Βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πώς να την εισαγάγετε στον εκπαιδευτικό σας οργανισμό

Το Classter σε συνεργασία με τον Δημήτριο Ι. Σωτηρόπουλο, Ph.D. (Εκπαιδευτικός και Εκπαιδευτής στην Ψηφιακή Τεχνολογία, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια σειρά άρθρων που επικεντρώνεται στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διάφορες έννοιες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μέσα από αυτά τα άρθρα, στοχεύουμε να προσφέρουμε πρακτικές προτάσεις που θα βελτιώσουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού να διεξάγει αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.


Με το ξέσπασμα του COVID-19, παρατηρούμε μια τεράστια προσπάθεια για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, K12 και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο για ιδιωτικά όσο και για δημόσια σχολεία. Ανάλογα με τη χώρα και τη συγκεκριμένη δομή κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, είδαμε ότι ορισμένα ιδρύματα ήταν ήδη έτοιμα να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση, ενώ τα περισσότερα ιδρύματα έπρεπε να προσαρμοστούν “εν κινήσει” στη νέα κατάσταση.

Με βάση την εμπειρία μας από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι εκπαιδευτικοί συζητούν για πρώτη φορά έννοιες και διαδικασίες σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη διαδικτυακή εκπαίδευση και εξετάζουν πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή διδακτική διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να δώσουμε μερικές πρακτικές συμβουλές και εργαλεία που θα ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πώς να την εισαγάγετε στον εκπαιδευτικό σας οργανισμό

Ποιες είναι οι βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία για διδακτικούς σκοπούς μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, στελέχη), με διαφορετικούς στόχους για κάθε κατηγορία. Όπως μπορείτε εύκολα να καταλάβετε,είναι θεμελιωδώς διαφορετικό να είσαι ένας ενήλικας που παρακολουθεί ένα διαδικτυακό MOOC από το να είσαι ένας νεαρός μαθητής που συμμετέχει σε μια οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία που μοιάζει με την τυπική μαθησιακή διαδικασία στη φυσική τάξη.

Εάν, για παράδειγμα, ο στόχος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να προσφερθεί ένα πανεπιστημιακό μάθημα μέσω του διαδικτύου, τότε το σύνολο του ψηφιακού περιβάλλοντος θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες αυτού του κοινού. Μπορούμε, βέβαια, να αναλύσουμε τις μορφές εξ αποστάσεως επικοινωνίας για την εκπαιδευτική διαδικασία σε ξεχωριστά μέρη, προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τύπο της προσέγγισης που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κοινές πτυχές σε όλους τους τύπους απομακρυσμένης επικοινωνίας, όπως η χρήση καμερών, μικροφώνων, η εικονική τάξη, η κοινή χρήση χώρου εγγράφων και μερικά ακόμη.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο βασικές έννοιες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η ασύγχρονη εκπαίδευση (όπου τα δύο μέρη δεν επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο) και η σύγχρονη εκπαίδευση (όπου τα δύο μέρη επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο).

Ο ρόλος της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας

Το βασικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας. Ο όρος “πλατφόρμα” αναφέρεται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον με τη λειτουργικότητα που επιτρέπει τη δημιουργία ξεχωριστών τμημάτων, την ανάθεση διακριτών ρόλων στους συμμετέχοντες και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

Ένα απλό παράδειγμα αυτού του ορισμού είναι τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram (με εντελώς διαφορετικούς επικοινωνιακούς στόχους φυσικά), όπου οι χρήστες έχουν διακριτούς ρόλους και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους.

Η έννοια της ασύγχρονης μάθησης αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής πρέπει να παρακολουθήσει ένα μάθημα ή ένα σύνολο μαθησιακού υλικού με το δικό του ρυθμό. Σε αυτόν τον τύπο διαδικασίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ανεβάζουν διδακτικό υλικό στις διαδικτυακές πλατφόρμες που επιτρέπουν αυτό το είδος ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως το Moodle, το Blackboard, το Classter κ.λπ.

Η έννοια της σύγχρονης μάθησης αναφέρεται στη διαδικασία “προσομοίωσης” της φυσικής αίθουσας διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να βρίσκονται ταυτόχρονα onlineσε ένα εικονικό περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πλατφόρμες ευρέως διαθέσιμες, οι οποίες προσφέρουν λειτουργίες για τη δημιουργία σύγχρονων και ασύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης. Λίγες από αυτές μπορούν να συνδυάσουν και τα δύο περιβάλλοντα σε μια ενιαία πλατφόρμα. Για παράδειγμα, το SMS Classter που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος προσφέρει τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μεταβούν από τη σύγχρονη στην ασύγχρονη μάθηση, ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος ή θέματος. Ο τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να έχετε έτοιμες ενσωματώσεις με δημοφιλή εργαλεία όπως MS Teams, Cisco Webex, Zoom (για σύγχρονη μάθηση) και Moodle (για ασύγχρονη μάθηση).

