόγησης με βάση οποιονδήποτε συνδυασμό βαθμίδας, ρεύματος και κατηγορίας εκπαιδευτικού προγράμματος, διασφαλίζοντας την αυτόματη εφαρμογή της σωστής κατηγορίας τιμολόγησης. Επιπλέον, υπάρχουν νέοι κανόνες για τις κατηγορίες τιμολόγησης βάσει του εξαμήνου και του βαθμού του φοιτητή, με συγκεκριμένες προεπιλογές για κάθε εξάμηνο. Τα πτυσσόμενα πεδία “Υπάλληλοι” και “Ηλεκτρονική είσοδος” περιλαμβάνουν τώρα την επιλογή “Απενεργοποιημένη”, η οποία επιτρέπει τον αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών τιμών. Επιπλέον, τα φίλτρα υποστηρίζουν τώρα την τιμή “ΟΛΑ”, επιτρέποντας την εφαρμογή των ρυθμίσεων σε όλες τις τάξεις, τις ροές ή τις εκπαιδευτικές κατηγορίες.
  • Εκπτώσεις βάσει τιμοκαταλόγου: Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο οι σχετικές εκπτώσεις είναι διαθέσιμες όταν επιλέγεται ένας τιμοκατάλογος κατά τη δημιουργία μιας νέας ρύθμισης, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την εξειδίκευση.
  • Η έκπτωση μπορεί να προεπιλεγεί κατά τη δημιουργία της ρύθμισης στη διαδικασία εισαγωγής/επανεγγραφής φοιτητών με βάση τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται ανά τιμοκατάλογο.
 11. Έντυπο φοιτητή – Βελτιώσεις οικονομικής καρτέλας
  • Η καρτέλα “Οικονομικά” περιλαμβάνει τώρα αρκετές βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα προβολής συναλλαγών χωρίς ρυθμίσεις μέσω μιας νέας συμβουλής εργαλείων, η προσθήκη των “Λεπτομερειών” ως στήλης πλέγματος, η εμφάνιση της πιο πρόσφατης περιόδου πρώτα και η προσθήκη της επιλογής “Αλλαγή τρόπου πληρωμής” με συγκεκριμένους κανόνες.
 12. Ορισμός μη απαιτούμενων δόσεων
  • Οι χρήστες μπορούν πλέον να επισημαίνουν ορισμένες δόσεις ως “μη απαιτούμενες” σε οικονομικές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία διατηρεί τις συμφωνημένες απλήρωτες δόσεις εντός της ρύθμισης χωρίς να τις περιλαμβάνει στα οικονομικά σύνολα, τις προβλέψεις ή τις εκθέσεις. Οι μη απαιτούμενες δόσεις είναι ορατές μόνο στους χρήστες του back-office και μπορούν να διαχειριστούν μέσω συγκεκριμένων προνομίων χρηστών, εξασφαλίζοντας ακριβή οικονομικά δεδομένα και ευέλικτες συμφωνίες πληρωμής.
 13. Περιορισμός των εισπράξεων και των μεθόδων πληρωμής ανά χρήστη
  • Η ενημέρωση αυτή επιτρέπει τη σύνδεση των υπαλλήλων λογαριασμού πληρωμών με συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής και περιορίζει την έκδοση αποδείξεων από ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι προκαθορισμένες μέθοδοι πληρωμής μπορούν πλέον να κλειδώνονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, εξασφαλίζοντας συνέπεια και έλεγχο. Νέες ρυθμίσεις και προνόμια βοηθούν τους διαχειριστές να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις ενέργειες πληρωμών, ενώ η βελτιωμένη διαχείριση λογαριασμών πληρωμών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό βελτιώνει την ακρίβεια και την ασφάλεια των συναλλαγών, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μόνο τους τρόπους πληρωμής που τους έχουν ανατεθεί.
 14. Χρέωση ανά πίστωση
  • Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν να χρεώνουν τα θέματα ανά ακαδημαϊκή περίοδο, ανά ώρα ή ανά πιστωτική μονάδα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις μεθόδους χρέωσης.
 15. Απαλλαγή από την τιμολόγηση
  • Ένα νέο χαρακτηριστικό “Εξαίρεση από την τιμολόγηση” στην κατάσταση του θέματος επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων μαθημάτων από τους υπολογισμούς τιμολόγησης, χρήσιμο για περιπτώσεις όπως η μεταφορά μαθημάτων από προηγούμενα πτυχία.
 16. Ενσωμάτωση AADE για πολλαπλούς αριθμούς ΦΠΑ
  • Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση της ΑΑΔΕ (Ελληνική ΔΟΥ) με πολλαπλούς αριθμούς ΦΠΑ για το ίδιο ίδρυμα. Οι χρήστες μπορούν πλέον να διαμορφώνουν έως και τρεις διαφορετικές συνδέσεις AADE και να αναθέτουν συγκεκριμένες διαμορφώσεις σε κάθε σειρά συναλλαγών. Οι βελτιωμένες ρυθμίσεις και επιλογές επιτρέπουν την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων “Μία εταιρεία” και “Πολλαπλές εταιρείες”, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του σωστού αριθμού ΦΠΑ. Η βελτίωση αυτή προσφέρει αυξημένη ευελιξία και ακρίβεια στη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών, απλοποιώντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της AADE.
 17. Ειδοποιήσεις μέσω email
  • Μια νέα ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν ποιος λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εκδίδεται και αποθηκεύεται μια συναλλαγή, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την ευελιξία, ειδοποιώντας είτε τον οικονομικό υπεύθυνο, είτε τον πληρωτή, είτε και τους δύο.
 18. Προσθήκη εκδηλώσεων ημερολογίου από οικονομικές λίστες
  • Τα συμβάντα ημερολογίου μπορούν να προστεθούν απευθείας από τις οθόνες Οικονομική επισκόπηση, Συναλλαγές και Οικονομικές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι οι φοιτητές παρακολουθούν τις υπηρεσίες μόνο εάν οι πληρωμές έχουν επιβεβαιωθεί και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους χρήστες με την ενότητα/άδεια CRM, ενσωματώνοντας την οικονομική διαχείριση με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων για καλύτερη εποπτεία και έλεγχο.

