Πολιτική απορρήτου

Οι αναφορές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην “Εταιρεία” αφορούν την Classter. Στην Classter, δεσμευόμαστε να διατηρούμε το απόρρητο των χρηστών. Η δήλωση της πολιτικής απορρήτου μας παρατίθεται παρακάτω. Εάν προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική, θα ειδοποιήσουμε τον χρήστη ενημερώνοντας την παρούσα δήλωση στον ιστότοπό μας (www.classter.com). Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Vertitech.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Χρήστες με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, εγγράφονται στον ιστότοπο, εγγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώνουν μια φόρμα και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε από τους χρήστες το όνομα, το φύλο, τον τίτλο εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικές πληροφορίες όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Οι χρήστες μπορούν, ωστόσο, να επισκέπτονται τον Ιστότοπό μας ανώνυμα. Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης από τους Χρήστες μόνο εάν μας τα υποβάλουν οικειοθελώς. Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου μας, ώστε να μας βοηθήσουν να τον αναπτύξουμε και να τον βελτιώσουμε περαιτέρω μέσω διαδικτυακών ερευνών και άλλων αιτημάτων.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τον Ιστότοπό μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα σύνδεσης των χρηστών με την Ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται, καθώς και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Πώς αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Εάν ο χρήστης δεν είναι σε νόμιμη ηλικία για να συνάψει δεσμευτική σύμβαση (σε πολλές δικαιοδοσίες, η ηλικία αυτή είναι τα 18 έτη), μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και να αποκαλύπτει πληροφορίες σε εμάς μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του. Ο χρήστης θα πρέπει να επανεξετάσει την παρούσα Πολιτική απορρήτου με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του και να βεβαιωθεί ότι την έχει κατανοήσει, και να κάνει το ίδιο με τις πολιτικές απορρήτου όλων των ιστότοπων που επισκέπτεται ή των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών από ένα παιδί κάτω των 13 ετών μόνο όταν το σχολείο ή/και ο δάσκαλος ή/και ο γονέας του μαθητή έχει συμφωνήσει να λάβει τη γονική συγκατάθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών από το παιδί αυτό και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε εμάς, για τη χρήση και το όφελος του μαθησιακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης είναι μαθητής για τον οποίο το σχολείο ή ο καθηγητής έχει δημιουργήσει λογαριασμό, παρακαλούμε να μην μας στείλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για τον εαυτό σας εάν το σχολείο ή/και ο καθηγητής σας δεν έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και παρακαλούμε να μην στείλετε οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία εκτός από αυτή που σας ζητάμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από έναν μαθητή χωρίς να έχουμε λάβει τη γονική συγκατάθεση από το σχολείο, την περιφέρεια και/ή τον καθηγητή του ή εάν μάθουμε ότι ένας μαθητής μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες πέραν αυτών που του ζητήσαμε, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι ένας μαθητής μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες κατά παράβαση αυτής της παραγράφου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@classter.com.

Εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος μαθητής και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του έχει εγγραφεί στις Υπηρεσίες με έναν κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον καθηγητή ή το σχολείο, θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες εντός του λογαριασμού Υπηρεσιών του χρήστη ή που σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των μηνυμάτων μεταξύ του χρήστη και του καθηγητή και των βαθμών που έλαβε ο χρήστης στις εργασίες.

Για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα;

Τα δεδομένα των χρηστών θα επιτρέψουν σε εμάς και τους επεξεργαστές μας να ειδοποιούμε τους χρήστες για σημαντικές αλλαγές λειτουργιών, για τις υπηρεσίες μας προς αυτούς, για την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών και για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς έρευνας για τη βελτίωση αυτού του ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να σας στέλνουμε κατά καιρούς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου) πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και λεπτομέρειες σχετικά με προωθητικές ενέργειες. Εάν ανά πάσα στιγμή ο χρήστης δεν επιθυμεί να επικοινωνήσουμε μαζί του για τους σκοπούς αυτούς, προσφέρουμε μια σειρά από τρόπους με τους οποίους μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά με τις προτιμήσεις του μάρκετινγκ:

Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί- ή
Γράψτε μας στο: info@classter.com

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος του χρήστη για αγαθά ή υπηρεσίες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες του για τους σκοπούς της πρόληψης και της ανίχνευσης της απάτης.

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις υποχρεώσεις της Classter όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα των ατόμων σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων του 1998 (ο “νόμος”). Συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο νόμο για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχει ο χρήστης διατηρούνται ασφαλείς και υποβάλλονται σε δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία.

