Ενημερώσεις προϊόντων I Ιανουάριος 2023

Πυρήνας

 • Μια νέα ενέργεια προστέθηκε στη Διαχείριση υπηρεσιών με την ονομασία“Δημιουργία αντιγράφου“.

 • Ένα νέο προηγμένο φίλτρο,“Καθηγητές“, έχει προστεθεί στη λίστα Μαθητές ανά θέμα.

Πυρήνας Classter

 • Προστέθηκε ένα νέο προνόμιο για τους Διαχειριστές/Υπαλλήλους στο πλαίσιο των δημογραφικών δεδομένων, το οποίο ονομάζεται“Τμήμα δεδομένων βιογραφικού σημειώματος“.

Πυρήνας Classter

 • Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθητή, η αίθουσα διδασκαλίας και το όνομα του καθηγητή είναι πλέον ορατά.

 • Στα Πρότυπα σελίδας προφίλ, η επιλογή“Διαχειριστές” έχει προστεθεί στα δικαιώματα προβολής και επεξεργασίας στις αναπτυσσόμενες λίστες.

Πυρήνας Classter

 • Στις Γρήγορες Ενέργειες, η αναζήτηση μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί με βάση τις Ομάδες.

Πυρήνας Classter

 • Η ορολογία μπορεί πλέον να αντιγραφεί μεταξύ διαφορετικών ινστιτούτων.

Πυρήνας Classter

 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση στις Γενικές ρυθμίσεις, καρτέλα Ρυθμίσεις ταμπλό, με την ονομασία“Διάρκεια χρονοθυρίδων ημερολογίου“.

Πυρήνας Classter

 • Στη λίστα “Εκπαιδευτικοί” έχουν προστεθεί τρεις νέες ενέργειες:“Ομάδα και θέματα“,“Υπηρεσίες” και“Μαθητές“.

Πυρήνας Classter

 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση στις Γενικές ρυθμίσεις, καρτέλα Ρυθμίσεις ασφαλείας, με τίτλο“Αφαίρεση του κουμπιού Κλείσιμο/Ακύρωση από το παράθυρο διαλόγου αναγκαστικών συναινέσεων“.

Πυρήνας Classter

 • Στην πύλη των γονέων, έχει προστεθεί ένα νέο μενού με τίτλο“Θέματα“.

Πυρήνας Classter

 • Στον θεματικό προγραμματισμό έχουν προστεθεί νέα πεδία,“Ημερομηνία λήξης” και“Ποσοστό ολοκλήρωσης“.

Πυρήνας Classter

 • Μια νέα ενότητα,“Τα θέματά μου“, έχει προστεθεί στον πίνακα οργάνων μαθητών και καθηγητών.

Πυρήνας Classter

 • Ένα νέο προηγμένο φίλτρο έχει προστεθεί στην προβολή Μαθητής ανά υπηρεσία που ονομάζεται“Παρουσιάστε μόνο τους μαθητές που έχουν απουσίες σε μια υπηρεσία που είναι“.

Πυρήνας Classter

 • Στην πύλη καθηγητών, στη λίστα Μαθητές, έχει προστεθεί μια νέα μαζική ενέργεια,“Μαζική κοινοποίηση αναφοράς“.

Πυρήνας Classter

 • Στην πύλη του εκπαιδευτικού, στα στατιστικά στοιχεία μαθητών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να ανεβάζουν έγγραφα.

Πυρήνας Classter

 • Μια νέα ενότητα ρυθμίσεων, “Ρυθμίσεις βασικών οντοτήτων”, έχει προστεθεί στις Γενικές ρυθμίσεις, καρτέλα Βασική προσαρμογή.

Πυρήνας Classter

 • Μια νέα λειτουργία έχει προστεθεί στο Κέντρο μηνυμάτων με την ονομασία“Ρύθμιση email αποστολέα“.

Πυρήνας Classter

 • Μια νέα καρτέλα,“Υπηρεσίες“, έχει προστεθεί στην κάρτα του εκπαιδευτικού.

Πυρήνας Classter

 • Οι αναφορές μπορούν πλέον να ανοίγουν απευθείας με μια διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα κουμπιά.

Πυρήνας Classter

 • Στη σελίδα του προφίλ του εκπαιδευτικού, έχουν προστεθεί προ-επιλεγμένες επιλογές μενού για τάξη-θέμα-εξάμηνο.