Εισαγωγή

Εγγραφή χρήστη & εισδοχής

 1. Βελτιώσεις εισδοχής
  • Η σελίδα εγγραφής περιλαμβάνει τώρα τα πεδία Τοποθεσία και Εθνικότητα για φιλτράρισμα και αποθήκευση δεδομένων. Χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένες ετικέτες για μη κυριολεκτικά πεδία και “Προεπιλεγμένα φίλτρα” για την εθνικότητα είναι διαθέσιμα στις λίστες αιτήσεων και φοιτητών. Το φίλτρο Τοποθεσία στη Λίστα αιτήσεων είναι πολλαπλής επιλογής και έχει προστεθεί μια κρυφή στήλη Σχόλιο μαθητή. Όταν ένας υποψήφιος μετατρέπεται σε φοιτητή, οι εθνικότητες και η τοποθεσία του μεταφέρονται στο νέο του προφίλ. Η Λίστα χρηστών εισδοχής διαθέτει τώρα επιλογή στήλης και προηγμένα φίλτρα για την εθνικότητα και την τοποθεσία.

Πύλη εισδοχής

 1. Διαχείριση αδελφών στην πύλη εισδοχής γονέων
  • Στην πύλη εισδοχής γονέων, έχει προστεθεί η επιλογή “Δημιουργία αδελφού”. Κατά τη δημιουργία ενός νέου αιτούντος αδελφού, το Classter συμπληρώνει αυτόματα το επώνυμο και συνδέει τον νέο μαθητή ως αδελφό με οποιονδήποτε υπάρχοντα μαθητή του γονέα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβολής αιτήσεων θα ενημερωθούν ώστε να περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα του φοιτητή και το όνομα του αιτούντος.

Διαδικασία εισδοχής/επανεγγραφής

 1. Φιλτράρισμα κατηγορίας τιμολόγησης
  Εισάγουμε μια λειτουργία για το φιλτράρισμα των κατηγοριών τιμολόγησης για εισαγωγές και επανεγγραφές με βάση το αν οι χρήστες είναι νέοι ή υφιστάμενοι πελάτες. Ως υφιστάμενοι πελάτες ορίζονται όσοι έχουν τουλάχιστον έναν μαθητή με ενεργή συμφωνία από προηγούμενη περίοδο. Αυτή η βελτίωση θα βοηθήσει στην προσαρμογή των διαθέσιμων κατηγοριών τιμών ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στην κατάσταση του χρήστη.
 2. Δυνατότητα πληρωμής πολλαπλών δόσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων
  Οι αιτούντες μπορούν πλέον να επιλέξουν να πληρώσουν περισσότερες από τις απαιτούμενες δόσεις κατά την υποβολή της αίτησης, την επανεγγραφή, την αποδοχή της αίτησης και την ταχεία εισαγωγή. Εάν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα θα εμφανίζει τις απαιτούμενες δόσεις προεπιλεγμένες και κλειδωμένες, με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δόσεων. Εάν απενεργοποιηθεί, μόνο οι απαιτούμενες δόσεις θα είναι διαθέσιμες για πληρωμή, διατηρώντας την τρέχουσα διαδικασία.
 3. Δυναμική σχετική επιλογή
  Όλοι οι συγγενείς περιλαμβάνονται πλέον στην ίδια ενότητα με τον κηδεμόνα κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν την ευέλικτη διαχείριση των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανάθεσης του χειριστή εφαρμογής και της δυνατότητας των χρηστών να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται προκαθορισμένους σχετικούς τύπους.
 4. Προσαρμογή επιλογής τύπου πληρωτή – Οι τελικοί χρήστες μπορούν να προσθέσουν νέες εταιρείες ως πληρωτές.
  Οι διαχειριστές μπορούν τώρα να προσαρμόσουν το πτυσσόμενο μενού επιλογής πληρωτή κατά την εισαγωγή και την επανεγγραφή. Μπορούν να απενεργοποιηθούν συγκεκριμένοι τύποι πληρωτών, να δημιουργηθούν νέες εταιρείες πληρωτών και να οριστούν κατηγορίες για τις εταιρείες αυτές.
 5. Φιλτράρισμα ταξινόμησης για συγκεκριμένες τάξεις & ρεύματα
  Ένα νέο φίλτρο επιτρέπει στους διαχειριστές να ταξινομούν και να αποκλείουν συγκεκριμένες τάξεις (π.χ. τάξη/έτος/πρόγραμμα) και ρεύματα (π.χ. ρεύματα/επίπεδο/έτος) κατά τις διαδικασίες εισαγωγής και επανεγγραφής. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο οι μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων ή ροών μπορούν να δουν ορισμένες ταξινομήσεις.