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εποχή του COVID-19

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προέκυψε ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 όχι μόνο ως επιλογή αλλά και ως αναγκαιότητα που επιτρέπει στους σπουδαστές να παραμένουν σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν την ανάγκη να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις δύο μορφές (σύγχρονη και ασύγχρονη) σε ένα κλάσμα του χρόνου που απαιτείται διαφορετικά. Σε αυτού του είδους τις καταστάσεις, όπου η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι ο νέος κανόνας, η ιεράρχηση των καθηκόντων μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να τα καταφέρεις ή να τα χαλάσεις.

Εκτός όμως από τις τεχνικές πτυχές, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ψυχολογική κατάσταση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, στην ενδυνάμωση των μαθητών και στην άρση των εμποδίων επικοινωνίας και στις δύο πλευρές (μαθητές και καθηγητές).

Ηow για την εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων, για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της πανδημίας, απαιτεί μια προσεκτική, βήμα προς βήμα προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή δεν χρειάζεται να είναι γραμμική, καθώς μπορεί να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο εξοικείωσης με τα εργαλεία και τις έννοιες από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο άλλο.

Κατ’ αρχάς, η ομάδα πληροφορικής του εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να δημιουργήσει έναν κατάλογο ελέγχου για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του τρέχοντος Συστήματος Πληροφόρησης Φοιτητών και των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούνται οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, ακόμη και των γονέων (σε περίπτωση που η αξιολόγηση αυτή δεν έχει γίνει στο παρελθόν).

Ο στόχος εδώ είναι να προσδιοριστεί η κατάλληλη στοίβα ΤΠ που θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να προσφέρουν πρόσθετη υποστήριξη στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πώς να προετοιμάσετε την ομάδα πληροφορικής του εκπαιδευτικού ιδρύματος

Έτσι, αφού προετοιμάσει τον κατάλογο ελέγχου και τον εξετάσει, η ομάδα πληροφορικής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να συνδεθούν στην επιλεγμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τις διευθύνσεις των γονέων τους), ότι οι γονείς είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και ότι έχουν δώσει τις απαραίτητες νομικές συναινέσεις για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαδικασία σύγχρονης μάθησης.

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη νομική τεκμηρίωση που θα αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με τα νομικά δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά προτίμηση σε μορφή που θα επιτρέπει στους γονείς να την υπογράφουν ψηφιακά.

Επιπλέον, οι ειδικοί της πληροφορικής θα πρέπει να καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την επιλεγμένη πλατφόρμα σύγχρονης μάθησης και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ανάλογα με το ρόλο τους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις στο σύστημα που σχετίζονται με τη χρήση καμερών, μικροφώνων, ρόλων χρηστών, πρόσβασης σε αρχεία και την επιλογή επικοινωνίας 1 προς 1.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων εργαλείων, το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τις συνεδρίες σύγχρονης μάθησης με την επιλεγμένη πλατφόρμα (ενδεικτικές πλατφόρμες: Microsoft Teams, BigblueButton, Zoom, Cisco Webex, Blackboard Collaborate, ezTalks Webinar, WizIQ VirtualClassroom, AdobeConnect) θέτοντας το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει ένα εργαλείο για την ηλεκτρονική επικοινωνία που να ταιριάζει σε όλους. Ορισμένες από τις πλατφόρμες είναι πιο συμβατές με τις συναντήσεις στελεχών και άλλες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης μάθησης στο πλαίσιο που συζητάμε. Αυτό που είναι πιο σημαντικό εδώ είναι να βρείτε μια πλατφόρμα που μπορεί να “αναπαράγει” τις λειτουργίες της φυσικής σας αίθουσας διδασκαλίας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα ευθυγράμμισης των διαδικτυακών διδασκαλιών με το υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, τις υπάρχουσες τάξεις, τα μαθήματα, τις περιόδους βαθμολόγησης κ.ο.κ. Τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μαθητών, όπως το Classter, μπορούν να προσφέρουν αυτού του είδους τη λειτουργικότητα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Αργότερα, όταν το περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι “ζωντανό”, η διδακτική διαδικασία θα απαιτεί τη χρήση ενός ασύγχρονου εργαλείου μάθησης, συμπληρωματικού του συγχρονισμένου, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή εργασιών, εργασιών για το σπίτι, διδακτικού υλικού κ.λπ. Αυτός ο συνδυασμός σύγχρονων και ασύγχρονων πλατφορμών θα παρέχει μια πλήρη στοίβα ΤΠ που θα κάνει πραγματικότητα τη συνέχεια της διαδικασίας φυσικής εκπαίδευσης στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να προετοιμαστούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για να εξορθολογιστεί η διαδικασία, είναι προτιμότερο να ενταχθούν οι καθηγητές που είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα εργαλεία και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς θα μπορέσουν να εισαγάγουν τους μαθητές σε αυτή τη νέα πραγματικότητα πιο αποτελεσματικά.

