Ενημερώσεις προϊόντων I Απρίλιος 2022

Πυρήνας

 • Μια νέα κατηγορία έχει προστεθεί στην επεξεργασία προτύπων, και συγκεκριμένα η ειδοποίηση καθυστέρησης πληρωμής.

 • Έχουν προστεθεί πρόσθετες δυνατότητες φιλτραρίσματος στις Συναινέσεις & Δεδομένα εισδοχής, με βάση την κατηγορία εγγράφου και το αν η συναίνεση είναι ενεργή ή όχι.

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη λειτουργία στη Διαχείριση συγκαταθέσεων, δηλαδή η απόκρυψη της συγκατάθεσης από την Επανεγγραφή, την Εισαγωγή, τους γονείς και τους μαθητές.

 • Δύο μαζικές δράσεις συγχωνεύτηκαν σε μία: “Εισαγωγή βιβλίων” και “Εισαγωγή βιβλίων με χρήση ISBN”
 • Στις λίστες εργαζομένων και συγγενών έχει προστεθεί ένα κουμπί εξαγωγής.

 • Στον κατάλογο Φοιτητών έχουν προστεθεί δύο ακόμη στήλες, “Παγκόσμιος αριθμός μητρώου” και “Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης”. Επιπλέον, έχουν προστεθεί πρόσθετα πεδία στη Μαζική Επεξεργασία Μαθητή.

 • Έχουν προστεθεί κουμπιά πλοήγησης, καθώς και μια αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει.
 • Τα αδέλφια που ήταν εγγεγραμμένοι φοιτητές σε προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους εξακολουθούν να είναι ορατά στους εγγεγραμμένους φοιτητές της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου
 • Η ιατρική ένδειξη έχει προστεθεί στο πεδίο Παρακολούθηση θεμάτων δίπλα στο όνομα του μαθητή.
 • Τρεις ακόμη ρυθμίσεις έχουν προστεθεί στις Κύριες ρυθμίσεις: “Προσθήκη καταγραφής σε Θέματα/Τάξεις μόνο όταν ο Φοιτητής είναι σε κατάσταση”, “Καταγραφή όλων των Θεμάτων ως Διαγραμμένα στο στατιστικό μονοπάτι καταγραφής όταν η κατάσταση ενός Φοιτητή αλλάζει στις ακόλουθες καταστάσεις”

 • Οι διαχειριστές μπορούν να αναζητήσουν μαθητές από την ενότητα Γρήγορες ενέργειες με βάση τον Παγκόσμιο Αριθμό Εγγραφής τους.
 • Η πλατφόρμα έχει μεταφραστεί στη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας

Ακαδημαϊκοί

 • Δύο νέες επιλογές έχουν προστεθεί στο μενού Ενέργειες στον Προγραμματισμό Αξιολόγησης, το “Μήνυμα με πρότυπα (μόνο βαθμολογημένοι μαθητές), για να επικοινωνήσετε μόνο με τους μαθητές που έχουν ήδη βαθμολογηθεί, και το “Αντιγραφή εξέτασης σε άλλες ομάδες”

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, και συγκεκριμένα η επιλογή “Ενεργοποίηση της επιλογής Αποθήκευση και αποστολή μηνύματος κατά τη βαθμολόγηση της αξιολόγησης” στην ενότητα Αξιολογήσεις/Αναθέσεις.

 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση, και συγκεκριμένα η “Απόκρυψη σχολίων από μαθητές και γονείς”, στις Ρυθμίσεις Συμμετοχής

 • Τρεις νέες στήλες έχουν προστεθεί στον προγραμματισμό αξιολόγησης για στατιστικούς σκοπούς: Μαθητές που έχουν βαθμολογηθεί, παρόντες μαθητές, μέσος όρος

 • Οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαγράφουν βαθμολογημένες αξιολογήσεις, ανάλογα με τα δικαιώματα του ρόλου τους.
 • Ένα κουμπί “Αποθήκευση και δημοσίευση” έχει προστεθεί στο αναδυόμενο παράθυρο αυτόματου υπολογισμού των Σημείων Όρων.

 • Προστέθηκαν δύο ακόμη μαζικές ενέργειες στα σενάρια σήμανσης, “Αντιγραφή σε ιδρύματα” και “Αντιγραφή σε περιόδους”.

 • Οι βαθμοί αξιολόγησης μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων και των μαθητών σε ένα κουίζ.
 • Έχει προστεθεί ένα υποσέλιδο στους βαθμούς αξιολόγησης, το οποίο δείχνει το μέσο όρο του βαθμού μιας αξιολόγησης.
 • Μια πρόσθετη ρύθμιση έχει προστεθεί στις Ρυθμίσεις Συνεδρίας και Εργασίας, δηλαδή “Εμφάνιση τελευταίας εγγραφής ανά μάθημα για την προβολή του ωρολογίου”, η οποία βελτιώνει την προβολή της εργασίας για τους γονείς.

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη στατιστική παράμετρος για τους διαχειριστές και τους εκπαιδευτικούς, η οποία υπολογίζει τις συνδέσεις ενός μαθητή στην πλατφόρμα.