Μόνο επανεγγραφή (online και μέσω back office)

 1. Νέα ρύθμιση για ακριβή κατάσταση επανεγγραφής
  Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις / Μεταφορά από περίοδο σε περίοδο: “Ορίστε έναν φοιτητή ως “επανεγγραφή” μόνο εάν η κατάσταση στη μεταφορά από την ακαδημαϊκή περίοδο ήταν τύπου εγγεγραμμένος ή απόφοιτος”. Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι οι φοιτητές χαρακτηρίζονται ως επανεγγεγραμμένοι μόνο εάν είχαν εγγραφεί ή αποφοιτήσει κατά την προηγούμενη περίοδο, βελτιώνοντας την ακρίβεια της κατάστασης επανεγγραφής κατά τις μεταφορές περιόδου.
 2. Όροι επανεγγραφής
  Απαιτεί την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων ή προκαταβολών για το νέο σχολικό έτος πριν η επανεγγραφή θεωρηθεί πλήρης. Εάν δεν πληρωθεί, η επανεγγραφή συνεχίζεται, αλλά ο φοιτητής τίθεται σε ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να επαληθευτεί η πληρωμή.
 3. Αναδιοργάνωση προτεραιοτήτων εφαρμογών
  Όταν ένας φοιτητής μεταφέρεται σε νέα περίοδο, τότε η κατάσταση του φοιτητή στη νέα περίοδο καθορίζεται αυτόματα με βάση τον έλεγχο αν υπάρχει ακόμα έγκυρη οικονομική συμφωνία.
 4. Προνόμιο μεταφοράς φοιτητών
  Εισήχθη ένα νέο προνόμιο για το προσωπικό/υπαλλήλους για τη διαχείριση των μετακινήσεων φοιτητών μεταξύ ακαδημαϊκών περιόδων. Αυτό διευκολύνει τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας μεταφοράς, διασφαλίζοντας ότι οι μεταφορές εγκρίνονται και παρακολουθούνται σωστά.
 5. Δυνατότητα απενεργοποίησης της επανεγγραφής με βάση την κατηγορία ετήσιου αποτελέσματος
  Οι διαχειριστές μπορούν να απενεργοποιήσουν την επανεγγραφή με βάση την κατηγορία των ετήσιων αποτελεσμάτων του μαθητή. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο οι επιλέξιμοι φοιτητές μπορούν να επανεγγραφούν με βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Το σύστημα ελέγχει τη “γενική πρόοδο” και τη “σημαία προαγωγής” της κατηγορίας ετήσιων αποτελεσμάτων για να καθορίσει την επιλεξιμότητα επανεγγραφής.

Online εγγραφές

Δυνατότητα online εγγραφών σε πολλαπλές ακαδημαϊκές περιόδους
Οι φοιτητές μπορούν πλέον να εγγραφούν online σε πολλαπλές ακαδημαϊκές περιόδους, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Ο επιλογέας περιόδου εγγραφής είναι πολλαπλής επιλογής, επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέξουν περισσότερες από μία περιόδους. Οι κατάλογοι εγγραφών ενημερώνονται με βάση την επιλεγμένη περίοδο.

Διαχειριστής & διαχείριση εφαρμογών

 1. Διαχείριση προνομίων ρόλων
  Ορίζει αυτόματα τον χειριστή της εφαρμογής στον δημιουργό, εάν ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων του back-office δημιουργήσει μια εφαρμογή, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να οριστούν ως χειριστές της εφαρμογής.
 2. Νέο προνόμιο για τον διαχειριστή εφαρμογών
  Ένα νέο προνόμιο επιτρέπει στους χειριστές εφαρμογών να φιλτράρουν και να προβάλλουν μόνο τις εφαρμογές στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ή τις μη εκχωρημένες εφαρμογές. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται στην ομάδα εισδοχής, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι σχετικές εφαρμογές εμφανίζονται στον συνδεδεμένο χρήστη.
 3. Δυνατότητα αλλαγής προτεραιοτήτων εφαρμογών ανά προσωπικό/εργαζόμενο
  Το προσωπικό ή οι υπάλληλοι μπορούν πλέον να αλλάζουν τις προτεραιότητες των εφαρμογών, δίνοντάς τους μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία διαχείρισης των εφαρμογών. Εάν ο αιτών δεν έχει ενεργοποιήσει τη ρύθμιση “Εμφάνιση αιτήσεων από προηγούμενες λήψεις”, δεν μπορεί να επανατοποθετήσει τις αιτήσεις. Μια νέα ενέργεια “Αλλαγή προτεραιοτήτων” επιτρέπει στο προσωπικό να αναδιατάσσει τις αιτήσεις από όλες τις λήψεις, χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο περιβάλλον εργασίας με τους αιτούντες, χωρίς άλλες ενέργειες.
 4. Προστέθηκε πεδίο Τύπος βαθμού στα φίλτρα διαχείρισης εφαρμογών
  Στα φίλτρα διαχείρισης εφαρμογών έχει προστεθεί ένα νέο πεδίο τύπου βαθμίδας, το οποίο επιτρέπει το ακριβέστερο φιλτράρισμα των εφαρμογών με βάση τους τύπους βαθμίδων. Αυτό το φίλτρο τοποθετείται μεταξύ των πεδίων Επίπεδο βαθμού και Βαθμοί στη διεπαφή διαχείρισης της εφαρμογής. (Σημείωση: Το επίπεδο βαθμίδας είναι ορολογία και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω μιας ρύθμισης)

