fbpx

What’s New

1Λίστα Αλλαγών και Βελτιώσεων της έκδοσης 5.2018 της 20ης Μαΐου 2018

Γενικά περί της έκδοσης

H έκδοση του Μάιου 2018 αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό για το Classter, διότι:

1ον) είναι η πρώτη έκδοση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το Portal υπαλλήλων αντί του Classter Manager. Συγκεκριμένα το portal υπαλλήλων καλύπτει περίπου το 75% της λειτουργικότητας του Classter Manager. Καλούμε όλους τους πελάτες να μεταφέρουν τους χρήστες γραμματείας και διοίκησης στο νέο Portal. Θεωρούμε ότι με εξαίρεση ειδικές λειτουργίες και αναπτύξεις , το 90% των πελατών μας μπορεί να αντικαταστήσει το Classter Μanager με το νέο και πολύ καλύτερο Portal υπαλλήλων

2ον) Το Classter πέρασε μια ριζική αναδιοργάνωση και έναν ολοκληρωμένο έλεγχο για να καλύπτει τις απαιτήσει του GDPR. Το σημαντικότερα εργαλεία αφορούν τη διαχείριση της ασφάλειας, τη διαχείριση των εγκρίσεων (consents management) και το anonymization / deletion.

Η έκδοση αυτή είναι 1η έκδοση που μετατρέπει πλέον το Classter σε ένα εργαλείο Learning Management system (LMS). Συγκεκριμένα :

 • Καλύπτει τη διαχείριση παραδόσεων και την αποστολή υλικού
 • Καλύπτει τη διαχείριση homework & To-Dos (με ειδική πλέον υλοποίηση για Νηπιαγωγεία και Παιδ. Σταθμούς)
 • Προσωπικές και ομαδικές εργασίες και επιστροφή εργασιών από μαθητές
 • Online Quiz
 • Offline Quiz και εργασίες
 • Πλάνα ύλης και παρακολούθηση αυτών
 • Real time παραδόσεις μέσω της σύνδεσης με το WebEx Training Center.

4ον) Το Classter είναι ίσως το πρώτο School Management system παγκοσμίως που υποστηρίζει τη δημιουργία και παρακολούθηση ωρολογίου προγράμματος μέσα από Web based περιβάλλον.

5ον) Το Classter συνεχίζει να επενδύει στη διαδικασία και παρακολούθηση των εγγραφών και του enrollment μαθητών

6ον) Η παρούσα έκδοση πλέον υποστηρίζεται σε Ελληνικά, Αγγλικά, Αράβικα , Γερμανικά και σύντομα και Γαλλικά.

Παρακάτω δίνεται η λίστα των αλλαγών ανα module

GDPR

#19149 Διαχείριση tab consents – Οθόνη ΤΑΒ Consents για Γονείς – Forced Consents

Στη διαχείριση των supporting documents δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευτήριο να ορίσει μια λίστα από εγκρίσεις που θα ζητηθούν από τους γονείς. Στη παραμετροποίηση του supporting document ορίστηκε ο τύπος Consent. Για κάθε consent έχει οριστεί ένα drop down απαντήσεων καθώς και επιπλέον πεδία όπως ημερομηνία, επισυναπτόμενα αρχεία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ζητηθεί από το νομικό τμήμα του εκπαιδευτηρίου σας.

Αν θέλουμε να είναι υποχρεωτική η απάντηση σε μια έγκριση, τότε επιλέγουμε την επιλογή «Forced Consent» στη τελευταία κολόνα του grid παραμετροποίησης των Supporting documents.

#17610 Προσθήκη tab Consents στη φόρμα μαθητή στο Portal γραμματείας

Λίστα με όλα τα Consents που έχουν ορισθεί στο εκπαιδευτήριο για συγκεκριμένη κατηγορία (ΤΑΞΗ) μαθητών και οι απαντήσεις αυτών. Έρχονται από ειδική παραμετροποίηση των supporting documents.

Σημείωση: Έχει προστεθεί η επιλογή «Μαθητές ανά Εγκρίσεις» στη λίστα μαθητών.

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω έχει γίνει μόνο στο Portal Υπαλλήλων/Γραμματείας.

#17617 Αναλυτική Διαχείριση Ρόλων στο Portal – Ρόλοι ανά περίοδο.

Νέα οθόνη καθορισμού ρόλων για όλους τους τύπους χρηστών εντός του Portal διαχειριστή. Δυνατότητα απόκρυψης του menu elements και αναφορών. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων και module που μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης. Το τελευταίο έχει γίνει σε αρχική μορφή και θα υπάρξει επιπλέον ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι ενώ μέχρι σήμερα οι ρόλοι δεν είχαν περίοδο, πλέον προστέθηκε η περίοδος στους ρόλους. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει να έχουμε διαφορετικά μενού για μαθητές/καθηγητές και γονείς ανά σχολικό έτος, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε το ρόλο των χρηστών.

Π.χ. την άνοιξη του 2018 θέλουμε να έχουμε ανοικτή τη σχολική περίοδο του 2018-2019 αλλά μόνο για δηλώσεις δραστηριοτήτων , μαθημάτων και πληρωμές. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι κλειστά στη σχολική περίοδο 2018-2019 και ανοικτά στη τρέχουσα. Αυτό πλέον επιτυγχάνεται έχοντας διαφορετική παραμετροποίηση ανά σχολική περίοδο στους ρόλους.

#17553 On-the-fly Pseudo-Anonymization

Δίνεται η δυνατότητα σε συγκεκριμένο UserTypeRole (τύπος χρήστη) που είναι τύπου Υπάλληλος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία μαθητών με pseudo-anonymization που θα γίνεται on-the-fly. Το Classter σε επίπεδο application server κάνει masking όλα τα προσωπικά στοιχεία μαθητών ώστε να εμφανίζονται αστεράκια στο τελικό χρήστη. Χρήσιμο για πελάτες που θέλουν να δώσουν πλήρη πρόσβαση αλλά μόνο για στατιστικές ή άλλες αναλύσεις και εργασίες.

Τα πεδία που κρύβονται είναι: Όνομα–Επώνυμο Μαθητών και Συγγενών, ID & Passports, Δ/νσεις, Τηλέφωνα, Φωτογραφίες.

#19098 Anonymization Μαθητών, Καθηγητών και Γονέων

Κουμπί στις οντότητες μαθητών, καθηγητών, γονέων που αντικαθιστά τη πληροφορία σε συγκεκριμένα πεδία με ***. Η διαδικασία γίνεται μόνο από user type: Company Owner, και είναι μη αναστρέψιμη.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολλαπλούς μαθητές ή καθηγητές ή γονείς και να εκτελέσει τη διαδικασία.

Η λειτουργία αφορά μόνο το Portal υπαλλήλων.

Τα πεδία που τροποποιούνται είναι: Όνομα–Επώνυμο Μαθητών και Συγγενών, ID & Passports, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Φωτογραφίες.

Σημείωση: οι φωτογραφίες και τα προσωπικά αρχεία της οντότητας διαγράφονται μόνιμα από τη βάση.

# 19167 Τα προσωπικά μου δεδομένα στο Profil χρηστών.

Ειδικό εκτυπωτικό με εμφάνιση όλων των προσωπικών στοιχείων βάσει default παραμετροποίησης. Οι πελάτες μας καλούνται να ελέγξουν αν βάσει της δικής τους χρήσης η αναφορά αυτή έχει στοιχεία που πρέπει να αφαιρεθούν ή να προστεθούν επιπλέον. Αυτό γίνεται με ειδική αναφορά (custom) και επιπλέον χρέωση.

#19037 Νέο Setting Ορισμού DPO

Για μελλοντική χρήση και χρήση σε αναφορές.

# 19069 Password Strength

Δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιηθεί ισχυρό password. Σε αυτή τη περίπτωση όταν οι χρήστες αλλάξουν το password τους πρέπει να βάλουν ένα ισχυρό password.

#19063 Password Expiration policy

Καθορισμός των ημερών πριν τη λήξη του Password. Γίνεται στο Wizard παραμετροποίησης, στα γενικά settings.

Core

#18757 Read-Only Εμφάνιση φόρμας μαθητή (αφορά μόνο Portal)

Δίνεται πλέον η δυνατότητα ένας χρήστης (βάσει ρόλου) να βλέπει μαθητές και να ανοίγει τη φόρμα μαθητή, χωρίς να μπορεί να τη κάνει edit.

#16694 Tab Medical/Special Education Needs SEN Student Form

Σε αυτό το tab καταγράφονται όλες οι ιατρικές ή οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορεί να έχει ο μαθητής. Σε δεύτερο χρόνο θα λειτουργεί βάση ειδικών δικαιωμάτων προβολής και πρόσβασης. Για την ώρα ενεργοποιείται με ειδικό δικαίωμα στο Ρόλο. Η ενεργοποίηση αφορά τόσο Read όσο και στο Edit. Υποστηρίζονται: Βασικά Ιατρικά Στοιχεία, Στοιχεία ιατρών, Εμβολιασμοί, Ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Medical CRM Actions

Υποστηρίζεται μόνο στη Φόρμα Μαθητή στο Portal. Δε θα υποστηρίζεται στο Manager για το άμεσο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες ή μεταφορά δεδομένων από άλλα συστήματα ή τμήματα του Classter επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης.

Σημείωση: Έχει προστεθεί η επιλογή Μαθητές ανά Ιατρικά Στοιχεία στη λίστα μαθητών στο portal.

#17732 Custom Πεδία στις Φόρμες Συγγενών, Μαθητών και Καθηγητών

Δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν custom πεδία στις φόρμες μαθητών, καθηγητών και συγγενών. Τα πεδία ενεργοποιούνται μέσα από το Terminology όπου ορίζεται και το label του κάθε κειμένου, καθώς και οι τιμές των dropdown πεδίων. Υποστηρίζονται Datetime pickers, Drop Down lists, Check Boxes.

Τα πεδία εμφανίζονται σε ειδικό section στο τέλος της 1ης σελίδας της κάθε οντότητας.

Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στο Portal Γραμματείας

#16224 Προσθήκη του πεδίου Title σε Καθηγητές / Λοιπές επαφές (Manager/Portal)

Υποστηρίζεται το νέο πεδίο «drop down title» με επιλογές (Μr/Mrs/Ms/Dr) στις λοιπές επαφές και στους καθηγητές.

Στο Manager/Wizard/Basic Customization -> "Edit Pronunciation Titles" μπορεί ο διαχειριστής να εισάγει τιμές για τo πεδίο αυτό.

