Έρευνες & Ερωτηματολόγια

Έρευνες &
Ερωτηματολόγια


Δημιουργείστε και αναθέστε τα ερωτηματολόγια σας.

Ηλεκτρονικά
Ερωτηματολόγια


Η διαχείριση διάφορων ερευνών-ερωτηματολογίων γίνεται εύκολα χάρη στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που παρέχει το Classter.

Εργαλεία Δημιουργίας Ερωτηματολογίου


Το Classter σας παρέχει προηγμένα εργαλεία δημιουργίας Ερωτηματολογίου.

«Έξυπνη» Ηλεκτρονική Βαθμολόγηση


Ενώ οι μαθητές απαντούν τα ερωτηματολόγια, το Classter υπολογίζει τις βαθμολογίες τους σε πραγματικό χρόνο.

Ξεκινήστε ΔωρεάνΕίσοδος