Σύνδεση με το Υπουργείο Παιδείας

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας

Το Classter διασυνδέεται στην ελληνική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Κατάλογοι μαθητών, τμημάτων, απουσιών και βαθμολογίας μπορούν να εξαχθούν από τo Classter και να εισαχθούν στο myschool.sch.gr, έτσι ώστε να απλοποιήσουν τη διαδικασία υποχρεωτικής εισαγωγής των στοιχείων αυτών από τα σχολεία. Έτσι το Classter παραμένει η κύρια εφαρμογή διαχείρισης του σχολείου και ταυτόχρονα καλύπτεται η ανάγκη καταχώρισης στοιχείων στη κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, για τα ιδιωτικά σχολεία, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των οικονομικών δεδομένων σε μορφή Excel ή XML και αποστολής τους σε οικονομικές αρχές της Ελλάδας.

Ξεκινήστε ΔωρεάνΕίσοδος