×

Γιατί τα σύγχρονα κολέγια χρειάζονται συστήματα διαχείρισης σχολείων

School Management Systems for Modern Colleges

Οι φοιτητές αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα μέρος για να σπουδάσουν – θέλουν να αποκτήσουν εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο, να σφυρηλατήσουν φιλίες δια βίου και ένα μέρος όπου αισθάνονται ότι τους συμπεριλαμβάνουν και τους υποστηρίζουν. Ωστόσο, στο παρασκήνιο, η διαχείριση ενός σύγχρονου κολεγίου είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι ήταν παλαιότερα. Τα κολέγια έχουν εξελιχθεί από απλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε δυναμικά περιβάλλοντα που διαχειρίζονται μυριάδες ευθύνες. Από τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως μάθησης έως την προσφορά σύντομων μαθημάτων, νυχτερινών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, οι απαιτήσεις από τα σημερινά κολέγια είναι τεράστιες και ποικίλες.

Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνουν δράση τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS), τα οποία μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των κολεγίων. Το SMS είναι μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό των πολλών εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος, συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της ζωής του κολεγίου σε μια συνεκτική πλατφόρμα.

Δείτε λοιπόν πώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων μπορεί να βοηθήσει το κολλέγιό σας να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να ευδοκιμήσει στο σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο.

Κολεγιακά στατιστικά στοιχεία Edtech

1. Συμμετοχικότητα

Η συμμετοχικότητα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά ένα θεμελιώδες στοιχείο μιας ακμάζουσας κολεγιακής κοινότητας. Τα σημερινά κολέγια είναι δυναμικοί κόμβοι ποικιλομορφίας, που υποδέχονται φοιτητές από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, η διασφάλιση της συμμετοχικότητας σε έναν τόσο ποικιλόμορφο φοιτητικό πληθυσμό συνεπάγεται τις δικές του προκλήσεις. Τα κολέγια πρέπει να αντιμετωπίζουν τις πολιτισμικές διαφορές, να προσαρμόζονται στις διαφορετικές ικανότητες και να παρέχουν δίκαιες ευκαιρίες. Με την αξιοποίηση των SMS, τα κολέγια μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου κάθε φοιτητής αισθάνεται ότι εκτιμάται, υποστηρίζεται και έχει τη δυνατότητα να επιτύχει:

 • Δημογραφική παρακολούθηση: Βοηθώντας τους διαχειριστές να κατανοήσουν τη σύνθεση του φοιτητικού τους σώματος και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης ανάλογα.
 • Διαχείριση ειδικών καταλυμάτων: SMS παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση ειδικών διευκολύνσεων, όπως υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία και ανάγκες προσβασιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματισμό διερμηνέων, την παροχή ψηφιακού υλικού μαθημάτων και τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης είναι συμβατές με την ADA.
 • Υποστήριξη γλώσσας: SMS μπορούν να ενσωματώσουν υπηρεσίες γλωσσικής μετάφρασης για να βοηθήσουν τους διεθνείς φοιτητές και τους μη φυσικούς ομιλητές, διευκολύνοντας τη σαφέστερη επικοινωνία και κατανόηση.
 • Πολιτικές και πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς: διασφαλίζοντας ότι οι θεσμικές αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη και σέβονται τις διαφορετικές προοπτικές και υπόβαθρα.

2. Απομακρυσμένη μάθηση

Μελέτες δείχνουν ότι το 70% των φοιτητών συμφωνεί ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι πιο ωφέλιμη από τα παραδοσιακά μαθήματα στην τάξη. Αυτή η αλλαγή στις προτιμήσεις έχει επιταχύνει την υιοθέτηση μοντέλων απομακρυσμένης και υβριδικής μάθησης σε όλα τα σύγχρονα κολέγια. Τα συστήματα διαχείρισης σχολείων (SMS) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των εξελισσόμενων μαθησιακών περιβαλλόντων:

1. Οι πλατφόρμες SMS προσφέρουν δυνατότητες εικονικής τάξης, όπου οι εκπαιδευτές μπορούν να διεξάγουν ζωντανές διαλέξεις, να διευκολύνουν συζητήσεις και να επικοινωνούν με τους μαθητές σε πραγματικό χρόνο, προωθώντας μια διαδραστική μαθησιακή εμπειρία.

