Βιντεοδιάσκεψη

Αξιοποιήστε την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του Classter με το Zoom για να βελτιώσετε την εμπειρία της εικονικής μάθησης. Προγραμματίστε, φιλοξενήστε και διαχειριστείτε online μαθήματα απευθείας μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του Classter, προσφέροντας αποτελεσματικότητα και απλότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Με την ενσωμάτωση του Classter με το Microsoft Teams, δημιουργείται μια ολιστική υποδομή, βελτιώνοντας το συνολικό εκπαιδευτικό ταξίδι. Αυτός ο συνδυασμός συνδυάζει το αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης τάξεων του Classter με τις ισχυρές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας του Teams. Το αποτέλεσμα είναι ένα απρόσκοπτο, διαδραστικό και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.
footer form background spheres

Ξεκινήστε με το Classter

Θέλετε να μάθετε τι μπορεί να κάνει το Classter για εσάς; Απλά κλείστε μια κλήση και θα σας βοηθήσουμε να ψηφιοποιήσετε την εκπαιδευτική σας αποτελεσματικότητα.