×

Σουίτες παραγωγικότητας

Η ενσωμάτωση του Classter με το Google Workspace διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη υποδομή που βελτιστοποιεί το εκπαιδευτικό ταξίδι. Αυτό το ενοποιημένο σύστημα απλοποιεί τη διαχείριση των τάξεων, βελτιώνει την πρόσβαση σε πόρους μέσω του Google Drive και των Έργων και επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μέσω του Google Meet, παρέχοντας ένα πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον.
Η Classter είναι ένας από τους αξιόπιστους συνεργάτες της Microsoft για λύσεις Cloud στην εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις τελευταίες λύσεις λογισμικού που διατίθενται από τη Microsoft για να κάνουν τον οργανισμό τους να λειτουργεί ομαλά και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.
footer form background spheres

Ξεκινήστε με το Classter

Θέλετε να μάθετε τι μπορεί να κάνει το Classter για εσάς; Απλά κλείστε μια κλήση και θα σας βοηθήσουμε να ψηφιοποιήσετε την εκπαιδευτική σας αποτελεσματικότητα.