Πύλη πρακτόρων

 1. Νέα πύλη πρακτόρων
  Οι πράκτορες μπορούν πλέον να προσθέτουν πολλούς μαθητές και συνδέονται με τους αιτούντες/μαθητές τους ως “Συγγενείς” με τον τύπο “Πράκτορας”. Η πύλη Agent εμφανίζει όλους τους σχετικούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων και των αποφοίτων, και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων. Οι πράκτορες μπορούν να εγγραφούν μόνοι τους και οι ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να ρυθμιστούν τόσο για τους πράκτορες όσο και για τους υπαλλήλους. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται αυτόματα ως συγγενείς κατά την προσθήκη νέων φοιτητών, με επιλογές ελέγχου για το αν θα οριστούν ως πληρωτής ή οικονομική επαφή.

Πράκτορας πωλήσεων

 1. Προσθήκη νέων μαθητών μέσω της πύλης Backoffice Employees Portal
  Οι υπάλληλοι πωλήσεων μπορούν να προσθέτουν νέους μαθητές δημιουργώντας νέες αιτήσεις μέσω της πύλης των υπαλλήλων του back-office. Αυτή η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με τη διαδικασία της πύλης εισδοχής, αλλά περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις προσαρμοσμένες για τους υπαλλήλους πωλήσεων. Ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας ένα Προνόμιο ρόλου και η επιλογή βρίσκεται στις γρήγορες ενέργειες (μπλε κουμπί, πάνω δεξιά).
 2. Επεξεργασία αιτήσεων από υπαλλήλους πωλήσεων
  Οι υπάλληλοι πωλήσεων μπορούν πλέον να επεξεργάζονται τις αιτήσεις, παρέχοντάς τους μεγαλύτερο έλεγχο των λεπτομερειών της αίτησης. Η λειτουργία επεξεργασίας είναι προσβάσιμη μέσω μιας σαφούς διαδρομής URL και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία δημιουργίας της εφαρμογής, με τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας και προνόμια.

CRM & Μηνύματα

 1. Στατικά αρχεία σε πρότυπα
  Τώρα, τα αρχεία μπορούν να αποστέλλονται είτε ως συνημμένα είτε ως σύνδεσμοι με βάση συγκεκριμένες ετικέτες, τα πρότυπα υποστηρίζουν πλέον συνημμένα αρχεία έως 2MB και το σύστημα καθορίζει έξυπνα τη μέθοδο παράδοσης με βάση το πλαίσιο, εξασφαλίζοντας μια πιο απλοποιημένη και αποτελεσματική διαδικασία χειρισμού και αποστολής αρχείων.
 2. Δικαιώματα προβολής μηνυμάτων εργαζομένων
  Έχει προστεθεί ένα νέο προνόμιο για τον έλεγχο των δικαιωμάτων των υπαλλήλων να βλέπουν τα μηνύματα άλλων. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια, επιτρέποντας στους διαχειριστές να διαχειρίζονται αν οι χρήστες μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση των λεπτομερειών των μηνυμάτων άλλων.
 3. Αποθήκευση ως Προσχέδιο στο Κέντρο μηνυμάτων
  Εισάγαμε την επιλογή “Αποθήκευση ως Προσχέδιο” για εσωτερικά μηνύματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιτρέποντας στους χρήστες να αποθηκεύουν τα μηνύματά τους ως προσχέδια χωρίς να τα αποστέλλουν.