Διαδικασίες προστασίας δεδομένων

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοί της, οι εργολάβοι, οι πράκτορες, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες ή άλλα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό της Εταιρείας συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κατά την επεξεργασία ή/και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα,
 • Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο μέσω ασφαλών δικτύων – η διαβίβαση μέσω μη ασφαλών δικτύων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση,
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να διαβιβάζονται μέσω ασύρματου δικτύου, εάν υπάρχει ενσύρματη εναλλακτική λύση που είναι ευλόγως εφικτή,
 • Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο σώμα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε αποστέλλονται είτε λαμβάνονται, θα πρέπει να αντιγράφονται από το σώμα του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος και να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Το ίδιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να διαγραφεί. Θα πρέπει επίσης να διαγραφούν όλα τα προσωρινά αρχεία που σχετίζονται με αυτό,
 • Σε περίπτωση αποστολής προσωπικών δεδομένων με τηλεομοιοτυπία, ο παραλήπτης θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη διαβίβαση και να περιμένει τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας για να λάβει τα δεδομένα,
 • Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να διαβιβαστούν σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας στον παραλήπτη. Δεν επιτρέπεται η χρήση μεσάζοντα,
 • Όλα τα αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια σε κλειδωμένο κουτί, συρτάρι, ντουλάπι ή κάτι παρόμοιο,
 • Όλα τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης και κατάλληλη κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου είναι δυνατόν, σε δίσκο ή διακομιστή στον οποίο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου- και
 • Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να αλλάζουν τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις ή φράσεις που μπορούν εύκολα να μαντέψουν ή να παραβιαστούν με άλλο τρόπο.

Ποιες πληροφορίες μοιραζόμαστε με άλλους;

Ενδέχεται να συνάψουμε συμβάσεις με άλλες εταιρείες για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ονόματος, της διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της έρευνας αγοράς και της διαχείρισης προωθητικών ενεργειών. Παρέχουμε σε αυτές τις εταιρείες μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο των χρηστών γίνεται σεβαστό και προστατεύεται. Οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται από τη σύμβαση να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ ή να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον εκτός της Classter. Δεν θα μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες των χρηστών σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή σε άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν οι χρήστες έχουν συμφωνήσει να το πράξουμε.

Ένας από τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία διεύθυνσης και ταχυδρομικού κώδικα των χρηστών είναι ο έλεγχος σε σχέση με την ειδοποίηση ασφαλείας IMRG ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα πρόληψης απάτης. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες πληροφορίες κατόπιν κυβερνητικού αιτήματος, σε απάντηση σε δικαστική εντολή ή όταν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε πληροφορίες με εταιρείες που βοηθούν στην προστασία ή τη διερεύνηση της απάτης. Δεν παρέχουμε πληροφορίες σε αυτούς τους οργανισμούς ή εταιρείες για εμπορικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούμε Cookies για να παρακολουθούμε την τρέχουσα συνεδρία του χρήστη, για να του επιτρέπουμε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σελίδα και να συμπληρώσει φόρμες ανά πάσα στιγμή και για να εξατομικεύσουμε την online εμπειρία του χρήστη.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους χρήστες μεγαλύτερη αξία, ενδέχεται κατά καιρούς να συμπεριλαμβάνουμε συνδέσμους τρίτων στον Ιστότοπό μας. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ενθαρρύνουμε τον χρήστη να ελέγχει τις εν λόγω πολιτικές όταν επισκέπτεται τους εν λόγω ιστότοπους. Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου καλύπτει μόνο τον Ιστότοπό μας και δεν καλύπτει οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η Classter έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει αυτή την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, ώστε να ενημερώνονται για το πώς συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι δική τους ευθύνη να επανεξετάζουν περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και να ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις.

Πρόσβαση από το υποκείμενο των δεδομένων

Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή αίτημα πρόσβασης (“SAR”) για να δει τις πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία σχετικά με αυτό.

 • Οι αιτήσεις SAR πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες από το σωστό τέλος.
 • Η Εταιρεία απαιτεί επί του παρόντος αμοιβή 10 ευρώ (το μέγιστο νόμιμο ποσό) με όλες τις SAR.
 • Μετά την παραλαβή μιας ΕΑΠ, η Εταιρεία έχει μέγιστη προθεσμία 40 ημερών για να απαντήσει. Οι ακόλουθες πληροφορίες θα παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων:
 • Εάν η Εταιρεία κατέχει ή όχι προσωπικά δεδομένα για το υποκείμενο των δεδομένων,
 • Περιγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για το υποκείμενο των δεδομένων,
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων,
 • Λεπτομέρειες σχετικά με οποιουσδήποτε τρίτους οργανισμούς στους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα- και
 • Λεπτομέρειες για τυχόν τεχνική ορολογία ή κωδικούς.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν οι χρήστες έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές τους με αυτόν τον ιστότοπο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση:

Δαμιανού 10,
65403, Καβάλα, Ελλάδα
0030 2510 242632
info@classter.com
ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΗΤΡΏΟΥ (ΓΕΜΗ): 020810930000