#14599 Templates για email και διαχείριση αυτών

H λειτουργία αφορά τη δημιουργία εργαλείου για να καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο όλων των αυτοματοποιημένων email που αποστέλλονται από την εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν από το τελικό χρήστη (διαχειριστή σχολείου) και ανά εταιρία. H διαχείριση αυτών γίνεται από το Portal διαχειριστή.

#14883 Δημιουργία μηνύματος από γονείς, μαθητές προς Διεύθυνση.

Η λειτουργία της αποστολής μηνύματος (feedback) προς την ομάδα του Classter επεκτείνεται, έτσι ώστε να υποστηρίζεται η αποστολή μηνύματος και ως προς το εκπαιδευτήριο. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει που θα στέλνεται το συγκεκριμένο μήνυμα.

#16583 Έλεγχος ύπαρξης οντότητας κατά τη καταχώρηση νέου μαθητή ή καθηγητή βάσει ID/Passport

Νέο setting: Έλεγχος Διπλότυπων Εγγραφών βάσει του πεδίου "Check_User_Existance_Based" στις πολυ-εταιρικές ρυθμίσεις στον Wizard.

Συγκεκριμένα ισχύει:

 • No Check = 0
 • ID Number = 1
 • Tax Number = 2
 • ID Number + Tax Number = 3

#17182 Print button σε όσες λίστες έχουν την επιλογή export στο Portal.

Προσθήκη του print button σε όλες τις λίστες του Portal που υποστηρίζουν την διαδικασία Export.

#16592 Προσθήκη νέων πεδίων στη διαχείριση αιθουσών του Portal και αλλαγή χρήσης σε Resource entity

Η διαχείριση αιθουσών στο Portal υποστηρίζει πλέον πληθώρα νέων πεδίων όπως:

 • Room Type
 • No of Rows
 • No of Columns
 • Exam Capacity
 • Maximum Number of Lessons
 • Maximum Number of Staff
 • Building
 • Room Location
 • Floor
 • Floor Size

Room Type – Δυνατές τιμές:

Classroom, amphitheater, music room, library, gymnasium, science room, cafeteria, principal’s office, school grounds, playground, pool, computer room, auditorium, locker room, teachers’ room, parking lot.

Tέλος, στην αίθουσα, προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων λογαριασμών WebEx , ώστε κάθε αίθουσα να συνδέεται με ένα WebEx Virtual Room.

#16662 Σύνδεση Συγγενών – Προτεραιότητα Επικοινωνίας

Προσθήκη του πεδίου προτεραιότητα στην επικοινωνία με τους συγγενείς. Drop down στη σύνδεση συγγενή – μαθητή. Ορίζεται η σειρά επικοινωνίας ανά συγγενή πάνω στο μαθητή.

Τιμές: First Contact Priority, Second Contact Priority, Third Contact Priority, Disturb if Urgent, Do Not Disturb, Without Priority(=NULL).

H λειτουργία ενεργοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα στο Classter.

Υποστηρίζεται μόνο στο Portal

# 18875 Υπεύθυνος Παραλαβής παιδιού

Στη σύνδεση μαθητή με συγγενή έχει μπει ένα επιπλέον Check για το εάν επιτρέπεται ο συγκεκριμένος συγγενής να παραλάβει (πάρει) το παιδί από το σχολείο.

Υλοποίηση σε portal & manager

#16728 Προσθήκη Nationality & Religion

Νέα πεδία στη κεντρική διαχείριση του Nationality και του Religion για τις οντότητες Μαθητών, Καθηγητών και Γονέων. Να σημειωθεί ότι η διαχείριση των λιστών δεν υποστηρίζεται προς το παρόν. Σε περίπτωση που θέλετε να τις διαχειριστείτε, επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

#16726 Αλλαγές Καρτέλας Καθηγητή

Προσθήκη:

 • Ιατρικών Στοιχείων στο Καθηγητή
 • Στοιχείων emergency contact (ICE – In Case of Emergency Contact)
 • Ημερομηνιών Contact Date | Employment Date | Delete Date.
 • Επιπλέον Διευθύνσεων
 • CRM actions TAB.

#17748 Immigration Status for a Teacher

Βασικά στοιχεία για άδειες παραμονής / διαμονής και στοιχεία μετανάστευσης για καθηγητές που έχουν αυτή την ιδιότητα (μετανάστες/ξένοι).

#17328 Εύρεση Μαθητή από dashboard με ID/RFID Number

Στο portal γραμματείας/υπαλλήλων υποστηρίζεται η άμεση εύρεση μαθητή από την αρχική σελίδα, με χρήση αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτας RFID.

#17424 Επιπλέον πεδίο ID Number (αρ. Ταυτότητας) στη λίστα καθηγητών και μαθητών

Στη λίστα μαθητών και καθηγητών προστέθηκε πεδίο για την ταυτότητα στη κεντρική λίστα (αφορά μόνο το Portal).

#17551 Αλλαγές-βελτιώσεις φόρμας τμημάτων (Portal)

Προσθήκη αίθουσας και supervisor (όπως στο Manager).

Στη λίστα μαθημάτων, προσθήκη στήλης με τα ονόματα καθηγητών που το διδάσκουν.

#17746 School entity extra fields - Company Data

Προσθήκη των παρακάτω στοιχείων στη φόρμα στοιχείων εκπαιδευτηρίων:

 • Admission Authority
 • Highest NCY (National Curriculum Year)
 • Lowest NCY (National Curriculum Year)
 • Governance (e.g state, church, independent, etc.)

Υλοποίηση αποκλειστικά στο Portal.

#18290 Προσθήκη στήλης με το βασικό τμήμα μαθητή. (Manager)

Στο πεδίο Συγγενείς -> Στοιχεία Γονέων Ανά Μαθητή , προστέθηκε στήλη με το βασικό τμήμα μαθητή. (Manager)

#18404 Γραφήματα και Στατιστικά Dashboard υπαλλήλων

Προστέθηκαν τα γραφήματα:

1) Γράφημα πίτας με τιμές Male/ Female και εμφάνιση σε ποσοστά. (Διάκριση μαθητών ανά φύλο.)

2) Ραβδόγραμμα (Γράφημα με μπάρες), που αναπαριστά το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών ανά ενεργή τάξη στην περίοδο. Άξονες: Σύνολο εγγεγραμμένων μαθητών - Τάξεις

3) Ραβδόγραμμα (Γράφημα με μπάρες), που αναπαριστά τα ποσοστά παρουσιών ανά ενεργή τάξη. Δεν έχει σημασία ο τρόπος καταχώρησης. Άξονες: Ποσοστά παρουσιών - Τάξεις

#18491 Διόρθωση της διαδικασίας Password reset

Σε περίπτωση Password reset το Classter θα στείλει ενημέρωση σε όλα τα παρακάτω emails:

 1. Alternative email (εάν υπάρχει)
 2. User account email (εάν υπάρχει και είναι επαληθευμένο)
 3. email κάρτας ατόμου (stuEmail , paeMail) (εάν υπάρχει)

Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω email τότε δίνει μήνυμα σφάλματος.

#18647 Αυτόνομο εξωτερικό API για καταχώρηση μαθητών

Δημιουργήθηκε απλό εξωτερικό API για τη καταχώρηση μαθητών από εξωτερικές εφαρμογές. Χρήση για ανοικτές φόρμες υποψηφίων από web sites.

Billing

#15816 Υποστήριξη Billing Units στη χρέωση δραστηριοτήτων (Daily, Hourly, Weekly, Monthly, Yearly, Per Day, Custom/Normal)

Όταν η κατηγορία έχει σήμανση IsDailyPricing, τότε εμφανίζεται στη λίστα και στο history δραστηριότητας το νέο πεδίο Billing Unit. Στη δήλωση δραστηριοτήτων στη καρτέλα μαθητή έχει προστεθεί η επιπλέον κολόνα «UnitCount» ("Μονάδες Χρέωσης"). Στο history προστέθηκε η νέα κολώνα (editable) UnitCount που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τροφοδοτείται αυτόματα. Το UnitCount στην πραγματικότητα αναπαριστά τις χρεώσιμες μονάδες βάσει των οποίων υπολογίζεται και ο διακανονισμός. Δεν υπολογίζεται δηλαδή αποκλειστικά βάσει ημερών αλλά βάσει μιας πιο γενικής έννοιας μονάδας, όπως προκύπτει και από το enum του DailyPricingTypes. (Daily, Hourly, Weekly, Monthly, Yearly, PerDay, Custom/Normal)

Ο τρόπος που υπολογίζεται η μονάδα χρέωσης εξαρτάται από το επιλεγμένο enum.

Όταν το Enum είναι:

 • 0 – Custom: Δεν γίνεται κανένας υπολογισμός και αποθηκεύεται αυτόματα =1 . Αν θέλουμε άλλη τιμή πρέπει να τη συμπληρώσει ο τελικός χρήστης (να το αλλάξει στο history).
 • 1 – Hourly: Υπολογίζεται αυτόματα σε σχέση με το υπάρχον πεδίο «ημέρες» και συμπληρώνεται αρχικώς από τον υπολογισμό των ημερών βάση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης επί το πεδίο «hours» της συγκεκριμένης δραστηριότητας .
 • 2 – Daily: Είναι ένα προς ένα με το υπάρχον πεδίο ημέρες και συμπληρώνεται αρχικώς αυτόματα από τον υπολογισμό των ημερών βάσει των ημερομηνιών έναρξης και λήξης.
 • 3 – Weekly: Συμπληρώνεται αρχικώς αυτόματα από τον υπολογισμό των ημερών βάσει των ημερομηνιών έναρξης και λήξης δια 7. Στρογγυλοποίηση στο ένα δεκαδικό.
 • 4 – Monthly: Συμπληρώνεται αρχικώς αυτόματα από τον υπολογισμό των ημερών βάσει των ημερομηνιών έναρξης και λήξης δια 30. Στρογγυλοποίηση στο ένα δεκαδικό.
 • 5 – Yearly: Συμπληρώνεται αρχικώς αυτόματα από τον υπολογισμό των ημερών βάσει των ημερομηνιών έναρξης και λήξης δια 365. Στρογγυλοποίηση στο ένα δεκαδικό .

Δημιουργία Διακανονισμών - Δημιουργία νέου διακανονισμού: όταν γίνεται νέος διακανονισμός δραστηριότητας τύπου ημερήσιας χρέωσης, φέρνει προτεινόμενη τιμή ως εξής:

"Μονάδες στο ιστορικό Δραστηριοτήτων" X "Τιμή Δραστηριότητας"

Επεξεργασία Διακανονισμού: Όταν γίνεται edit ένας διακανονισμός και ο χρήστης πατήσει το μπλε κουμπί της ανανέωσης, τότε υπολογίζει τη προτεινόμενη τιμή ξανά ως "Μονάδες στο ιστορικό Δραστηριοτήτων" X "Τιμή Δραστηριότητας".