Εισαγωγές

 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιτρέψουν στους συγγενείς τους να συμπληρώσουν μια αίτηση, μέσω μιας νέας επιλογής ενέργειας “Διαχείριση αιτούντων” στην ενότητα “Χρήστες εισδοχής”.
 • Στην προβολή “Φοιτητές ανά Δεδομένα Εισαγωγής” μπορούν να προβληθούν και να μεταφορτωθούν ταυτόχρονα όλα τα έγγραφα των φοιτητών.
 • Οι νέες αιτήσεις μπορούν να φιλτράρονται με βάση το αν υπάρχουν ήδη γονείς στο σύστημα ή όχι.
 • Οι καταχωρήσεις σε δυναμικές αναπτυσσόμενες λίστες μπορούν τώρα να αναδιατάσσονται με σύρσιμο και απόθεση.
 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, και συγκεκριμένα “Literal for Legal Gurdian option”, στην ενότητα Signup & Applicants Portal (Πύλη εγγραφής και αιτούντων)

Τιμολόγηση

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, με την οποία αποστέλλεται αυτόματα ένα έγγραφο συναλλαγής όταν ολοκληρώνεται μια πληρωμή μέσω διαδικτύου.

 • Στον κατάλογο των πληρωτών έχει προστεθεί μια πρόσθετη ενέργεια, και συγκεκριμένα η “Εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων”.

 • Αρκετά πεδία (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ) μπορούν τώρα να συμπληρωθούν με ελεύθερο κείμενο στις αποδείξεις πληρωμής.
 • Μια επιπλέον στήλη προστέθηκε στον κατάλογο των συναλλαγών, και συγκεκριμένα το Tax ID.

 • Οι φοιτητές με καθυστερημένες πληρωμές μπορούν τώρα να εγγραφούν στις Υπηρεσίες στην οθόνη Οικονομικής Επισκόπησης και από το μενού Μαζικές ενέργειες > Εγγραφή στις Υπηρεσίες

CRM

 • Έχει προστεθεί μια νέα επιλογή προβολής για τους διαχειριστές στην οθόνη Διαχείριση καταχωρήσεων, συγκεκριμένα η επιλογή Λίστα καταχωρήσεων. Επιπλέον, η λειτουργία επεξεργασίας έχει προστεθεί στο μενού Ενέργεια.

Μεταφορά

 • Στις καθημερινές διαδρομές των μαθητών, ο αριθμός τηλεφώνου έχει προστεθεί στις πληροφορίες του μαθητή.

 • Έχουν προστεθεί τρεις στήλες στις Εξαιρέσεις δρομολογίων μαθητών, δηλαδή η Ζώνη, η προγραμματισμένη ώρα έναρξης/λήξης δρομολογίου και η ώρα έναρξης/λήξης δρομολογίου.

Έρευνες & κουίζ

 • Μια επιπλέον επιλογή έχει προστεθεί στο μενού Μαζικών ενεργειών στην οθόνη Κουίζ, και συγκεκριμένα η επιλογή “Μοιραστείτε με εκπαιδευτικούς”.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

 • Το Classter είναι πλέον ενσωματωμένο με το API του Outlook, πράγμα που σημαίνει ότι οι συσκέψεις MS Teams δημιουργούνται αυτόματα σε συμβάντα και συνεδρίες, με βάση τη δεδομένη διαμόρφωση.

 • Ένα νέο εργαλείο έχει προστεθεί στα Εργαλεία Διαχείρισης Περιφέρειας, και συγκεκριμένα οι Ενέργειες κουίζ. Οι Ενέργειες κουίζ σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τις υποβολές κουίζ που περιλαμβάνονται στις στατιστικές αξιολογήσεις σε όλο το εύρος της περιφέρειας.

Κολλέγιο

 • Δύο ακόμη στήλες έχουν προστεθεί στον κατάλογο προγραμμάτων σπουδών, και συγκεκριμένα οι στήλες “Ετήσιο μοντέλο αποτελεσμάτων” και “Κωδικός”.
 • Μια πρόσθετη προβολή έχει προστεθεί στη λίστα θεμάτων, “Θέματα ανά πρόγραμμα σπουδών”.

Βιβλιοθήκη

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, βάσει της οποίας οι διαθέσιμες βιβλιοθήκες φιλτράρονται με βάση την τοποθεσία του χρήστη (φοιτητή, εκπαιδευτικού, υπαλλήλου).

Κινητό

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη λειτουργία για τους εκπαιδευτικούς. Έχουν πλέον τη δυνατότητα να απαντούν σε συναινέσεις από την εφαρμογή για κινητά.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Ενημερώσεις προϊόντων

Χαρακτηριστικό οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων)

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων), βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις στις οικονομικές ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Οικονομικές συμβάσεις > Βασικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Τελευταίες ενημερώσεις προϊόντων της Classter: Classter: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαχείρισης

Στο Classter, η αδιάκοπη δέσμευσή μας στην καινοτομία μας ωθεί να βελτιώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας, προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε μια σειρά από συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά που όχι μόνο θα εξορθολογήσουν τις λειτουργίες αλλά και θα ανεβάσουν την ακαδημαϊκή εμπειρία σε νέα ύψη.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Ενημερώσεις προϊόντων | Οκτώβριος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών και βελτιώσεων ειδικά σχεδιασμένων για να αναβαθμίσουν το ταξίδι σας στο Classter.
Τους τελευταίους μήνες, η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στην εισαγωγή καινοτόμων χαρακτηριστικών αλλά και στην ενίσχυση της σταθερότητας της πλατφόρμας μας.
Η διορατική ανατροφοδότησή σας είναι σημαντική σε αυτό το ταξίδι και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι ενημερώσεις θα προσφέρουν μια πιο ομαλή και πλούσια εμπειρία χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών
Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template