2. Η πλατφόρμα επιτρέπει την απρόσκοπτη διανομή ψηφιακού υλικού μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών βιβλίων, των σημειώσεων και των πολυμεσικών πόρων, προσβάσιμα στους φοιτητές οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

3. Το SMS απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και βαθμολόγησης εργασιών στο διαδίκτυο, παρέχοντας μια κεντρική πλατφόρμα για την υποβολή εργασιών από τους φοιτητές και την παροχή ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες.

4. Με την ενσωμάτωση εργαλείων επικοινωνίας, όπως η συνομιλία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα φόρουμ συζητήσεων, το SMS επιτρέπει στους φοιτητές και τους καθηγητές να συνεργάζονται αποτελεσματικά εκτός των παραδοσιακών χώρων διδασκαλίας.

3. Σύντομα μαθήματα και συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Είτε για να μάθετε μια νέα δεξιότητα είτε για να αλλάξετε επαγγελματική σταδιοδρομία, τα σύντομα μαθήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Στην πραγματικότητα, το 31% των ατόμων δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε ένα σύντομο μάθημα για να προωθήσει την καριέρα του. Επιπλέον, το 42% δήλωσε ότι τα μαθήματα αυτά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει κανείς νέες δεξιότητες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Τα σύγχρονα κολέγια ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση προσφέροντας μια ποικιλία σύντομων μαθημάτων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Ένα SMS μπορεί να καταστήσει την ενσωμάτωση των σύντομων μαθημάτων στο πλαίσιο του κολεγίου απρόσκοπτη και αβίαστη. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων προσφέρει μια ποικιλία εργαλείων και λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων διαχείρισης μαθημάτων που βοηθούν στη δημιουργία, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση σύντομων μαθημάτων. Εξορθολογίζει τη διαδικασία εγγραφής για μαθήματα μικρής διάρκειας. Έτσι, διευκολύνονται οι φοιτητές να περιηγηθούν στις διαθέσιμες επιλογές, να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να διαχειριστούν το πρόγραμμα μαθημάτων τους. Επιπλέον, το SMS χειρίζεται την έκδοση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Στοιχεία ενός σύγχρονου Κολλεγίου

4. Πρακτική άσκηση και προγράμματα σπουδών εργασίας

Με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας σήμερα, οι φοιτητές δεν χρειάζονται μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις. Θέλουν πραγματικές εμπειρίες που τους προετοιμάζουν για επιτυχημένη σταδιοδρομία. Η πρακτική άσκηση, η συνεργασία και τα προγράμματα σπουδών εργασίας γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής μάθησης και της πρακτικής εφαρμογής. Τα κολέγια πρέπει να παρέχουν την πλατφόρμα για να συμβεί αυτό. Το SMS απλοποιεί τη διαδικασία οργάνωσης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και σπουδών εργασίας μέσω:

Κεντρικός συντονισμός: Το SMS χρησιμεύει ως κεντρική πλατφόρμα για τη διαχείριση των λεπτομερειών των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και σπουδών εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες τοποθέτησης, διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και προθεσμίες.

Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών: παρακολουθεί τις αξιολογήσεις απόδοσης από τους επόπτες και συγκεντρώνει ανατροφοδότηση.

Διευκόλυνση των συνδέσεων με τους εργοδότες: Το SMS διευκολύνει τις συνδέσεις μεταξύ φοιτητών και δυνητικών εργοδοτών, προβάλλοντας το προφίλ, τις δεξιότητες και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των φοιτητών. Αυτό βοηθά στο να ταιριάξουν οι φοιτητές με θέσεις πρακτικής άσκησης που ευθυγραμμίζονται με τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Επιπλέον, το SMS επιτρέπει στα κολέγια να διατηρούν ισχυρές σχέσεις με τους εργοδότες, ενισχύοντας τις ευκαιρίες συνεργασίας και προωθώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των φοιτητών.