#18033 Billing Categories - Τιμολογιακές κατηγορίες

Δίνεται η δυνατότητα να ορισθούν τιμολογιακές κατηγορίες για όλες τις οντότητες που τιμολογούνται (ΤΑΞΗ, ΚΑΤ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΑΘΗΜΑ, ΤΜΗΜΑ). Για κάθε οντότητα και για κάθε κατηγορία τιμολόγησης ορίζεται ανεξάρτητος τιμοκατάλογος.

Ο κάθε μαθητής μπορεί να ορισθεί σε μια τιμολογιακή κατηγορία κατά τη δήλωση του στην αντίστοιχη κατηγορία. Με αυτό το τρόπο η τελική προτεινόμενη αξία διακανονισμού μπορεί να είναι διαφορετική ανά μαθητή, ανάλογα με τη τιμολογιακή κατηγορία στην οποία ανήκει.

Σημειώνεται ότι ο μαθητής μπορεί να έχει διαφορετικές τιμολογιακές κατηγορίες ανά οντότητα τιμολόγησης (π.χ. άλλη κατηγορία στις δραστηριότητες και άλλη στα μαθήματα).

#16598 - Μήνυμα αλλαγής διακανονισμού σε περίπτωση αλλαγής μαθημάτων

Ενεργοποίηση του setting "Ενημέρωση χρηστών για αλλαγή διακανονισμού σε αλλαγή δηλώσεων μαθημάτων" στον Wizard στις Γενικές Ρυθμίσεις Οικονομικών. Εάν το παραπάνω setting είναι ενεργοποιημένο και υπάρχει χρήση διακανονισμών βάσει τιμοκαταλόγου τάξης, κατά την αποθήκευση του μαθητή εξετάζεται η περίπτωση ο αριθμός ωρών των μαθημάτων ανά τάξη να έχει αλλάξει σε σχέση με τον αριθμό ενεργών μαθημάτων που έχει καταχωρημένα στη βάση ο μαθητής ανά τάξη.

#19463 Μαζική Εισαγωγή Δοσολογιών για διακανονισμούς Τάξης από EXCEL

Υλοποιήθηκε στο Portal ειδικό εργαλείο εισαγωγής δοσολογιών διακανονισμών από το EXCEL. Ουσιαστικά διαβάζει από το EXCEL τα δοσολόγια για ένα διακανονισμό και τα εισάγει κάτω από ένα νέο διακανονισμό που δημιουργείται αυτόματα. Χρήση για μετάπτωση αρχικών δεδομένων.

Το εργαλείο υποστηρίζει το “mapping” στηλών του excel με στοιχεία του διακανονισμού.

#16526 Προσθήκες στις γέφυρες λογιστικοποίησης

Προστέθηκε σε όλες τις βασικές οντότητες το πεδίο Account2 και ενεργοποιήθηκε η χρήση του στη λογιστικοποίηση κινήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνονται πολλαπλές χρεοπιστώσεις σε λογ. Γεν. Λογιστικής ανά κίνηση και ανά οντότητα.

#16630 Ημερομηνία Αλλαγής Διακανονισμού

Στους ρόλους έχει προστεθεί το δικαίωμα "Η ημερομηνία οριστικοποίησης ενός διακανονισμού είναι και η ημερομηνία αλλαγής του διακανονισμού".

Εφόσον επιλεχθεί, τότε κατά τη οριστικοποίηση του διακανονισμού η ημερομηνία οριστικοποίησης διακανονισμού θα χρησιμοποιείται και ως ημερομηνία αλλαγής διακανονισμού στο Ιστορικό έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καθυστερημένη καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης. Η ημερομηνία αποθηκεύεται στο ιστορικό αλλαγών του διακανονισμού.

#18910 Τρόπος Πληρωμής Διακανονισμού

Δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο τρόπος πληρωμής του κάθε διακανονισμού. Ο οριζόμενος τρόπος υπολογισμού δίνεται αυτόματα ως τρόπος υπολογισμού στη καταχώρηση πληρωμών.

Υποστήριξη μόνο στο Portal. Θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στο κύκλωμα των πάγιων εντολών & εντολών SEPA. (SEPA bank transactions).

Academics

#17349 Δημιουργία Ωρολογίου Προγράμματος

Νέα λειτουργία δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος στο Portal υπαλλήλων. Επιτρέπει τη δημιουργία του ωρολογίου βάσει Ημερών/Ωρών (κολόνες) και Τμημάτων (Γραμμές). Σε κάθε κελί μπορεί να προστεθεί ένας ή παραπάνω καθηγητές και μαθήματα.

Σε αντίθεση με τη παλιά δημιουργία ωρολογίου στο Manager, η νέα λειτουργεία δεν θεωρεί ως προ-απαιτούμενο τη δημιουργία εξ’ αρχής των αναθέσεων καθηγητών σε μαθήματα-τμήματα (τριπλών συνδέσεων). Σε αυτό το mode λειτουργίας μπορεί αυτόματα να ενημερώνει τις αναθέσεις καθηγητών.

Έλεγχος των constraints και conflicts: Περιορισμένος προς το παρών. Η επεξεργασία του ωρολογίου προγράμματος που δημιουργείται με την νέα λειτουργία μπορεί να γίνει από το Classter Manager και αντίστροφα.

#17549 Εισαγωγή Ωρολογίου και Αναθέσεων από EXCEL

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής εγγραφών ωρολογίου και αναθέσεων καθηγητών μέσω εξωτερικού EXCEL. Η λύση έχει σχετικούς περιορισμούς και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά.

# 18923 Μαζική Δημιουργία Sessions βάσει Ωρολογίου – Παρακολούθηση Ωρολογίου προγράμματός

Δίνεται η δυνατότητα στη γραμματεία να δημιουργεί μαζικά παραδόσεις βάσει του προγραμματισμού του ωρολογίου προγράμματος. Η δυνατότητα εντάσσεται στα portal υπαλλήλων/γραμματείας.

Αντικαθιστά την εβδομαδιαία παρακολούθηση ωρολογίου προγράμματος και λειτουργεί μόνο από το Portal. Η διαφορά με την υπάρχουσα λειτουργία είναι ότι η εβδομαδιαία παρακολούθηση υλοποίησης ωρολογίου προγράμματος ταυτίζεται πλέον με τη δημιουργία και παρακολούθηση των παραδόσεων.

Η λειτουργία μπορεί να αντικαταστήσει την δημιουργία των παραδόσεων από τους καθηγητές, έτσι ώστε οι παραδόσεις να καταχωρούνται μαζικά από το διοικητικό προσωπικό του εκπαιδευτηρίου.

#14385 Αλλαγές σε εκτυπωτικά ωρολογίου για υποστήριξη συνδιδασκαλίας

Υποστήριξη δύο καθηγητών σε ένα τμήμα ή ενός καθηγητή σε πολλά τμήματα.

#15929 Στη Default αναφορά Καθηγητές ανά Μάθημα προστέθηκε η κατηγορία ωρολογίου

#19406 Διασύνδεση με WebEx – Real time course delivery

Διασύνδεση των παραδόσεων του Classter με το Web με χρήση των Webex XML APIs.

Κάθε αίθουσα του Classter συνδέεται με έναν λογαριασμό WebEx. Οι χρήστες (μαθητές) μπορούν να ανοίξουν τις παραδόσεις από το Calendar τους και από εκεί να εισέλθουν στη πλατφόρμα του Webex.

Χρήση για real – time eLearning με ταυτόχρονη χρήση του Classter και του WebEx.

#14933 Εισαγωγή δομής πλάνου ύλης στα μαθήματα.

Νέο πεδίο εντός της διαχείρισης μαθημάτων στο Portal υπαλλήλων και διαχειριστών. Επιτρέπει τη δημιουργία δομής προγραμμάτων σπουδών ανά μάθημα ή πλάνου ύλης. Υποστηρίζει επισύναψη αρχείων και links. Η δομή μπορεί να είναι ιεραρχική με απεριόριστα κεφάλαια / υπό-κεφάλαια κοκ. Υποστηρίζει διαχείριση αλλαγών και θέσης κεφαλαίων με drag-n-drop.

#18635 Βελτιώσεις Καθηκοντολογίου

Η ανάπτυξη αυτή είχε στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη υποστήριξης κάποιων προκαθορισμένων επιλογών που έχουν στα καθήκοντα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη που υπάρχει στα καθήκοντα/homework να συνδέονται με αρχεία που θα μπορούσαν να είναι είτε μια φωτογραφία από τις καθημερινές δραστηριότητες του μαθητή είτε ένα αρχείο-άσκηση.

Σημείωση: Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει σύνδεση και αυτόματη εμφάνιση των assignments στα homeworks, σε ενότητα "Active Assignments".

Η σημερινή υλοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί από τη πλευρά του Γονέα και Μαθητή. Απαιτεί την αναφορά καθηκόντων για να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή.

Αλλαγή στα Σενάρια Καθηκόντων

Στη σύνδεση των κατηγοριών με τα σενάρια καθήκοντος μπαίνουν δύο ακόμα επιλογές.

 • • kindergarten Mode: To kindergarten setting έχει αυτόματο mode και σε επίπεδο τμήματος και σε επίπεδο ανά μαθητή. Όταν επιλέξω Kindergarten Mode= ON, τότε το παράθυρο καταχώρησης καθήκοντος εμφανίζεται χωρίς το dueDate και με 3 επιπλέον επιλογές text boxes [Breakfast, Lunch, Snack] – Food όπου ο χρήστης καταχωρεί σχόλιο (για όλο το τμήμα) και ανά μαθητή τι έφαγε ο κάθε μαθητής στα 3 προβλεπόμενα γεύματα καθώς και πληροφορίες για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:
  • Γενικό Σχόλιο
  • Φαγητό
  • Breakfast (Καθόλου | Λίγο | Όλο) - Description
  • Lunch (Καθόλου | Λίγο | Όλο) - Description
  • Snack (Καθόλου | Λίγο | Όλο) - Description
  • Sleep (Διάρκεια, Wakeup Time)
  • Hygiene (Number of poop, Number of pee)
 • Αρχεία - Τα αρχεία είναι κατηγορία πού όταν είναι ενεργοποιημένη τότε στο [+] , ανοίγει ένα dialog με δυνατότητα προσθήκης αρχείων. Μπορώ να επιλέξω από υπάρχοντα αρχεία, από τον online φάκελό μου ή να κάνω connect με το OneDrive και να φορτώσω επιπλέον στον OneDrive μου. Τα αρχεία πρέπει να ορίζονται ως Φωτογραφίες ή Αρχεία. Μπορώ να επιλέξω και συνδυαστικά και να φορτώσω παραπάνω από ένα αρχείο ανά καταχώρηση. (Δεν μπορεί αν συνδυαστεί με το kindergarten mode)
 • • Αλλαγή στην επιλογή Ανά Μαθητή: Ως σήμερα ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει από λίστα ένα-ένα μαθητή και να καταχωρεί προσωπικά καθήκοντα. Στη νέα έκδοση αυτό έχει αλλάξει. Πλέον έρχονται σε λίστα όλοι οι μαθητές και σαν κολόνες οι κατηγορίες προσωπικών καθηκόντων.