Εάν δεν υπάρχει αυτή η “κρίσιμη μάζα” έμπειρων εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να οργανώσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις της διαδικασίας με παιχνίδια ρόλων. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πώς να χρησιμοποιούν την επιλεγμένη τεχνολογία, καθώς αυτό θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στην πραγματική διδασκαλία αντί να χάνουν χρόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της πραγματικής διαδικτυακής διδασκαλίας.

Επίσης, αν οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με κανέναν από τους δύο τύπους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα λιτό διαδικτυακό περιβάλλον μόνο για απλή επικοινωνία αρχικά και στη συνέχεια να διαθέσουμε λίγο χρόνο για την εισαγωγή των νέων εργαλείων σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε σε επαφή με τους μαθητές από τις πρώτες ημέρες του κλειδώματος του σχολείου, προκειμένου να τους δώσετε την αίσθηση ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει διακοπεί.

Υπό αυτή την έννοια, ο εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ένα αυστηρό σχέδιο και να ανακοινώνει με σαφήνεια στους μαθητές ποια είναι τα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθούν και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος χρήσης τους. Βοηθάει αν εξηγήσουμε με απλό τρόπο τη βασική λειτουργία κάθε εργαλείου, ώστε να αφαιρέσουμε όλο το άγχος από την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.

Ανακεφαλαίωση

Αν και οι έννοιες της εικονικής τάξης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αρκετά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, μπήκαν πραγματικά στη ζωή των περισσότερων εκπαιδευτικών και μαθητών λόγω της κρίσης COVID-19. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος (πληροφορική, διοίκηση, εκπαιδευτικοί, μαθητές) τα κατάλληλα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον που θα καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης είναι τα σημαντικότερα εργαλεία που μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα μοιάζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, με τη φυσική τάξη και ταυτόχρονα θα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις μελλοντικές ψηφιακές τους δεξιότητες.


Στο δεύτερο άρθρο της σειράς, θα αναλύσουμε περαιτέρω τις σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως μάθησης. Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη κάθε μεθοδολογίας καθώς και πρακτικά παραδείγματα για τη χρήση τους σε ένα σχολικό περιβάλλον K12.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες είναι οι βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Η εξ αποστάσεως μάθηση περιλαμβάνει ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Πώς σας βοηθάει το Classter στις πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Το Classter προσφέρει λειτουργίες τόσο για σύγχρονα όσο και για ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, επιτρέποντας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μεταβούν απρόσκοπτα σε απομακρυσμένη διδασκαλία και μάθηση.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης;

Η σύγχρονη μάθηση περιλαμβάνει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ η ασύγχρονη μάθηση επιτρέπει στους μαθητές να ασχοληθούν με το υλικό του μαθήματος με το δικό τους ρυθμό χωρίς αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Δέσμευση των μαθητών

Το μέλλον της εκπαίδευσης: Φόρμουλα τριών βημάτων για να επαναπροσδιορίσουμε τη μάθηση

Ανακαλύψτε μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην εκπαίδευση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους. Μάθετε πώς να προάγετε τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τις ουσιαστικές συνδέσεις στην τάξη.

Διαβάστε περισσότερα "
EdTech

Δημιουργία τάξεων χωρίς αποκλεισμούς: 10 στρατηγικές για εκπαιδευτικούς και διευθυντές

Μάθετε 10 τρόπους για να δημιουργήσετε τάξεις χωρίς αποκλεισμούς για την επιτυχία των μαθητών και την κοινωνική-συναισθηματική ευημερία. Ιδανικό για καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους.

Διαβάστε περισσότερα "
Δέσμευση των μαθητών

Μέθοδοι και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης

Είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν οι μαθητές στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών πλατφορμών, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εργαλείων αυτών και

Διαβάστε περισσότερα "

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε τη μετασχηματιστική δύναμη των Συστημάτων Πληροφοριών Φοιτητών (SIS) στη διαχείριση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. . Εξερευνήστε πώς αυτά τα συστήματα εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και πώς μεταμόρφωσαν την εκπαίδευση.
Ανακαλύψτε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της πολύγλωσσης υποστήριξης στα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών K12. Ξεπεράστε τα γλωσσικά εμπόδια, ενισχύστε τη γονική δέσμευση και προωθήστε την επιτυχία των μαθητών.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.