Έρευνες & κουίζ

 1. Χαρακτηριστικό γνώρισμα ανάθεσης κουίζ
  Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μαζική ανάθεση κουίζ ανά μάθημα και καθηγητή. Περιλαμβάνει την επιλογή “Μαζική διανομή κουίζ” στις λίστες μαθητών, επιτρέποντας την ανάθεση κουίζ ανά μαθητή, καθηγητή ή γονέα. Η αυτόματη κατανομή βασίζεται στις εγγραφές των μαθητών σε μαθήματα με προκαθορισμένα ερωτηματολόγια. Η προβολή διαχωρίζει πλέον την εμφάνιση των τίτλων διανομής και κουίζ, ενώ τα κουίζ μπορούν να ανατίθενται κεντρικά σε επίπεδο μαθήματος, εάν έχουν οριστεί ως έρευνες.
 2. Ημερομηνίες διαθεσιμότητας διανομής για μαζικές αναθέσεις κουίζ
  Σε όλες τις επιλογές μαζικής ανάθεσης κουίζ έχει προστεθεί η ενότητα “Ημερομηνίες διαθεσιμότητας διανομής”. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ημερομηνίες διαθεσιμότητας με τρεις επιλογές: δυναμική χρήση των ημερομηνιών του κουίζ, ορισμός της σημερινής ημέρας ως ημερομηνίας έναρξης με την ημερομηνία λήξης της ακαδημαϊκής περιόδου ή εισαγωγή προσαρμοσμένων ημερομηνιών.
 3. Φιλτράρισμα για μαζική διανομή κουίζ
  Έχει εισαχθεί η επιλογή “Ειδικό φιλτράρισμα” για αυτόματη διανομή κουίζ ανά θέμα και καθηγητή. Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις κατανομές για επιλεγμένα θέματα ή συγκεκριμένες καταστάσεις εγγραφής. Ένας διακόπτης αποτρέπει την εκ νέου ανάθεση του ίδιου κουίζ στο ίδιο θέμα εάν υπάρχει ήδη, και ένα πεδίο εισαγωγής επιτρέπει τον καθορισμό ενός προσαρμοσμένου τίτλου διανομής. Επιπλέον, μια νέα μαζική ενέργεια επιτρέπει την ανάθεση προεπιλεγμένων ερευνών σε πολλά υποκείμενα ταυτόχρονα.
 4. Νέα επιλογή προβολής αποτελεσμάτων και επισκόπησης ερευνών
  Μια νέα ρύθμιση επιτρέπει διαμορφώσιμες επιλογές για την εμφάνιση της αναθεώρησης, των αποτελεσμάτων ή και των δύο για κουίζ τύπου έρευνας. Αυτή η ρύθμιση ενημερώνει τις ετικέτες και τη λειτουργικότητα του κουμπιού “Εμφάνιση αποτελεσμάτων” σε κουίζ ερευνών, παρέχοντας προσαρμοσμένες επιλογές ανατροφοδότησης με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη.

Μεταφορά

 1. Προσαρμοζόμενες στήλες στη λίστα εξαιρέσεων διαδρομών μαθητών
  Ένα νέο κουμπί έχει προστεθεί στη λίστα εξαιρέσεων διαδρομών μαθητών κάτω από το “Μεταφορές”, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν στήλες και να αναδιατάσσουν τη σειρά τους. Αυτή η προσαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να εμφανίζουν μόνο τις απαραίτητες στήλες και να τις οργανώνουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.
 2. Ζωντανή θέση λεωφορείου για τους γονείς κατά τη διάρκεια των πρωινών δρομολογίων
  Οι γονείς μπορούν πλέον να βλέπουν ζωντανά τη θέση του σχολικού λεωφορείου κατά τη διάρκεια των πρωινών δρομολογίων. Το κουμπί “ζωντανή θέση” θα εμφανίζεται κάτω από το όνομα του παιδιού όταν το λεωφορείο πλησιάζει στη θέση του, επιτρέποντας στους γονείς να παρακολουθούν το λεωφορείο σε πραγματικό χρόνο πριν επιβιβαστεί το παιδί τους. Αυτή η βελτίωση εξασφαλίζει ότι οι γονείς μπορούν να δουν εκ των προτέρων τη θέση του λεωφορείου, βοηθώντας τους να προετοιμαστούν για την άφιξή του.
 3. Αποστολή μηνύματος (email/SMS) από Εξαιρέσεις διαδρομών
  Προστέθηκε μια νέα επιλογή στις μαζικές ενέργειες στο πλέγμα εξαιρέσεων διαδρομών/λεωφορείων. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν για να ειδοποιούν τους γονείς/μαθητές για εξαιρέσεις λεωφορείων.

Διαχείριση βιβλιοθήκης

 1. Λίστα δανειστικών βιβλίων
  Ο κατάλογος δανειστικών βιβλίων ενημερώνεται με νέα φίλτρα και ενέργειες. Οι χρήστες μπορούν τώρα να φιλτράρουν ανά τύπο χρήστη, “Ποσοστό χρήσης”, “Βιβλιοθήκη” και “Θέματα” για τους φοιτητές. Οι νέες ενέργειες για τους φοιτητές περιλαμβάνουν αλλαγή κατάστασης, αποστολή μηνυμάτων, μαζική αναφορά, εγγραφή σε υπηρεσίες, επιστροφή βιβλίων και ενημέρωση δεδομένων δανεισμού. Αυτές οι βελτιώσεις εξορθολογίζουν και στοχεύουν στη διαχείριση των δραστηριοτήτων δανειοδότησης.
 2. Προεπιλεγμένη ημερομηνία επιστροφής για βιβλία της Βιβλιοθήκης
  Η νέα λειτουργία επιτρέπει στα σχολεία να ορίσουν μια προεπιλεγμένη ημερομηνία επιστροφής για όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης για ολόκληρο το σχολικό έτος. Η ενημέρωση αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού των ημερομηνιών επιστροφής με βάση τη διάρκεια του δανείου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα βιβλία έχουν μια συνεπή ημερομηνία επιστροφής. Η αλλαγή αυτή απλοποιεί τη διαχείριση των βιβλίων και ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του σχολείου για τις προθεσμίες επιστροφής των στολών.