#15203 Εμφάνιση παραδόσεων σε γονείς και μαθητές – τελειοποίηση

Ολοκληρωμένη εμφάνιση των παραδόσεων σε γονείς και μαθητές. Φέρνει τα παρακάτω στοιχεία: Περιεχόμενο Παράδοσης – Βιβλιογραφία – Συνδ. Πλάνο Ύλης – Εργασίες - Καθήκοντα Ημέρας – Ημερήσια Αξιολόγηση [Βαθμολογική Κατηγορία - Βαθμός – Απουσίες]

#19182 Επιπρόσθετη λειτουργικότητα για την οθόνη καταχώρησης παραδόσεων – Σύνδεση με αρχεία

Ανασχεδιασμός της οθόνης καταχώρησης παραδόσεων. Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης περιεχομένου από τη δομή του μαθήματος (πλάνο ύλης) καθώς και σύνδεση με εργασίες / τεστ ή quiz. Δυνατότητα επισύναψης αρχείων και εξωτερικά links.

#18760 Αναδιοργάνωση μενού Homework & Session (Καθήκοντα & Παραδόσεις)

Ενοποίηση των 2 μενού σε ένα κεντρικό με υπό-μενού. Αλλαγές των επιλογών μενού σε portal υπαλλήλων, καθηγητών και μαθητών/γονέων.

#18831 Νέα αναφορά: Καθηγητές που δεν έχουν καταχωρήσει καθήκοντα

Ο έλεγχος γίνεται βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Συνεπώς για να λειτουργεί η συγκεκριμένη αναφορά είναι υποχρεωτική η εισαγωγή ωρολογίου προγράμματος στο Classter.

#15221 Εμφάνιση - Άνοιγμα quiz μαθημάτων σε Μαθητές και Γονείς - σύνδεση με εργασίες

Σε περίπτωση σύνδεσης διαγωνίσματος ή εργασίας με quiz και ανάθεση του διαγωνίσματος σε τμήμα, θα εμφανιστεί στο Timeline του μαθητή ενημέρωση για να απαντήσει το quiz. Η ενημέρωση παραμένει ενεργή έως ότου απαντηθεί το quiz με επιτυχία (βαθμός άνω της βάσης - εξαρτάται από την παραμετροποίηση).

Υλοποιήθηκε επίσης ο αυτόματος υπολογισμός της βαθμολογίας του quiz.

# 16808 Διαχείριση Ομαδικών – Προσωπικών Εργασιών και Αναθέσεις

Με την νέα έκδοση , το κύκλωμα των διαγωνισμάτων επεκτείνεται και γίνεται ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείρισης προσωπικών ή ομαδικών εργασιών.

Το νέο κύκλωμα επιτρέπει :

 • Να γίνεται ανάθεση μιας εργασίας σε συγκεκριμένους μαθητές και όχι σε ολόκληρο τμήμα.
 • Να συνδέεται η κάθε εργασία με θέμα και αρχεία. Ο καθηγητής μπορεί να ανεβάσει αρχεία και να επισυνάψει πάνω στην εργασία ή να χρησιμοποιήσει αρχεία από το Digital Library.
 • Οι μαθητές να μπορούν να κατεβάσουν το κείμενο και το αρχείο της εργασίας.
 • Οι μαθητές να μπορούν να στείλουν την εργασία μέσω του Classter στο καθηγητή.
 • Οι καθηγητές να μπορούν να βαθμολογήσουν τη κάθε εργασία χωριστά. Για τη παραπάνω λειτουργία η κάθε εργασία μπορεί να βρίσκεται σε ξεχωριστό στάδιο ( state/status).

Τα status που υποστηρίζονται είναι τα εξής:

 • Sent -10%
 • In Progress -25%
 • Submitted- 50%
 • Reviewed- 75%
 • Completed- 100% (όταν βαθμολογηθεί)

Σημειώνεται ότι η οθόνη προγραμματισμού διαγωνισμάτων έχει πλέον αλλάξει. Υπάρχουν τρείς επιλογές:

Ceate a new: Test | Assignment | Quiz

 • To Test είναι η παλιά επιλογή.
 • Το Assignment αφορά τη παρούσα υλοποίηση.
 • Το Quiz αφορά τη σύνδεση με απλό ή δυναμικό Quiz.

Στο portal μαθητή έχουν πλέον υλοποιηθεί η λίστα εργασιών ενώ έχουν γίνει και αλλαγές στο Portal καθηγητή για την υποστήριξη των ατομικών/ομαδικών εργασιών.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στη βαθμολόγηση των assignment, η λίστα των μαθητών καθορίζεται από το status αποστολής της εργασίας. Συνεπώς αν ένας μαθητής δεν έχει επιστρέψει την εργασία, δε θα έρθει στη λίστα για βαθμολόγηση.

Η Διάκριση των κανονικών διαγωνισμάτων από τις εργασίες προκύπτει αποκλειστικά από τον τύπο του διαγωνίσματος, που διακρίνεται με το bit, IsAssignment στη παραμετροποίηση τύπων διαγωνισμάτων εντός του Manager.

#16654 Υπεύθυνος Επιτήρησης Διαγωνισμάτων

Προσθήκη υπεύθυνου επιτήρησης διαγωνισμάτων. Προσθήκη στην οθόνη προγραμματισμού και στη λίστα διαγωνισμάτων. Υποστηρίζεται μόνο στο portal.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας με τη χρήση του setting "Ενεργοποίηση υποστήριξης Επιτηρήσεων" μέσω του: Academic Settings->Marking Settings-> General Marking Settings στο tab διαγωνίσματα.

Οι επιτηρήσεις εμφανίζονται στο Calendar του καθηγητή.

#16741 Έλεγχος ορίου διαγωνισμάτων

Ενεργοποίηση ελέγχου ορίου διαγωνισμάτων (Examination Limit) ανά τάξη, με πεδίο στη φόρμα δημιουργία ΤΑΞΕΩΝ/ΓΛΩΣΣΩΝ. Στο προγραμματισμό διαγωνισμάτων με βάση τη ΤΑΞΗ/ΓΛΩΣΣΑ/Πρόγραμμα του τμήματος τίθεται ένα όριο.

Το Classter εξετάζει όλους τους μαθητές του τμήματος και ανά μαθητή υπολογίζει τον αριθμό των διαγωνισμάτων ή εργασιών ή quiz που έχει ο μαθητής για την ημέρα που προγραμματίζεται το διαγώνισμα. Σε περίπτωση υπέρβασης σε κάποιο μαθητή βγάζει μήνυμα υπέρβασης και δεν επιτρέπει να προγραμματιστεί το διαγώνισμα ή να γίνει επεξεργασία του, εκτός του description & time.

Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά τη παλαιότερη όπου ο έλεγχος εφαρμοζότανε σε επίπεδο τμήματος και δε κάλυπτε τις περιπτώσεις που κάποιος μαθητής είχε επιπλέον διαγωνίσματα για την ημέρα από κάποιο άλλο τμήμα.

#18759 General Comment στο Διαγώνισμα (προγραμματισμός και βαθμολόγηση)

Προστέθηκε η δυνατότητα ο καθηγητής να ορίζει γενικό σχόλιο/κείμενο για το διαγώνισμα/εργασία/τεστ . Επιπλέον μπορεί να δώσει ένα γενικό σχόλιο που αφορά τη βαθμολογία ή επίδοση του τμήματος σε κάθε διαγώνισμα. Το πρώτο γίνεται στην οθόνη προγραμματισμού και το δεύτερο γίνεται στη καταχώρηση βαθμολογίας.

#16624 Προσθήκη Αρχείων Στα Διαγωνίσματα / Εργασίες

Οι καθηγητές μπορούν πλέον να προσθέτουν αρχεία από το Digital Library στα διαγωνίσματά τους. Τα αρχεία αυτά μπορούν να τα κατεβάσουν οι μαθητές ή οι γονείς από το ημερολόγιο τους.

Στον τύπο Διαγωνισμάτων προστίθεται επιπλέον κολόνα οπότε το εκπαιδευτήριο μπορεί να ορίσει συγκεκριμένους τύπους διαγωνισμάτων που να υποστηρίζουν τη καταχώρηση/σύνδεση με αρχεία (ιδιότητα "HasFiles").

#18563 Δικαίωμα Manager για Δημιουργία και Επεξεργασία Διαγωνισμάτων

Ορίζεται στους ρόλους το δικαίωμα ενός χρήστη Manager να δημιουργεί διαγωνίσματα ή να επεξεργάζεται διαγωνίσματα. Εξ ορισμού, το update δίνει το δικαίωμα αυτό σε όλους τους χρήστες (συνεπώς αρχικά δεν αλλάζει η υπάρχουσα λειτουργικότητα). Αφορά περιπτώσεις που ο τελικός χρήστης πρέπει να βλέπει τη λίστα των διαγωνισμάτων αλλά δε πρέπει να έχει δικαίωμα να δημιουργεί νέο διαγώνισμα ή/και να αλλάζει ένα ήδη αποθηκευμένο διαγώνισμα.

#15399 Βαθμολόγηση Διαγωνισμάτων – Να μην βάζει αυτόματα το 0

Μέχρι και τη προηγούμενη έκδοση, όταν ο χρήστης έμπαινε στη λίστα μαθητών στη βαθμολόγηση διαγωνισμάτων, έβαζε βαθμό 0 όταν γίνονταν focus το πεδίο της βαθμολογίας. Αν ο χρήστης πατούσε το βελάκι κάτω έμενε το 0. Στη νέα έκδοση το 0 δε καταχωρείται αυτόματα.