5. Κουλτούρα πανεπιστημιούπολης και δέσμευση των φοιτητών

Η πανεπιστημιακή κουλτούρα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τα σύγχρονα κολέγια σήμερα. Διαμορφώνει τη συνολική φοιτητική εμπειρία, επηρεάζοντας τα πάντα, από την ακαδημαϊκή επιτυχία μέχρι την προσωπική ανάπτυξη και τις κοινωνικές σχέσεις. Μια ζωντανή πανεπιστημιακή κουλτούρα ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας, ενθαρρύνει την ποικιλομορφία της σκέψης και προωθεί την ενεργό συμμετοχή. Για την καλλιέργεια αυτής της πανεπιστημιακής κουλτούρας και της δέσμευσης των φοιτητών, το SMS παρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται τα κολέγια:

 • Είτε πρόκειται για ακαδημαϊκά συνέδρια, είτε για πολιτιστικές γιορτές, είτε για δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση φοιτητών, η SMS σχεδιάζει και διαχειρίζεται εκδηλώσεις. Τα εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
 • Το SMS διευκολύνει επίσης την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και διοίκησης, προάγοντας τη διαφάνεια και συλλέγοντας ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρωτοβουλιών και των υπηρεσιών της πανεπιστημιούπολης.

Αξιοποιώντας αυτά τα εργαλεία, τα κολέγια μπορούν να δημιουργήσουν μια ζωντανή πανεπιστημιακή κουλτούρα που ενισχύει την ικανοποίηση και τη διατήρηση των φοιτητών. Οι δεσμευμένοι μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαπρέψουν ακαδημαϊκά, να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες και να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις.

6. Οικονομική βοήθεια και υποτροφίες

Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος, το ίδιο συμβαίνει και με τις οικονομικές εκτιμήσεις για τους φοιτητές που επιδιώκουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις, οι υποτροφίες και οι επιχορηγήσεις είναι ζωτικές γραμμές που καθιστούν το κολλέγιο προσιτό στους φοιτητές. Ωστόσο, η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

 • Επεξεργασία αίτησης: SMS απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική βοήθεια, υποτροφίες και επιχορηγήσεις. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά και οι διαχειριστές μπορούν να τις εξετάζουν και να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά.
 • Διανομή κεφαλαίων: SMS διασφαλίζει την ακριβή και έγκαιρη διανομή των κονδυλίων στους επιλέξιμους φοιτητές. Παρακολουθούν τις εκταμιεύσεις, παρακολουθούν τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων και διαχειρίζονται τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς.
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης: SMS παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και θεσμικές πολιτικές οικονομικής βοήθειας. Δημιουργούν εκθέσεις, διενεργούν ελέγχους και διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις πρακτικές οικονομικής βοήθειας.
 • Προσβασιμότητα οικονομικών πληροφοριών: SMS παρέχει στους φοιτητές διαφανή πρόσβαση στις οικονομικές τους πληροφορίες. Μέσω εξατομικευμένων πυλών, οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν λεπτομέρειες σχετικά με την απονομή, να ελέγχουν την κατάσταση των αιτήσεων και να κατανοούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

7. Υποστήριξη ψυχικής υγείας

Καθώς οι απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξελίσσονται, το ίδιο συμβαίνει και με την αναγνώριση της ψυχικής υγείας ως κρίσιμης συνιστώσας της ευημερίας των φοιτητών. Τα σημερινά κολέγια αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ανάγκη να παρέχουν ισχυρούς πόρους και υπηρεσίες υποστήριξης της ψυχικής υγείας. Το SMS ενσωματώνει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας απευθείας στις πλατφόρμες του, επιτρέποντας στους φοιτητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πόρους. Αυτές περιλαμβάνουν συναντήσεις συμβουλευτικής, ομαδικές συνεδρίες θεραπείας και υπηρεσίες παρέμβασης σε κρίσεις. Επιπλέον, αυτές οι πλατφόρμες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά για την παρακολούθηση της ευημερίας των μαθητών μέσω ανώνυμων ερευνών, εκτιμήσεων κινδύνου και στρατηγικών παρέμβασης. Αυτή η προληπτική προσέγγιση συμβάλλει στον εντοπισμό των μαθητών που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο και στην παροχή έγκαιρης υποστήριξης.

SMS του Classter για σύγχρονα κολέγια

Αν θέλετε ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων που θα σας φέρει στο μέλλον της εκπαίδευσης, μην ψάχνετε άλλο από το Classter. Το Classter έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα κολέγια να ευδοκιμήσουν στη σύγχρονη εποχή, αντιμετωπίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία και τη δέσμευση της κοινότητας, το Classter εφοδιάζει τα κολέγια με τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν.