Πυρήνας Classter

 • Στην πύλη των εκπαιδευτικών, έχει προστεθεί ένας νέος τύπος συμμετέχοντος,“Learning Rooms“, κατά τη δημιουργία μιας εκδήλωσης.

Πυρήνας Classter

 • Στο Κέντρο μηνυμάτων, τα μηνύματα μπορούν τώρα να επισημανθούν και να οριστούν ως υψηλής προτεραιότητας.

Πυρήνας Classter

 • Για τους χρήστες του Yuboto, τα μηνύματα κειμένου μπορούν πλέον να αποστέλλονται απευθείας σε αριθμούς κινητών τηλεφώνων.

Πυρήνας Classter

Ακαδημαϊκοί

 • Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην προβολή “Μαθητές ανά αποτέλεσμα” στο προφίλ του μαθητή.
  Οι καθηγητές, οι υπάλληλοι και οι διαχειριστές θα μπορούν να βλέπουν την κατανομή των βαθμών για κάθε αποτέλεσμα που αναφέρει ένας μαθητής.

Classter Ακαδημαϊκοί

(Η κατηγορία “Academic” έχει καταργηθεί και τα αντίστοιχα προνόμια (“Allow users to submit outcome re-assessments“, “Allow users to save re-assessment marks as final“) έχουν μεταφερθεί στο πλαίσιο “Marks and Assessments“.)

 • Στη“Λίστα συνεδριών“, έχει προστεθεί ένα νέο προηγμένο φίλτρο που ονομάζεται“Κατάσταση συνεδριών“.

Classter Ακαδημαϊκοί

 • Έχει προστεθεί μια νέα ιδιότητα στους“Τύπους αξιολόγησης” με την ονομασία“Απόκρυψη μέγιστου επιτρεπόμενου βαθμού“.

Classter Ακαδημαϊκοί

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να βαθμολογούν τις αξιολογήσεις με βάση τις θέσεις.

Classter Ακαδημαϊκοί

 • Στην ενότητα“Ανάλυση παρουσιών“, προστέθηκε ένα νέο φίλτρο που ονομάζεται“Θέμα“.

Classter Ακαδημαϊκοί

 • Μια νέα πληροφορία κατάστασης έχει προστεθεί δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου“Δημοσίευση βαθμολογιών” στο“Αξιολογήσεις και βαθμολόγηση εργασιών”.

Classter Ακαδημαϊκοί

 • Στην πύλη καθηγητών, έχουν προστεθεί νέες λειτουργίες κατά την επεξεργασία ενός θέματος, όπως ο“Πίνακας συζητήσεων” και τα“Δωμάτια μάθησης“.

Classter Ακαδημαϊκοί

Classte Ακαδημαϊκοί

Εισαγωγή

 • Η λειτουργία“Αποδοχή/απόρριψη προσφοράς“, η οποία ήταν προηγουμένως διαθέσιμη μόνο για πολλαπλές αιτήσεις, είναι τώρα ενεργή και για μεμονωμένες αιτήσεις.
 • Ορισμένες ρυθμίσεις εισδοχής έχουν ενοποιηθεί, όπως οι“Ρυθμίσεις καρτελών εφαρμογών“.

Εισδοχή Classter

 • Μια νέα επιλογή με την ονομασία“Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ενδιαφέρον)” έχει προστεθεί στη ρύθμιση“Πρόσθετα πεδία εγγραφής εισδοχής“.

Εισδοχή Classter

 • Στην“Πύλη αιτούντων“, έχει προστεθεί μια νέα καρτέλα με τίτλο“Δεδομένα οδηγιών“.

Εισδοχή Classter

Τιμολόγηση

 • Στο“Arrangements Mass Creation“, έχει προστεθεί ένα νέο φίλτρο που ονομάζεται“Program Name“.

Χρέωση Classter

 • Η διαχείριση των εξαγόμενων εγγράφων συναλλαγών AADE μπορεί πλέον να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται με βάση τα προνόμια του ρόλου.
  Επιπλέον, οι συναλλαγές μπορούν πλέον να αποστέλλονται αυτόματα στην AADE (μόνο για Έλληνες πελάτες).
 • Προστέθηκε μια νέα οικονομική εξαγωγή για το Υπουργείο της Λιθουανίας.

Χρέωση Classter

CRM

 • Ένα νέο φίλτρο με την ονομασία“Εμφάνιση ανακοινώσεων” έχει προστεθεί στην πύλη του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση των εκδηλώσεων.