#17739 Βαθμολόγηση Διαγωνισμάτων με Περιγραφικό Εύρος Βαθμολόγησης

Σήμερα υποστηρίζεται η βαθμολόγηση διαγωνισμάτων και τεστ μόνο με αριθμητικό εύρος. Με τη νέα έκδοση, στη βαθμολόγηση ενός διαγωνίσματος/εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα drop down menu περιγραφικού εύρους. Για να λειτουργήσει το εύρος που είναι συνδεδεμένο με το τύπο του διαγωνίσματος πρέπει να είναι περιγραφικό.

#17771 Προσθήκη του tab assesments και είσοδος λίστας upcoming exams στον μαθητή.

Στο Portal του μαθητή έχει μπει λίστα με τα upcoming exams στη λίστα των διαγωνισμάτων. Το ίδιο έχει γίνει και στη στατιστική καρτέλα μαθητή σε Καθηγητές και Γραμματεία.

#17741 Mark Scales: Προσθήκη δεύτερου Λεκτικού με την μορφή ελεύθερου κειμένου

Στα εύρη βαθμολόγησης προστέθηκε δεύτερο Λεκτικό που έχει μορφή ελεύθερου κειμένου (Free Text). Χρησιμοποιείται σε ειδικές παραμετροποίησεις σεναρίων καθώς και σε εκτυπωτικά πελατών. Επίσης μπορεί να πάρει αριθμητική τιμή οπότε σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για αναγωγή βαθμού εργασίας από μια τιμή σε άλλη πριν τη χρήση της στον υπολογισμό του TB σε σενάρια βαθμολόγησης.

#18152 Νέος τρόπος υπολογισμού Τελ. Βαθμ. περιόδου στα Αριθμητικά Σενάρια

Μέχρι τη προηγούμενη έκδοση, στη δημιουργία σεναρίων υπήρχαν τρεις τρόποι βαθμολόγησης ενός μαθήματος. Ο τρίτος τρόπος βαθμολόγησης «sum based on weights» μετονομάστηκε σε "Sum based on Mark to Limit" και υπολογίζει to βαθμό ως ποσοστό σε σχέση με το Mark Limit (Δεν συμπεριλαμβάνει καθόλου τη στήλη weight).

Προστέθηκε και τέταρτος τρόπος με την ονομασία «sum based on weights» και γίνεται χρήση της στήλης weight.

Συνεπώς ανά περίπτωση ο τρόπος υπολογισμού είναι πλέον:

Sum based on Mark to Limit: Grade/Max * GradeTo

Sum based on weights: (Grade/Max * Weight) * (GradeTo / 100) (όπως ίσχυε μέχρι σήμερα)

#17330 Νέες Λειτουργίες Σεναρίων περιγραφικών Αξιολογήσεων & Μεταφορά στο Portal

Στα σενάρια περιγραφικών αξιολογήσεων προστίθενται δυνατότητες από τις παρακάτω παραμετροποιήσεις:

Numeric Marking: Προσθήκη νέου τύπου κολόνα στα σενάρια περιγραφικών αξιολογήσεων που επιτρέπει τη καταχώρηση αριθμητικής βαθμολόγησης. Πρακτικά, όταν ο χρήστης δηλώσει αυτό το πεδίο, η συγκεκριμένη βαθμολογική κατηγορία χρησιμοποιείται ως αριθμητική. Η αριθμητική αυτή βαθμολογία αποθηκεύεται ως τελική βαθμός περιόδου (Ελευθ. Βαθμ. τετραμήνου) (#16322 - Βελτίωση περιγραφικών - Ενοποίηση με αριθμητικές βαθμολογίες)

Free Text: Δυνατότητα καταχώρησης απάντησης ως ελεύθερο κείμενο Custom Scale: Εδώ ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει το drop down απάντησης σε κάθε ερώτηση του σεναρίου. Οι επιλογές αυτές θα εμφανιστούν στον τελικό χρήστη ως επιλογές της περιγραφικής αξιολόγησης. Επιπλέον, γίνεται διαγραφή του περιγραφικού εύρους του μαθήματος. Στη περίπτωση που συνδυαστεί με το Free Text επιτρέπει την επιλογή έτοιμων κειμένων τα οποία ο καθηγητής μπορεί να επεξεργαστεί.

#16996 Στατιστικά Περιγραφικών Αξιολογήσεων

Ανάλυση αποτελεσμάτων περιγραφικών αξιολογήσεων σε επίπεδο γραμματείας και καθηγητή. Στο καθηγητή εμφανίζει μόνο τα τμήματα/μαθήματα του.

Ερωτήματα:

Α. Απαντήσεις ανά μαθητή και μάθημα.

Β. Διασπορά απαντήσεων ανά μάθημα.

Γ. Εικόνα εξέλιξης ανά κριτήριο και μάθημα(Growth).

#16977 Portal Μαθητή/Γονέα - My Portfolio

Νέα καρτέλα στο Portal Μαθητή και Καθηγητή. Αντικατάσταση της καρτέλας Academic Progress Μαθητή στο Καθηγητή και Υπάλληλο / Γραμματεία.

Δείχνει τη συνολική πρόοδο του μαθητή. Συμπεριλαμβάνει:

 • Logging χρήσης (First/Last login, number of days logged in last week/month/year)
 • Collected Outcomes*
 • Attendance/Absences
 • Badges
 • Thumb up/down
 • CRM Actions: Achievements / Detentions / Rewards (νέα λειτουργία, δείτε σχετικό task)
 • Assessments / Assignments / Test & Quiz marks
 • Term Grade Marks
 • Assignment and personal files / student work material & portfolio. (μόνο στο μαθητή)

Αρχική εμφάνιση / σύνδεση με Outcomes: Τα outcomes αναπαριστούν τους στόχους που συνδέονται με ένα μάθημα ή απευθείας με τον μαθητή (adaptive learning). Τα outcomes κατακτούνται και βαθμολογούνται σταδιακά και όχι ανά βαθμολογική περίοδο. Μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένα assessments, quizzes, duties κτλ. Αποτελούν λοιπόν μια λογική αξιολόγησής (evaluation).

Σε επόμενες εκδόσεις αναμένεται και περεταίρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου section.

Τιμές για τα outcomes:

 • Introduces-Student is not familiar with content or skill. Instruction concentrates on introducing students to the content area or skill.
 • Emphasizes-Student should have brought basic content or skill to the course. Instruction concentrates on enhancing content/strengthening skill and adding new content material building more complex skills based on entrance competency
 • Reinforces-Student brings reasonable knowledge/content/skill/Competency to the situation as a result of content or skill being taught and/or emphasized at some previous point in their educational career. Instructional activity continues to teach and build upon previous competency and reinforces content or skill competency
 • Applies-Student has knowledge/content/skill/Competency as a result of content or skill being taught and/or emphasized at some previous point in their educational career. Instructional activity applies a previously taught and/or emphasized content or skill.

#17256 Κολόνες στη λίστα μαθητών στην καταχώρηση Απουσιών

Προσθήκη κολόνας Student ID Number & RFID Number στη φόρμα καταχώρησης απουσιών. Δυνατότητα φιλτραρίσματος μαθητών βάση των παραπάνω IDs. Ενεργοποίηση με χρήση ειδικών setting ("Χρήση ID μαθητή κατά την καταχώρηση απουσιών" / "District_Use_ID_IN_Absences") με τις επιλογές (0 – disable , 1 – ID Card, 2 – RFID)

#15139 Φόρμα Ανάλυσης Απουσιών

Υποστήριξη νέου μενού Ανάλυση Απουσιών κάτω από το μενού Attendance. Ενεργοποιείται σε καθηγητή , γραμματεία, διαχειριστή. Στον καθηγητή έρχονται μόνο οι μαθητές του.

ΦΙΛΤΡΑ:

 • Ημερομηνία Από - Ημερομηνία Έως -> Φέρνει αρχή και τέλος της περιόδου | Τύπος (Όλες, Δικαιολογημένες, Αδικαιολόγητες(Λεκτικό))
 • Τάξη | Τμήμα | Χωρίς Φίλτρα -> Στα τμήματα υπάρχει ως πρώτη επιλογή "Χωρίς Επιλογή". Η επιλογή τάξης φιλτράρει τα τμήματα και διατηρεί πάντα ως διαθέσιμη την επιλογή "Χωρίς Επιλογή" αλλά μόνο για τα τμήματα της επιλεγμένης τάξης.
 • Σημείωση: με την ίδια λογική το χρησιμοποιούμε και στο Add Event. Ερωτήματα Εμφάνισης: Σειρά από ερωτήματα που είναι διαθέσιμα ανάλογα της τάξης/μεθόδου.

  1. Students' Absences - Numeric (per student & number of absences)
  2. Students' Absences - Presence to Absence Percentage (per student & Presence to Absence Percentage)
  3. Students' Absences Per Subject (per subject & Per student & number of absences)
  4. Time Frame based Absences Per time frame (per student & Per time frame)
  5. Students with Late records - Numeric (per student & count of lates)
  6. Students' Presences - (per student & count of Presences)
  7. Subjects' Absences Per Student & Per Subject (per student & number of absences & for selected Subject)
  8. Subjects' Presences Per Student & Per Subject (per student & count of Presences & for selected Subject)

  Ερωτήματα ανά τρόπο:

  • Καταχώρηση ανά Ημέρα : 1,2,5,6
  • Καταχώρηση Ανά Ωρολόγιο: 1,2,,3,4,5,6,7
  • Καταχώρηση Ανά Ώρες Ωρολογίου: 1,2,4,5,6
  • Καταχώρηση Ανά Μάθημα : 1,2,3,5,6,7
  • Τα 2 & 6 & 8 Εμφανίζονται μόνο αν έχω χρήση παρουσιών(επιλεγμένη κατηγορία)

  #14532 SMS/email απουσιών

  Αλλαγή της λογικής αποστολής SMS κατά τη καταχώρηση απουσιών στο Portal ή στο Manager.

  Settings: Αυτόματη αποστολή SMS:

  • Αν είναι επιλεγμένη η "Αποστολή SMS" τότε στη φόρμα καταχώρησης στο Manager εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη η επιλογή "Αποστολή SMS".
  • Αν είναι επιλεγμένη η Αυτόματη αποστολή αλλά όχι το "Αποστολή SMS" η φόρμα ανοίγει χωρίς επιλεγμένο το αποστολή SMS, και όταν κάνει αποθήκευση απουσίας δε γίνεται τίποτα.
  • Αν είναι επιλεγμένη η "Αποστολή SMS" και όχι το αυτόματο , τότε ανοίγει η φόρμα με επιλεγμένο το "Αποστολή SMS" και όταν αποθηκεύω απουσία ανοίγει η φόρμα αποστολής SMS
  • Αν είναι επιλεγμένη η "Αποστολή SMS" καθώς και η αυτόματη αποστολή SMS, τότε στέλνει αυτόματα SMS χωρίς να ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα.