Ενσωματώσεις

 1. Ενσωμάτωση BlackBoard
  Η νέα ενοποίηση μεταξύ του Blackboard Learn και του Classter παρέχει μια απρόσκοπτη σύνδεση που βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση της εκπαίδευσης. Αυτή η ενσωμάτωση συγχρονίζει τις πληροφορίες των φοιτητών, τις λεπτομέρειες των μαθημάτων, τα δεδομένα εγγραφών και τους όρους, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια δομή ιεραρχίας. Εξασφαλίζει ακριβή και αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων, εξορθολογίζει τις διοικητικές εργασίες και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία του χρήστη, διατηρώντας ενημερωμένες πληροφορίες και στις δύο πλατφόρμες, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και τη συνοχή των δεδομένων.
 2. Ενσωμάτωση με το LegaleSign και βελτιώσεις της διαδικασίας υπογραφής
  Η ενσωμάτωση της LegaleSign επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ του εσωτερικού μας συστήματος και της LegaleSign για τις υπογραφές εγγράφων. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιωμένες ρυθμίσεις και πρόσθετες λειτουργίες, όπως μαζικές ενέργειες και βελτιωμένες διαδικασίες ανάκτησης. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ρυθμίζουν τα πρότυπα για τη χρήση του LegaleSign, να αποστέλλουν έγγραφα για υπογραφή και να ανακτούν υπογεγραμμένα έγγραφα απρόσκοπτα. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις στη λίστα εντολών υπογραφής, νέες επιλογές φιλτραρίσματος και διευρυμένες κατηγορίες υπογραφόντων, βελτιώνοντας τη ροή εργασιών υπογραφής και βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα.
 3. Ενημέρωση API Zoom
  Το API του Zoom χρησιμοποιεί πλέον το OAuth για έλεγχο ταυτότητας, ενισχύοντας την ασφάλεια και απλοποιώντας τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη τεκμηρίωση Zoom OAuth.
 4. Εργαλειοθήκη Moodle για την ανάκτηση σημάτων
  Η εργαλειοθήκη Moodle απαιτεί διαμόρφωση του Moodle και συγχρονισμό των μαθημάτων και των χρηστών. Οι καθηγητές εισάγουν τις εργασίες και τους βαθμούς στο Moodle, οι οποίοι στη συνέχεια συγχρονίζονται μέσω της εργαλειοθήκης Moodle στο Classter για απλοποιημένη διαχείριση δεδομένων.
 5. Νέες ρυθμίσεις δημιουργίας συμφωνιών Hubspot
  Οι νέες ρυθμίσεις του Hubspot αποτρέπουν τη δημιουργία συμφωνιών για εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια: ημερομηνίες έναρξης πέραν ενός συγκεκριμένου αριθμού ημερών και συγκεκριμένες κατηγορίες προγραμμάτων. Επιπλέον, οι ενημερώσεις συμφωνιών πραγματοποιούνται μόνο για μαθητές με επιλεγμένες καταστάσεις.
 6. Συγχρονισμός εξετάσεων και βαθμών στο MS Teams
  Έχουμε εισαγάγει μια νέα λειτουργία για τον εξορθολογισμό του συγχρονισμού των εξετάσεων και των βαθμών στο MS Teams. Τώρα, μπορείτε εύκολα να συγχρονίσετε τις εργασίες και τους βαθμούς των μαθητών απευθείας από το ίδιο περιβάλλον εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία μέσω γρήγορων ενεργειών και ενός ειδικού κουμπιού, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική εμπειρία.
 7. Ενημέρωση ενσωμάτωσης Xero
  Έχουμε βελτιώσει την ενσωμάτωσή μας στο Xero. Τώρα, οι τοποθεσίες φοιτητών στο Classter αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρακολούθησης πελατών στο Xero. Οι συναλλαγές τιμολογίων θα χρησιμοποιούν τη ρύθμιση Λογαριασμός πωλήσεων αν δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία- αν χρησιμοποιούνται, τα στοιχεία πρέπει να έχουν συμπληρώσει αυτόματα έναν Λογαριασμό πωλήσεων. Τα τιμολόγια θα έχουν υπολογιστεί οι κατάλληλες κατηγορίες παρακολούθησης, για το χειρισμό σύνθετων πληρωμών, με τα πεδία GLAccount και AlternativeGLAccount να μην είναι πλέον σχετικά.
 8. Βελτιωμένος συγχρονισμός βαθμών για το Brightspace και το Canvas
  Η διαδικασία συγχρονισμού βαθμών για το Brightspace και το Canvas στο Classter είναι τώρα ένα βήμα μπροστά. Οι τελικοί βαθμοί των μαθημάτων μπορούν να λαμβάνονται απευθείας όπως αποστέλλονται, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζονται με βάση τα γραμματικά στοιχεία. Οι βασικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη συνεπή αποθήκευση των αναγνωριστικών μαθημάτων και χρηστών, νέες ρυθμίσεις στο Brightspace και τον Καμβά για την ενεργοποίηση του συγχρονισμού βαθμολογιών και την επιλογή τύπων ανάκτησης, καθώς και έναν κοινό ελεγκτή για την ανάκτηση τελικών βαθμολογιών από εξωτερικά συστήματα. Αυτές οι βελτιώσεις εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη και ακριβή εμπειρία συγχρονισμού βαθμών.
 9. Ενσωμάτωση OneLogin για SSO
  Η OneLogin είναι πλέον ενσωματωμένη ως πάροχος SSO για ενισχυμένη πιστοποίηση. Αυτή η ενσωμάτωση δίνει προτεραιότητα στο OneLogin όταν χρησιμοποιείται με το Microsoft 365, υποστηρίζει την απρόσκοπτη διαχείριση χρηστών μέσω του API του OneLogin και εφαρμόζει αναδρομικά τις αλλαγές στην αποθήκευση αναγνωριστικών χρηστών σε όλες τις ενσωματώσεις. Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν την εύκολη διαμόρφωση, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας.
 10. Ενσωμάτωση με τον πάροχο SMS M-STAT
  Ενσωματώσαμε έναν νέο πάροχο SMS, την M-STAT, στην πλατφόρμα μας. Αυτό σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα SMS χρησιμοποιώντας την πύλη M-STAT με ευκολία. Κάθε μήνυμα απαιτεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό της ημερομηνίας, της ώρας και ενός τυχαίου ακέραιου αριθμού. Αυτή η ενσωμάτωση εξασφαλίζει αποτελεσματική και αξιόπιστη επικοινωνία SMS.