Βασικά χαρακτηριστικά του Classter:

 • Αυτοματοποιημένες διοικητικές ροές εργασίας: Απλοποιήστε πολύπλοκες εργασίες όπως η εισαγωγή, η εγγραφή, ο προγραμματισμός και η διαχείριση βαθμών.
 • Ακαδημαϊκή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο: Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των μαθητών μέσω ενός διαισθητικού πίνακα οργάνων.
 • Ολοκληρωμένα εργαλεία επικοινωνίας: Διευκόλυνση της σαφούς και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
 • Στιβαρές αναφορές και αναλύσεις: Λάβετε αποφάσεις βάσει δεδομένων με προηγμένες αναφορές και αναλύσεις.
 • Οικονομική διαχείριση και διαφάνεια: Βελτιστοποίηση της τιμολόγησης, των τελών και των οικονομικών αναφορών.
 • Προσαρμόσιμες ενότητες και επεκτασιμότητα: Προσαρμόστε το Classter στις μοναδικές ανάγκες του ιδρύματός σας με κλιμακούμενες λύσεις που αναπτύσσονται μαζί με το κολλέγιό σας.
 • Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας: Προστατεύστε τα δεδομένα των μαθητών και του προσωπικού με ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας και συμμόρφωση με τους εκπαιδευτικούς κανονισμούς.

Είστε έτοιμοι να μεταμορφώσετε τις διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας του κολλεγίου σας; Μάθετε γιατί το 90% των χρηστών μας λένε ότι το Classter έχει βελτιώσει τον τρόπο εργασίας τους προς το καλύτερο.

Αποκτήστε μια εξατομικευμένη 1:1 επίδειξη και δείτε τη διαφορά μόνοι σας!

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί τα κολέγια χρειάζονται ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων (SMS);

Το Σύστημα Διαχείρισης Σχολείου (ΣΔΣ) είναι μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό των διαφόρων διοικητικών, ακαδημαϊκών και επικοινωνιακών εργασιών σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα κολέγια χρειάζονται SMS για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη συμμετοχικότητα, την εξ αποστάσεως μάθηση, τα σύντομα μαθήματα, την πρακτική άσκηση, την πανεπιστημιακή κουλτούρα, την οικονομική βοήθεια και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας.

Πώς μπορούν τα SMS να βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα στα κολέγια;

Το SMS βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα με την αυτοματοποίηση των διοικητικών ροών εργασίας, όπως η εισαγωγή, η εγγραφή, ο προγραμματισμός και η διαχείριση βαθμών, μειώνοντας τις χειροκίνητες εργασίες και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Τι κάνει το Classter μια προτιμώμενη επιλογή για τα σύγχρονα κολέγια;

Το Classter έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επικεντρώνεται στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία και τη δέσμευση της κοινότητας, προσφέροντας εργαλεία για την απλοποίηση των διοικητικών ροών εργασίας, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την υποστήριξη διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Cloud-based K12 SIS
EdTech

Cloud-Based Student Information Systems για σχολεία K12

Ανακαλύψτε πώς τα συστήματα πληροφοριών μαθητών (SIS) που βασίζονται στο cloud φέρνουν επανάσταση στη διαχείριση των σχολείων K12. Εξασφαλίστε κορυφαία ασφάλεια, απρόσκοπτες ενημερώσεις και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Διαβάστε περισσότερα
Cost of Student Information Systems
EdTech

Ανάλυση κόστους των συστημάτων πληροφοριών για μαθητές για μικρά σχολεία

Η επιλογή ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητών (SIS) είναι ζωτικής σημασίας για τα μικρά σχολεία, όπου κάθε δολάριο μετράει. Αυτός ο οδηγός βοηθά στην πλοήγηση στην απόφαση αναλύοντας το κόστος και τα οφέλη.

Διαβάστε περισσότερα
Classter's SIS for Small Schools
EdTech

Πώς το Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών της Classter βοηθά τις λειτουργίες των μικρών σχολείων

Ανακαλύψτε πώς το Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών του Classter φέρνει επανάσταση στις λειτουργίες των μικρών σχολείων, διευκολύνοντας τα διοικητικά βάρη με την κεντρική διαχείριση δεδομένων, την απρόσκοπτη επικοινωνία και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Το Classter επιτρέπει στην ακαδημαϊκή μας ομάδα διαχείρισης να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης παρά σε χειροκίνητα διοικητικά καθήκοντα.
Ανακαλύψτε πώς τα συστήματα πληροφοριών μαθητών (SIS) που βασίζονται στο cloud φέρνουν επανάσταση στη διαχείριση των σχολείων K12. Εξασφαλίστε κορυφαία ασφάλεια, απρόσκοπτες ενημερώσεις και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template