  Προσοχή: Στο Portal εάν η αποστολή SMS δεν είναι επιλεγμένη, η επιλογή αποστολή SMS δεν εμφανίζεται καθόλου.

  To ίδιο και με την αποστολή email. Στη περίπτωση των emails μπορεί να ορισθεί και το template αποστολής μηνύματος με τη χρήση των νέων templates.

  #17630 Υποστήριξη Παρουσιών & Καθυστερημένων Προσελεύσεων στη λίστα απουσιών.

  Μέχρι την προηγούμενη έκδοση, στη λίστα απουσιών (Attendance List), εμφανιζόταν μόνο οι καταχωρήσεις των απουσιών. Πλέον βάσει φίλτρου μπορούμε να δούμε και τις παρουσίες καθώς και τις καθυστερημένες προσελεύσεις. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα αλλαγής μιας παρουσίας σε καθυστερημένη προσέλευση ή σε απουσία (και αντίστροφα).

  Αφορά το Portal.

  Στο ρόλο του Classter Manager προστίθεται δυνατότητα για τη γραμματεία να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αποθηκευμένα διαγωνίσματα. Αφορά αποκλειστικά το planning και όχι τη βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων.

  #17611 Αυτόματη Καταχώρηση Παρουσιών - Εμφάνιση παρουσιών/απουσιών με switch στη λίστα

  Πλέον το Classter έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί αυτόματα παρουσίες για όλους τους μαθητές. Συνεπώς, αν ο καθηγητής μπει στη φόρμα καταχώρησης απουσιών και δε βάλει καμία απουσία, με το save θα γίνει καταχώρηση παρουσίας σε όλους του μαθητές.

  Η κατάσταση παρουσίας ορίζεται στις παραμετροποιήσεις του Portal στο Wizard.

  Παράλληλα, στη φόρμα καταχώρησης παρουσιών, ανάλογα με το αν έχουμε παρουσίες ή απουσίες, εμφανίζεται η νέα κολόνα «Κατάσταση» με τις τιμές: παρών, απών, late ή γκρι που σημαίνει ότι δεν έχει πάρει τιμή ακόμα και αφορούν τη κατάσταση του μαθητή.

  #17811 Αλλαγή στην οθόνη "Υπολογισμός Απουσιών" (Manager)

  Δίνεται πλέον η δυνατότητα παρουσίασης του συνόλου των απουσιών ενός μαθητή σε μια γραμμή έτσι ώστε να γίνεται εύκολο φιλτράρισμα για τη μαζική αποστολή επιστολών (μαζική εξαγωγή αναφοράς και αποστολή με email). Αφαιρείται η ομαδοποίηση ανά βαθμολογική περίοδο.

  CRM

  #17448 Νέο Εργαλείο Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων/SMS/email από το Portal (υπαλλήλων)

  H λογική βασίζεται στη λειτουργία των εσωτερικών μηνυμάτων. Οι πίνακες των εσωτερικών μηνυμάτων χρησιμοποιούνται και για τα μηνύματα τύπου SMS/EMAIL. Ο τύπος του μηνύματος διαχωρίζεται σε τέσσερις τύπους μηνυμάτων (Internal Message, email, SMS, Push Notification*). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να κάνει προβολή μέσω των μηνυμάτων του κάθε τύπο επικοινωνίας που έχει δεχτεί.

  H αποστολή μηνύματος μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: Internal Message, eMail, SMS, User Preferred Method. Στη τελευταία περίπτωση ο τελικός χρήστης επιλέγει το τρόπο αποστολής.

  Η αποστολή μπορεί να γίνει προς: Μαθητές, Καθηγητές, Υπαλλήλους, Συγγενείς. Επίσης μπορεί να αποσταλεί μήνυμα σε Γονείς, Κηδεμόνες, Οικ. Υπεύθυνους επικοινωνίας, Υπ. Γεν. Επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές η επιλογή των παραληπτών γίνεται μέσω αντίστοιχης λίστας μαθητών.

  Όλα τα μηνύματα στέλνονται πάντα και ως εσωτερικά μηνύματα, έτσι ώστε να διατηρείται και ένα κεντρικό log με όλους τους τύπους μηνυμάτων.

  Η αποστολή των email γίνεται μέσω διασύνδεσης με την υπηρεσία MailGun. Για την ώρα δίνονται 5000 δωρεάν emails σε όλους τους πελάτες μας ανά μήνα.

  *Push Notifcation: υπό ανάπτυξη, θα είναι διαθέσιμο στην επόμενη έκδοση του Classter

  #15082 Στο Profile χρηστών προστέθηκε η επιλογή "Δεν λαμβάνει Ενημερώσεις" και «Προτίμηση Τρόπου Επικοινωνίας»

  Νέο Drop down στο προφίλ χρηστών (μαθητών, καθηγητών , γονέων) για το αν θέλουν να λαμβάνουν επικοινωνία και αν ναι, με ποιον τρόπο (SMS , email, Internal Message).

  #18834 Εσωτερικά Μηνύματα μεταξύ Καθηγητών και Υπαλλήλων

  Προστέθηκε η δυνατότητα οι καθηγητές και οι υπάλληλοι να ανταλλάζουν μηνύματα μέσα από τη πλατφόρμα του Classter.

  #16354 Βελτιώσεις στα Online Meetings

  Μέχρι την προηγούμενη έκδοση, όταν ο γονέας έκλεινε ένα ραντεβού δεν μπορούσε να βάλει σχόλιο (Κύριο Σχόλιο). Έπρεπε να έρχεται το κύριο σχόλιο με editor και label "Meeting Comments/Issues to Discuss".

  Στα Actions ενεργοποιήθηκε η επιλογή "Επεξεργασία Σχολίων Ραντεβού" η οποία ανοίγει dialog που φέρνει μόνο το κύριο σχόλιο. Είναι δυνατή η επεξεργασία μόνο ενός μελλοντικού ραντεβού.

  Στη λίστα καθηγητών ενεργοποιήθηκε η επιπλέον κολόνα «Κύριο σχόλιο Ραντεβού» και η υπάρχουσα μετονομάστηκε σε «Σχόλιο Ολοκλήρωσης/Ακύρωσης».

  #16900 CRM Points System

  Υποστηρίζονται πλέον points (θετικά ή αρνητικά) στις καταχωρήσεις CRM Action. Όταν λοιπόν καταχωρείται μια παρατήρηση ή μια ενέργεια για έναν μαθητή, μπορεί να συνοδεύεται από θετική ή αρνητική βαθμολογία. Πάνω στην κατηγορία CRM μπορεί να οριστεί εάν η εκάστοτε κατηγορία χρησιμοποιεί points. Τα points συνδέονται με τις επιλογές του δεύτερου Λεκτικού σε κάθε κατηγορία CRM.

  Τα CRM Points εμφανίζονται ως στατιστική πληροφορία στη καρτέλα προόδου του μαθητή που βλέπουν Υπάλληλοι, Καθηγητές, Γονείς και Μαθητές.

  #17109 Νέα Λειτουργικά Τμήματα CRM (Αchievements/Rewards/Detentions)

  Στο Τύπο CRM action έχουν προστεθεί νέα λειτουργικά τμήματα για να ξεχωρίζουν οι ενέργειες που αφορούν achievements, Rewards ή Detentions. Χρησιμοποιούνται στο Portal για να ξεχωρίζουν οι συγκεκριμένες ενέργειες από τις υπόλοιπες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το pointing system (δείτε #16900).

  #13827 CRM Completion – New Action – Φιλτράρισμα επόμενων δυνατών ενεργειών για τη δημιουργία workflows. (υποστήριξη μόνο στο Manager)

  Στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας ενέργειας CRM, o χρήστης μπορεί να διαλέξει την αιτία ολοκλήρωσης. Μια αιτία ολοκλήρωσης μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να δημιουργεί νέα ενέργεια CRM (επιλογή Completion --> Next action). Ως σήμερα η επόμενη ενέργεια μπορούσε να οποιαδήποτε CRM entity ίδιου τύπου.

  Με τη νέα λειτουργία μπορούμε να καθορίσουμε όλες τις επόμενες δυνατές ενέργειες, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση μιας ενέργειας (και εφόσον έχει επιλεχθεί να ανοίγει νέα ενέργεια) να έρχονται μόνο συγκεκριμένες ενέργειες στη λίστα ως δυνατές επιλογές. Συνεπώς, ο διαχειριστής μπορεί πλέον να καθορίσει τις επόμενες δυνατές ενέργειες, έτσι ώστε να δημιουργούνται προκαθορισμένα workflow paths.

  Στη διαχείριση επόμενων ενεργειών έχει προστεθεί μια ακόμα κολόνα όπου επιλέγουμε όλες τις ενέργειες CRM ανάλογα με το τι έχει επιλεχθεί στη κολόνα "Επόμενη Ενέργεια". Αν στη κολόνα αυτή δεν έχει επιλεχθεί τίποτα, το Classter θα φέρει όλες τις διαθέσιμες ενέργειες CRM (όπως δηλαδή λειτουργεί σήμερα).

  #19052 Στα CRM actions να γεμίζει ο υπάλληλος όπου υπάρχει αυτόματα από το logged χρήστη

  Στη δημιουργία CRM actions όταν υπάρχει drop down (στο Δημιουργό) που αφορά υπάλληλο τότε η προεπιλεγμένη τιμή του Drop down ορίζεται αυτόματα από τον υπάλληλο που έχει κάνει logon στο Manager.

  Για να λειτουργήσει πρέπει να γίνεται χρήση των χρηστών υπαλλήλων και να μην γίνεται χρήση του κλασικού (legagy) Classter manager user.

  Αφορά μόνο το Classter Manager

  #19065 Pop up Notification για Calendar event των CRM Actions

  Με τη νέα έκδοση όλα τα events στο Calendar υπαλλήλων που είναι συνδεδεμένα με CRM actions, έχουν ενεργοποιημένο ένα event notification. Πέντε λεπτά πριν την έναρξη του Calendar event , βγαίνει pop-up notification.

  #17589 Σύνδεση Γεγονότων (Events) με αίθουσα – Εύρεση Αίθουσας

  Ως σήμερα η αίθουσα ήταν ελεύθερο κείμενο. Πλέον είναι drop down menu, παίρνει τις τιμές των αιθουσών και η τελική επιλογή δεσμεύει την αίθουσα.

  Δίνεται εργαλείο εύρεσης διαθέσιμης αίθουσας.