Classter CRM

 • Στην πύλη γονέων, το“Ιστορικό συναντήσεων” υποδεικνύει τώρα τον τύπο της συνάντησης (π.χ. διαδικτυακή συνάντηση).

Classter CRM

 • Κατά τη διαχείριση καταχωρήσεων CRM στην προβολή λίστας, έχει προστεθεί ένα νέο μενού Μαζικών ενεργειών για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων.

Classter CRM

 • Στην Πύλη Εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέτουν ειδοποιήσεις στην ενότητα“Παρατηρήσεις και ενέργειες“.

Classter CRM

 • Στη λίστα των καθηγητών, στην ενότητα“Μαζικές επεξεργασίες“, υπάρχει τώρα η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας των online συναντήσεων.

Classter CRM

 • Στην Πύλη του Εκπαιδευτικού έχει προστεθεί ένα νέο μενού με τίτλο“Αιτήματα“.

Classter CRM

Βιβλιοθήκη

 • Έχουν προστεθεί περισσότερα φίλτρα αναζήτησης για τους μαθητές στη“Λίστα βιβλίων“.

Βιβλιοθήκη Classter

 • Η“Λίστα δανεισμού” μπορεί πλέον να αναδιατάσσεται με βάση στήλες όπως“Ημερομηνία δανεισμού“,“Ημερομηνία κράτησης“,“Ημερομηνία επιστροφής” και“Ημερομηνία επιστροφής“.

Βιβλιοθήκη Classter

Πρακτική άσκηση & διπλωματική εργασία

 • Έχει προστεθεί μια λειτουργία επαναφοράς κατά τη διαχείριση των εγγραφών πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, έχει προστεθεί ένα κουμπί εξαγωγής.

Classter Πρακτική άσκηση & εργασία

 • Κατά την καταχώριση μιας απουσίας φοιτητή στο ημερολόγιο πρακτικής άσκησης, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανεβάσετε έγγραφα για συγκεκριμένες καταστάσεις παρουσίας.

Πρακτική άσκηση & διπλωματική εργασία Classter

 • Στον“Κατάλογο εγγραφών“, έχει προστεθεί μια νέα ενέργεια με τίτλο“Ορισμός ημερομηνίας έναρξης“.

Πρακτική άσκηση & διπλωματική εργασία Classter

Εφαρμογή για κινητά

 • Η λειτουργία“Κατάσταση ανάγνωσης” έχει υλοποιηθεί στην ενότητα “Εργασία για γονείς και μαθητές”.

Classter Mobile

 • Οι χρήστες μπορούν πλέον να υπογράφουν ηλεκτρονικά και στην εφαρμογή για κινητά.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

 • Έχει αναπτυχθεί μια νέα ενσωμάτωση με την πύλη πληρωμών Araka.

Προηγμένα χαρακτηριστικά του Classter

 • Στην αντιστοίχιση ενσωμάτωσης MS Teams έχει προστεθεί ένας κατάλογος μαζικών ενεργειών.

Προηγμένα χαρακτηριστικά του Classter

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Ενημερώσεις προϊόντων

Χαρακτηριστικό οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων)

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων), βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις στις οικονομικές ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Οικονομικές συμβάσεις > Βασικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Τελευταίες ενημερώσεις προϊόντων της Classter: Classter: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαχείρισης

Στο Classter, η αδιάκοπη δέσμευσή μας στην καινοτομία μας ωθεί να βελτιώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας, προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε μια σειρά από συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά που όχι μόνο θα εξορθολογήσουν τις λειτουργίες αλλά και θα ανεβάσουν την ακαδημαϊκή εμπειρία σε νέα ύψη.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Ενημερώσεις προϊόντων | Οκτώβριος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών και βελτιώσεων ειδικά σχεδιασμένων για να αναβαθμίσουν το ταξίδι σας στο Classter.
Τους τελευταίους μήνες, η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στην εισαγωγή καινοτόμων χαρακτηριστικών αλλά και στην ενίσχυση της σταθερότητας της πλατφόρμας μας.
Η διορατική ανατροφοδότησή σας είναι σημαντική σε αυτό το ταξίδι και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι ενημερώσεις θα προσφέρουν μια πιο ομαλή και πλούσια εμπειρία χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών
Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.