Νέα μαζικά εργαλεία

 1. Εργαλείο μαζικής εισαγωγής συμβάντων
  Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να εισάγουν μαζικά συμβάντα από ένα πρότυπο Excel. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη διαδικασία, επιτρέποντας την εισαγωγή πολλαπλών συμβάντων ταυτόχρονα, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη δημιουργία συμβάντων μεμονωμένα.
 2. Επιλογή αντιγραφής διακοπών
  Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής διακοπών μεταξύ ινστιτούτων και περιόδων. Αυτό απλοποιεί τη διαχείριση των διακοπών, επιτρέποντας συνεπή προγράμματα διακοπών σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες και περιόδους.
 3. Αντιγραφή – Οντότητες, περίοδος, εταιρεία
  Οι νέες ενημερώσεις απλοποιούν την αντιγραφή και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ινστιτούτων, διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες είναι ορατές μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ενισχυμένη αντιγραφή αξιολογήσεων, αναφορών, λόγων χρέωσης, σχεδίων διευθέτησης και διαφόρων κατηγοριών με βάση διασταυρωμένους κωδικούς. Η διαδικασία μεταφοράς φοιτητών επιτρέπει πλέον την επιλογή ακαδημαϊκών περιόδων σε διάφορα ινστιτούτα, με δυνατότητα μεταφοράς φοιτητών ακόμη και αν η επιθυμητή περίοδος δεν είναι διαθέσιμη στον προορισμό.

Άλλη μικρή τροποποίηση

 1. Αναδιαμόρφωση της λίστας ομάδων
  Ο κατάλογος ομάδων θα αναδιαμορφωθεί για βελτιωμένη απόδοση και χρηστικότητα με την εφαρμογή επεξεργασίας από την πλευρά του διακομιστή και δυναμικής φόρτωσης των οικονομικών δεδομένων. Θα προστεθεί μια λειτουργία επιλογής στηλών και μαζικής εξαγωγής, ενώ η λειτουργία αναζήτησης πλέγματος θα καταργηθεί. Τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων θα βελτιστοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων και την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης.
 2. Αυτοματοποιημένη επιλογή εναλλακτικής ομάδας μαθητών
  Έχουμε εισαγάγει μια νέα λειτουργία για τον αυτόματο καθορισμό της εναλλακτικής κύριας ομάδας ενός μαθητή κατά τη δημιουργία του, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Εάν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα θα αναθέσει την πρώτη ενεργή ομάδα της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου που ταιριάζει με τη βαθμίδα, το ρεύμα και τον καθορισμένο τύπο και τμήμα ομάδας του μαθητή.
 3. Προσαρμόσιμη ορολογία για πεδία βαθμού
  Έχουμε εισαγάγει προσαρμόσιμη ορολογία για όλα τα πεδία στην ενότητα “Σχετικά με τον βαθμό”. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τα ονόματα των πεδίων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, διατηρώντας παράλληλα την προεπιλεγμένη ορολογία ως επιλογή.
 4. Βελτιώσεις στις ρυθμίσεις διακοπών
  Εισάγαμε τη δυνατότητα να φιλτράρετε τις διακοπές ανά τοποθεσία, να τις εφαρμόζετε σε συγκεκριμένους λειτουργικούς τομείς και να τις συσχετίζετε με κατηγορίες δρομολογίων για καλύτερο έλεγχο. Αυτές οι βελτιώσεις, μαζί με τη νέα λογική επικύρωσης και τις ενημερώσεις της βάσης δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι διακοπές αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια στις συνεδρίες, τις εργασίες στο σπίτι, τις παρουσίες και τις αξιολογήσεις.
 5. Φόρμα συνεργατών – Νέο πεδίο: Ιστοσελίδα
  Το πεδίο Ιστοσελίδα είναι πλέον διαθέσιμο για όλους τους εταίρους εκτός από τους υπαλλήλους. Αυτό επιτρέπει στους εταίρους να παρέχουν και να ενημερώνουν τις διαδικτυακές τους διευθύνσεις, εξασφαλίζοντας ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες επικοινωνίας.
 6. Νέος τύπος αρχείου που επιτρέπεται για μεταφόρτωση
  Η νέα ενημέρωση εισάγει τη δυνατότητα αποστολής αρχείων *.msg και *.eml εντός του συστήματος Classter. Αυτή η βελτίωση επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται και να διανέμουν αποτελεσματικότερα τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενσωματώνοντας αυτές τις κοινές μορφές αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εξειδικευμένο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