  #16395 Δυνατότητας προσθήκης TAGS στα templates επικοινωνίας (SMS/email)

  Στα περισσότερα Templates types προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής έτοιμων TAGS , οι τιμές των οποίων γεμίζουν από τη βάση με mail merge.

  #18927 Setting Προσδιορισμού Εκπαιδευτικού Συμβούλου (μόνο στο Classter Manager)

  Προστέθηκε νέο setting βάσει του οποίου μπορεί να γίνει αυτόματος ορισμός εκπαιδευτικού συμβούλου στο μαθητή. Συγκεκριμένα το setting έχει τιμές:

  0. Καθηγητές και Διοικητικό Προσωπικό Βάση Επιλογής

  1. Αυτόματη Δήλωση του Χρήστη Εργασίας

  Όταν δεν υπάρχει το setting ή είναι το 0, τότε λειτουργεί όπως λειτουργούσε ως σήμερα

  Αν επιλεχθεί η δεύτερη περίπτωση (1), τότε το check καθηγητής έρχεται απενεργοποιημένο και η λίστα γεμίζει με οντότητες τύπου λοιπής επαφής αλλά προεπιλεγμένη τιμή είναι αυτή του χρήστη εργασίας (logged in user). Προϋπόθεση είναι η χρήση νέου τύπου χρηστών υπαλλήλων και όχι παλιών (legacy) Classter Manager.

  Surveys & Quizzes

  #15700 Αξιολόγηση Βιβλίων και Σχεδίων μαθημάτων από καθηγητές

  Συνδέει βιβλία και μαθήματα με ερωτηματολόγια αξιολόγησης από καθηγητές. Με αυτό το τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί μια custom διαδικασία αξιολόγησης βιβλίων ή σχεδίων μαθημάτων από τους καθηγητές.

  Library

  #16648 Βιβλία: Σύνδεσμος Βιβλίων

  Στο manager, στη δημιουργία βιβλίου, προστέθηκε το πεδίο "Σύνδεσμος Βιβλίου" που επιτρέπει την επισύναψη ενός βιβλίου ως αρχείο.

  Στο manager στη λίστα βιβλίων εμφανίζεται ο σύνδεσμος (τελευταία κολώνα).

  Όταν υπάρχει αρχείο, τότε στη λίστα βιβλίων στο portal εμφανίζεται Link Icon (τελευταία κολώνα) που οδηγεί στο σύνδεσμο (σε νέο TAB).

  Admission

  #18318 Προσθήκη ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. στα βασικά στοιχεία μαθητή.

  #18349 Έλεγχος διπλής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (εντός της καταχώρησης αίτησης)

  Κατά την αποθήκευση μιας αίτησης, ελέγχει αν η ταυτότητα του μαθητή υπάρχει ήδη στο Classter.

  #18491 Δυνατότητα επαναφοράς password για τους υποψηφίους

  Ως σήμερα αυτό μπορούσε να γίνει μόνο από τη γραμματεία του εκπαιδευτηρίου. Πλέον υποστηρίζεται το self-rest μέσω του αρχικού λογαριασμού εγγραφής.

  #19166 Αίτηση Διαγραφής Λογαριασμού υποψηφίου

  Δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο μαθητή να ζητήσει διαγραφή του λογαριασμού μου μέσα από το Admission portal/

  #15756 Νέα πεδία και δυνατότητα μορφοποίησης στα Admission documents (supporting docs)

  Στα admission documents προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης (διαχειριστής) τα παρακάτω επιπλέον δυναμικά πεδία ανά admission document:

  Προστέθηκε η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν επιπλέον πεδία σε κάθε κατηγορία supporting/admission document:

  • UseFiles2
  • FileLabel2
  • FileCategory2
  • UseFIlesInAdmission2
  • UseFiles3
  • FileLabel3
  • FileCategory3
  • UseFIlesInAdmission3

  Παράλληλα, στη παραμετροποίηση μπορούμε να δηλώσουμε τη σειρά εμφάνισης των πεδίων καθώς και το μέγεθος τους. Η κάθε σειρά εμφάνισης έχει χωριστεί σε 12 κολόνες (12 Col). Το κάθε πεδίο εντός ενός supporting document μπορεί να έχει μέγεθός από Col1 ως Col12. Ανάλογα με τις επιλογές του χρήση στη παραμετροποίηση, το Classter επιλέγει πόσα πεδία θα βάλει σε μια σειρά και την αντίστοιχη θέση έναρξης του κάθε ενός.

  #19160 Παραμετροποίηση Υποχρεωτικών δημογραφικών πεδίων στις εγγραφές

  Στο Wizard Προστέθηκε το setting “Χρήση Υποχρεωτικών δημογραφικών πεδίων στις εγγραφές"

  Το setting αυτό είναι πολλαπλής επιλογής και έχει τις παρακάτω δυνατές τιμές:

  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Αρ. Ταυτοτητας
  • Αρχή Έκδοσης
  • ΑΦΜ Μαθητή
  • Email Μαθητή
  • Κινητό Τηλέφωνο Μαθητή

  Στο ΤΑΒ των δημογραφικών στοιχείων στην αίτηση υποψηφίου μαθητή, το Classter θα ορίζει αυτόματα τα υποχρεωτικά πεδία βάσει του παραπάνω setting.

  Porting of Classter Manager Portal features and functions to Employees/Admins portal

  #17773 Προσθήκη αναφορών Manager στο Portal

  Προσθήκη και αναδιάταξη περίπου 30 αναφορών από το Manager στο Portal. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μηχανισμός προσθήκης αναφορών σε οποιαδήποτε φόρμα του Portal.

  Στη διαχείριση ρόλων υπάρχει πλέον πλήρη παραμετροποίηση εμφάνισης των αναφορών και του σημείου εμφάνισής τους στο Portal.

  #17773(2) Προσθήκη Web Report Designer

  Δίνεται η δυνατότητα στον τελικό χρήστη να δημιουργήσει ή να επεξεργαστεί αναφορές με το Web based report designer της Stimulsoft. Οι αναφορές είναι τύπου Stimulsoft. Όλες οι υπάρχουσες αναφορές θα μεταφερθούν σε Stimulsoft περιβάλλον εντός ενός έτους.

  # 19097 Διαγραφή μαθητών, γονέων και καθηγητών

  Η λειτουργία διαγραφής ενός ή πολλών μαθητών ή συγγενών ή καθηγητών μεταφέρθηκε στο Portal υπαλλήλων.

  #15169 Δημιουργία αδελφών

  1ος τρόπος: Στη λίστα μαθητών στην επιλογή "Bulk Actions" προστέθηκε το κουμπί "Δημιουργία Συγγένειας". Ανοίγει dialog με drop down menu με βαθμούς συγγένειας (του εκπαιδευτηρίου) και από κάτω επιλογή με όλους τους μαθητές από όλες τις καταστάσεις με Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα . Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει δύο ή περισσότερους και να πατήσει αποθήκευση. Αποθηκεύει και κάνει ενημέρωση συγγενών με βάση που ισχύει ήδη στο Manager. Σημειώνεται ότι η παραπάνω λειτουργία δε χρησιμοποιεί τους πιθανούς επιλεγμένους μαθητές από τη λίστα μαθητών. Οι μαθητές που θα γίνουν συγγενείς επιλέγονται από τη φόρμα.

  2ος τρόπος: Εναλλακτικά, στη φόρμα μαθητή στην επιλογή πάνω δεξιά "Ενέργειες" έχει προστεθεί η ενέργεια "Δημιουργία Αντιγράφου" . Η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε αποθηκευμένους μαθητές. Όταν επιλεχθεί ανοίγει φόρμα μαθητή με όλα τα στοιχεία του μαθητή συμπληρωμένα πλην του μαθητολογίου. Τα πεδία που έρχονται είναι Επώνυμο | {Στοιχεία Επικοινωνίας} | Συγγενείς και ο αρχικός μαθητής σαν αδερφός του μαθητή από τον οποίο ξεκίνησε η δημιουργία αντιγράφου.

  #16323 Βελτίωση Δημιουργίας CRM Action Portal

  Σημαντικές μικρό-αλλαγές στη φόρμα δημιουργίας CRM actions τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους υπαλλήλους. Ολοκλήρωση της βασικής λειτουργικότητας (με εξαίρεση την αυτόματη συνέχεια ενεργειών CRM σε νέες).

  #19446 Λίστα CRM για υπαλλήλους

  Yλοποιήθηκε η λίστα όλων των ενεργειών CRM για υπαλλήλους στο Portal. Επιτρέπει το φιλτράρισμα ενεργειών βάσει δομικών κατηγοριών ή τύπου CRM action. Επίσης δίνει τη δυνατότητα έγκρισης, αναίρεσης έγκρισης, ολοκλήρωσης και επεξεργασία ολοκλήρωσης.

  #14792 Προσθήκη εκπαιδευτικού συμβούλου στην καρτέλα μαθητή

  Το πεδίο που έχει προστεθεί φέρνει εκπ. Σύμβουλο είτε καθηγητή είτε υπάλληλο ανάλογα με τη παραμετροποίηση.

  #15966 Δηλώσεις μαθημάτων (Enrollements TAB) στη φόρμα μαθητή – Προσθήκη επιπλέον πεδίων που υπήρχαν ως τώρα μόνο στο Manager.

  #17104 Δυνατότητα Επεξεργασίας Δεύτερου Λεκτικού κατηγοριών CRM από το portal

  Οθόνη διαχείρισης και προσθήκης 2ων λεκτικών ενεργειών CRM.

  #16592 Διαχείριση αιθουσών στο Portal

  #16609 Στη λίστα μαθητών προστέθηκε σε κολόνα ο Αρ. Ταυτότητας – Δυνατότητα κεντρικού search με Αρ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου

  #16618 Λίστα Απουσιών Γραμματείας (Portal)

  Πλήρη διαχείριση απουσιών από τη γραμματεία ή διοικητικό προσωπικό μέσω Portal.

  #16663 Σύνδεση Συγγενών - Αλλαγές

  Προσθήκη των επιλογών: Ακαδημαϊκή Επικοινωνία, Γενική Επικοινωνία, Κηδεμόνας. Σε αντίθεση με το Manager πολλαπλοί συγγενείς μπορούν να ορισθούν κηδεμόνες.

  #17547 User Accounts στο Portal υπαλλήλων/γραμματείας : Βελτιώσεις – Διορθώσεις

  Βελτιώσεις και προσθήκες στη διαχείριση των User Accounts και μεταφορά όλων των λειτουργιών του Manager. Προσθήκη στη διαχείριση ρόλων ανά εταιρία για τους χρήστες του Portal.

  #18436 Δυνατότητα αλλαγής password στη διαχείριση χρηστών στο Portal

  Ίδια φιλοσοφία όπως στο Manager.

  #17607 Δημιουργία ID Card

  Nεα επιλογή στη φόρμα μαθητή για την εκτύπωση ID κάρτας μέσα από το Portal.

  #17610(2) Προσθήκη του Tab Admission στη φόρμα μαθητή στο Portal γραμματείας

  Εμφάνιση όλων των Admission/Supporting documents που υπάρχουν στο μαθητή. Επίσης εμφάνιση των ημερομηνιών επαφής/εγγραφής καθώς και των στοιχείων marketing data / recommendation data. (δηλ από που μας βρήκε).

  #17694 Students Per. στο Portal Υπαλλήλων/Γραμματείας

  Δημιουργία λιστών «μαθητών ανά». Συγκεκριμένα υλοποιούνται οι επιλογές:

  • Μαθητές ανά Μάθημα
  • Μαθητές ανά Έτος/Γλώσσα/Πρόγραμμα κτλ
  • Μαθητές ανά Τμήμα
  • Μαθητές ανά δραστηριότητα
  • Μαθητές ανά Ιατρικά Στοιχεία
  • Μαθητές ανά Δημογραφικά Στοιχεία (αφορά τα έξι ειδικά drop downs καθώς και το Nationality, Religion, Κατηγορία, Γένος)
  • Μαθητές ανά Εγκρίσεις (Consents)

  #17747 Teacher CRM Page

  Προσθήκη όλων των ενεργειών CRM καθηγητή σε ειδικό ΤΑΒ στη φόρμα καθηγητή στο portal.

  #17323 Import Students from EXCEL using the Portal

  Αρχική υλοποίηση για εισαγωγή όλων των βασικών στοιχείων μαθητών. Λειτουργεί με οποιαδήποτε αρχείο EXCEL με αντίστοιχο mapping των κολόνων σε πεδία του μαθητή. Δεν απαιτεί τη χρήση των ID των παραμετρικών πεδίων (drop down) αλλά γίνεται lookup βάση λεκτικών.

  #17330 Μεταφορά Φόρμας δημιουργίας περιγραφικών σεναρίων στο Portal

  #17605 Προσθήκη αποτελεσμάτων περιγραφικών αξιολογήσεων στη φόρμα Μαθητή στη Γραμματεία και στο Statistics Progress του μαθητή στο Portal καθηγητή/γονέα/μαθητή.

  #17742 Publish & Locking Marking Period

  Στην οθόνη βαθμολογικών περιόδων προστέθηκε η δυνατότητα δήλωσης των ημερομηνιών (εάν υπάρχουν), κλειδώματος και δημοσίευσης αποτελεσμάτων βαθμολογικής περιόδου ανά τάξη και κατεύθυνση.

  Προστέθηκαν οι επιλογές "Lock Dates", "Publish Dates" οι οποίες ανοίγουν λίστα με όλους τους διαθέσιμους συνδυασμούς τάξης - κατεύθυνσης και δίπλα ένα Date picker.

  Σημείωση: Οι τάξεις που εμφανίζονται είναι αυτές που έχει δηλωμένες η βαθμολογική περίοδος. Οι κατευθύνσεις είναι όλες οι συνδεδεμένες κατευθύνσεις της τάξης.

  Αφορά ουσιαστικά μόνο το portal. Lock σε επίπεδο Manager (γίνεται μέσα από τη διαχείριση του Manager).

  #17759 Προσθήκη επιπλέον διευθύνσεων στη φόρμα μαθητή στο Portal

  Παρόμοια διαχείριση όπως στο Manager. Έχει προστεθεί η ημερομηνία ισχύος (από – έως) μιας εναλλακτικής διεύθυνσης Εμφάνιση Διευθύνσεων στο Χάρτη. Παρόμοια λειτουργία όπως στο Manager.

  #18318 Λίστα Βαθμολογιών (Portal υπαλλήλων)

  Υλοποίηση λίστας βαθμολογιών μαζί με στατιστικά/πίτες ανάλυσης.

  Multi-Company / District Management

  #16572 Προστέθηκε στον Wizard μια νέα κεντρική ενότητα District Management που εμφανίζεται αποκλειστικά στους διαχειριστές βάσης

  #17983 District management menu στο Portal

  Νέο μενού στο portal (του owner)

  #17918 Νέο μενού προβολής μαθητών από πολλά εκπαιδευτήρια

  Πλέον υποστηρίζεται στο portal υπαλλήλων/διαχειριστών μενού προβολής μαθητών από όλες τις εταιρίες.

  #17936 Αντιγραφή σε εκπαιδευτήριο

  Βασικά εργαλεία αντιγραφής στοιχείων από εταιρία σε εταιρία στο portal υπαλλήλων/διαχειριστών.

  #16970 Μεταφορά μαθητών μεταξύ σχολείων (portal)

  Εάν επιλέξω από τη λίστα (gridview) μαθητών έναν οι περισσότερους μαθητές, με την νέα επιλογή από τα bulk Actions "Μεταφορά σε άλλη σχολική μονάδα" ανοίγει dialog με τις εξής επιλογές:

  • Date: Ημερομηνία Μεταφοράς (είναι και η ημερομηνία επαφής για το νέο σχολείο)
  • Use Custom Institutes OFF/ON: όταν είναι ΟΝ τότε το κάτω select γεμίζει με Λοιπές επαφές τύπου Institute(*Α)
  • Institute -> Single Select: Μόνο τα εκπαιδευτήρια που μπορώ να δώ από το setting Students_Transfer_To_Other_Institute
  • Transfer Parents: ON/OFF
  • Promote Data/Keep Data (mid-year transfer) Radio Button
  • Comments->TextBox

  H αντιγραφή Μαθητή:

  1. Αντιγράφει τα βασικά στοιχεία του μαθητή (σετάρισμα CrossCode - ΑccountID)
  2. Βάζει StudentMathitologio - StudentClassKateuth βάσει των υπολογισμένων τιμών από τους ελέγχους.
  3. Αντιγράφει τα στοιχεία γονέω
  4. ν
  5. Στοιχεία SEN/Medical ενημερώνονται αντίστοιχα
  6. Ενημερώνει τη κατάσταση του μαθητή στη κατάσταση μεταφοράς που έχει TransferedFromInstitute στην τρέχουσα εταιρία με ChangeDate = πεδίο Date της φόρμας
  7. Ενημερώνει τη κατάσταση του μαθητή στη κατάσταση μεταφοράς που έχει TransferedΤοInstitute στη νέα εταιρεία με ChangeDate = πεδίο Date
  8. Ενημερώνει τον πίνακα Student SchoolTransfersData και σε επίπεδο origin και σε επίπεδο Destination. Σε αυτόν τον πίνακα πέφτει και το Comment της φόρμας.

  #16970 (2) Μεταφορά καθηγητών μεταξύ σχολείων (portal)

  Επιλέγω έναν ή περισσότερους καθηγητές και σε αντιστοιχία με τον μαθητή μου εμφανίζει dialog:

  • Date: Ημερομηνία Μεταφοράς (είναι και η ημερομηνία επαφής για το νέο σχολείο)
  • Institute: Single Select μόνο τα εκπαιδευτήρια που μπορώ να δω από το setting Teachers_Transfer_To_Other_Institute
  • Keep Teacher as Active OFF/ΟΝ: Αν είναι ΟN τότε δεν τον διακόπτει από την εταιρεία αλλιώς τον διακόπτει με ημερομηνία όπως το παραπάνω φίλτρο.

  #16981 Είσοδος Καθηγητή - Γονέα με ένα logon / Είσοδος καθηγητή σε πολλές εταιρίες - επιλογή εταιρίας

  Προϋποθέτει χρήση προσωπικού email ή ίδιο Office365 account.

  #15401 Νέες δυνατότητες αντιγραφών παραμετροποίησης βαθμολόγησης ανά περίοδο και ανά εκπαιδευτήριο.

  Βελτιώσεις και προσθήκες στην αντιγραφή μαθημάτων, περιγραφικών και αριθμητικών σεναρίων καθώς και βαθμολογικών περιόδων από περίοδο σε περίοδο και από εκπαιδευτήριο σε εκπαιδευτήριο.

  #17331 Μεταφορά Μαθημάτων από Εκπαιδευτήριο σε Εκπαιδευτήριο

  Προσθήκη της λειτουργίας αυτής στο portal υπαλλήλων.

  #15698 Βελτιώσεις στη διαχείριση διαγωνισμάτων σε επίπεδο πολλών εκπαιδευτηρίων

  1. Αντιγραφή κλειδώματος του Διαγωνίσματος σε πολλά εκπαιδευτήρια Μπορώ πλέον να αντιγράφω την ημερομηνία κλειδώματος από το ένα εκπαιδευτήριο σε άλλο.
  2. Κάθε εκπαιδευτήριο μπορεί πλέον να αλλάζει μόνο την ώρα διαγωνίσματος (και τίποτα άλλο) βάση δικαιώματος στους ρόλους.

  #18233 Εργαλείο Υπολογισμού Μ.Ο. αποτελεσμάτων διαγωνισμάτων/εργασιών από πολλαπλά εκπαιδευτήρια

  Ο υπολογισμός του Μ.Ο. γίνεται με ομαδοποίηση σε έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων (π.χ. διαγώνισμα, τάξη , μάθημα κτλ).

  Απαιτείται όλες οι οντότητες να έχουν CrossCompanyID. (να προέλθουν δηλ. από αντιγραφές από ένα αρχικό εκπαιδευτήριο).

  #18257 Αντιγραφή Κατηγοριών απουσιών από εκπαιδευτήριο σε εκπαιδευτήριο (Manager)

  Προσθήκες ειδικά για Higher Education

  #16566 Υπολογισμός κτήσης πτυχίου - Διαμόρφωση λογικής

  Nέο εργαλείου υπολογισμού των φοιτητών που πληρούν τις απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου.

  #16445 Αλλαγή κατάστασης μαθήματος με βάση το ετήσιο αποτέλεσμα

  Όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το setting τότε η αλλαγή κατάστασης στις δηλώσεις μαθημάτων στους μαθητές αλλάζει μόνο από τον υπολογισμό βαθμολογικών δομών. Διαφορετικά αλλάζει με τη καταχώρηση βαθμολογίας ανά βαθμολογική περίοδο.

  Υλοποίηση σε Portal και Manager

  #18833 Κουμπί Δήλωσης μαθημάτων σε αποτυχία

  Αυτόματη δήλωση όλων των μαθημάτων στα οποία έχει αποτύχει ο μαθητής σε προηγουμένη περίοδο.

Ξεκινήστε ΔωρεάνΕίσοδος