 1. Φίλτρο ομάδων με βάση την προτιμώμενη ζώνη ή τμήμα ωρολογίου του μαθητή
  Μια νέα λειτουργία επιτρέπει το φιλτράρισμα των ομάδων με βάση τη ζώνη ή το τμήμα του ωρολογίου που προτιμά ένας μαθητής, με ρυθμίσεις που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την προσθήκη μαθητών σε ομάδες με διαφορετικές ζώνες ή τμήματα. Αυτή η βελτίωση ισχύει για όλες τις διαδικασίες εγγραφής σε ομάδες στην ενότητα κολλεγίων, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές προστίθενται μόνο σε ομάδες που ευθυγραμμίζονται με τα καθορισμένα χαρακτηριστικά του ωρολογίου προγράμματος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος.

Χαρακτηριστικά κινητού

 1. Κεντρικές ανακοινώσεις στο Mobile
  Αυτή η λειτουργία εμφανίζει κεντρικές ανακοινώσεις στον πίνακα οργάνων του κινητού. Οι ανακοινώσεις αυτές, που προηγουμένως ήταν ορατές μόνο στη διαδικτυακή πύλη, θα εμφανίζονται πλέον στην εφαρμογή για κινητά, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν θα χάνουν σημαντικές ενημερώσεις. Οι ανακοινώσεις θα μπορούν να μετακινηθούν με κύλιση για να φιλοξενήσουν πολλαπλές καταχωρήσεις, παρέχοντας μια απρόσκοπτη και ενημερωτική εμπειρία για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων.
 2. Στατιστικά στοιχεία προσέλευσης στο Mobile
  Τώρα, μέσα στο μενού παρουσίας, ένας σταθερός πίνακας στατιστικών θα εμφανίζεται πάνω από τη λίστα των καταχωρήσεων, ανεξάρτητα από τα φίλτρα. Αυτός ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον αριθμό των καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερημένων κατηγοριών, και θα λαμβάνει υπόψη μόνο τις εγκεκριμένες εγγραφές για τους υπολογισμούς. Η βελτίωση αυτή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε βασικά στατιστικά στοιχεία παρουσίας απευθείας στις κινητές συσκευές τους.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Ενημερώσεις προϊόντων

Χαρακτηριστικό οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων)

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων), βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις στις οικονομικές ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Οικονομικές συμβάσεις > Βασικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Τελευταίες ενημερώσεις προϊόντων της Classter: Classter: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαχείρισης

Στο Classter, η αδιάκοπη δέσμευσή μας στην καινοτομία μας ωθεί να βελτιώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας, προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε μια σειρά από συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά που όχι μόνο θα εξορθολογήσουν τις λειτουργίες αλλά και θα ανεβάσουν την ακαδημαϊκή εμπειρία σε νέα ύψη.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Ενημερώσεις προϊόντων | Οκτώβριος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών και βελτιώσεων ειδικά σχεδιασμένων για να αναβαθμίσουν το ταξίδι σας στο Classter.
Τους τελευταίους μήνες, η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στην εισαγωγή καινοτόμων χαρακτηριστικών αλλά και στην ενίσχυση της σταθερότητας της πλατφόρμας μας.
Η διορατική ανατροφοδότησή σας είναι σημαντική σε αυτό το ταξίδι και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι ενημερώσεις θα προσφέρουν μια πιο ομαλή και πλούσια εμπειρία χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS) προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση, εξορθολογίζοντας διάφορες εργασίες και βελτιώνοντας την εμπειρία των μαθητών.
Το Classter επιτρέπει στην ακαδημαϊκή μας ομάδα διαχείρισης να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης παρά σε χειροκίνητα διοικητικά καθήκοντα.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template