3+3 Βέλτιστες πρακτικές για την επιτάχυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το 2021

Το ξέσπασμα του COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής παγκοσμίως. Καθώς η κοινωνική αποστασιοποίηση θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού, όλες οι δραστηριότητες που απαιτούσαν τη φυσική παρουσία πολλών έπρεπε να περιοριστούν ή να εκτελούνται εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακών μέσων. Καθώς ο αριθμός των νέων περιπτώσεων εξακολουθεί να αυξάνεται, είναι σαφές ότι κάθε οργανισμός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να λειτουργεί εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια του 2021.

Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, υπάρχουν ορισμένες ειδικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για τη μετάβαση από την επιτόπια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση θεωρείται παραδοσιακά ως μια προσωπική πρακτική, επειδή η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών είναι ζωτικής σημασίας στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν σήμερα προηγμένες λύσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η έλλειψη φυσικής επαφής. Τέτοιες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές.

  Επιτάχυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το 2021

Εκπαιδευτικοί

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με την τεχνολογική τεχνογνωσία, καθώς δεν αισθάνονται άνετα να χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα στην εργασία τους. Στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (DEAP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), αναφέρεται ότι το 60% των εκπαιδευτικών δεν είχε συμμετάσχει σε πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πριν από την πανδημία COVID-19, αλλά το 62% πίστευε ότι βελτίωσε τις ψηφιακές του δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επιδημίας και πάνω από το 50% σκοπεύει να δράσει για την περαιτέρω βελτίωσή τους.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί συχνά λειτουργούν ως εκπαιδευτικά πρότυπα για τους μαθητές τους, θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να δείξουν έμπρακτα τη σημασία της ισχυρής στάσης απέναντι στη γνώση. Η προσαρμογή στις νέες ψηφιακές υποδομές μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στον κλάδο της τεχνολογίας. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός, η θετική σκέψη και η στάση επίλυσης προβλημάτων είναι απαραίτητα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να ασκούν αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να επηρεάζουν θετικά τους μαθητές τους και να βελτιώνουν συνολικά τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους, ανεξάρτητα από την πανδημία COVID-19.

Ακολουθούν οι 3 καλύτερες πρακτικές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο τεχνολογικό τους ταξίδι:

  1. Αξιοποιήστε το σύστημα πληροφοριών για τους φοιτητές του ιδρύματός σας (SIS)

Όποιο σύστημα διαχείρισης και αν χρησιμοποιεί το σχολείο σας, μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ώστε να τα αξιοποιείτε στο έπακρο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ημερολογίου του σχολείου σας για να οργανωθείτε, να δημιουργήσετε διαδικτυακές συνεδρίες για σύγχρονη μάθηση, να διανείμετε διαδικτυακά κουίζ ή ακόμη και εργασίες στους μαθητές για ασύγχρονη μάθηση και πολλά άλλα. Σε περίπτωση που υπάρχει προσφορά εφαρμογής για κινητά, μην ξεχάσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Συγχρονίστε τις συσκευές σας ώστε οι υπενθυμίσεις να επισημαίνονται κατάλληλα ως αναγνωσμένες ή μη αναγνωσμένες και ελέγξτε τις ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσετε τις ειδοποιήσεις που δεν σας ενδιαφέρουν. Το Classter προσφέρει τις δυνατότητες τόσο ενός SIS όσο και ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS), καθώς και μια εφαρμογή για κινητά για μεγαλύτερη ευκολία.

  1. Χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης

Τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων για την εκτέλεση συγχρονισμένων εικονικών μαθημάτων. Τέτοια εργαλεία υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρησιμοποιούνταν κυρίως από επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή ζωντανών συσκέψεων μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα δύο πιο δημοφιλή εργαλεία τηλεδιάσκεψης για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι το Zoom for Education και το WebEx.

  1. Δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου πολυμέσων

Τα διαδικτυακά εργαλεία συγγραφής μπορούν να σας βοηθήσουν στη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιεχομένου και διαδραστικών διαδικτυακών μαθημάτων. Τέτοια εργαλεία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, κάνοντας εκτεταμένη χρήση περιεχομένου πολυμέσων και διαδραστικών εμπειριών. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά τους είναι η εύκολη διάθεσή τους στους μαθητές, με ελάχιστες απαιτήσεις από πλευράς υποδομής, καθώς τις περισσότερες φορές αρκεί ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης. Μερικά από τα πιο διάσημα εργαλεία στον τομέα αυτό είναι το iSpring, το Easygenerator και το isEasy μεταξύ άλλων.

Φοιτητές

Για να πετύχετε και να κερδίσετε στην ψηφιακή μάθηση δεν χρειάζεστε μόνο την τεχνική τεχνογνωσία, αλλά και τη σωστή νοοτροπία και μια στάση που μπορεί να γίνει. Παρά τον καταστροφικό αντίκτυπο της κρίσης και του αποκλεισμού στη συναισθηματική ευημερία των ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο εστίασης στη μάθηση και να καλλιεργηθεί αυτή η στάση στους μαθητές. Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθούν 3 βέλτιστες πρακτικές για να βοηθήσετε τους μαθητές με την ψηφιακή μάθηση:

  1. Διατήρηση κινήτρων με τη συμμετοχή σε ομάδες

Η ομαδική εργασία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες από απόσταση μπορεί να αποτελέσει πηγή κινήτρων. Αυτή η εποχή του COVID-19 έχει δημιουργήσει πολλά χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να επιτρέψουν στους χρήστες να λειτουργούν σε ομάδες εξ αποστάσεως, όπως ακριβώς συνήθως, μόνο που αυτή τη φορά μέσω ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας. Τέτοιες λύσεις έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, συνεργασία και ομαδική εργασία μεταξύ των μαθητών. Ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία συνεργασίας είναι το Microsoft Teams, ενώ υπάρχουν και άλλα παρόμοια εργαλεία, όπως το Slack, το Workplace, το Confluence και άλλα.

  1. Μείνετε συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

Η εφαρμογή εργαλείων εμπλοκής του κοινού σε απομακρυσμένες τάξεις θα μεταμορφώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και θα κρατήσει την τάξη αφοσιωμένη μέσω της συμμετοχής. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία παρέχουν λεπτομερείς αναλύσεις και αναφορές, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή ανατροφοδότησης σχετικά με την εικονική τάξη. Δύο από τις καλύτερες προτάσεις μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν τις Glisser και Nearpod.

  1. Διαχείριση καθημερινής ρουτίνας και καθηκόντων

Ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο μπορεί να μας κρατήσει όλους στην ώρα μας με τις εργασίες και τις ευθύνες μας. Τα διαδικτυακά ημερολόγια δεν απευθύνονται ειδικά σε μαθητές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την οργάνωση του καθημερινού τους προγράμματος. Το Ημερολόγιο του Classter είναι μια τέτοια λύση ειδικά σχεδιασμένη για τον εκπαιδευτικό τομέα.

Ανακεφαλαιώνοντας

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικό αριθμό προκλήσεων σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας και η εκπαίδευση είναι μία από αυτές. Ωστόσο, η αναγνώριση της σημασίας του ρόλου της μπορεί να βοηθήσει όλους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον αναπόφευκτο εγκλωβισμό και τις πολιτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης και την πρακτική της αποτελεσματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μια ισχυρή στάση απέναντι στη μάθηση είναι το κλειδί τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Ανεξάρτητα από την κρίση, η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των δυνατοτήτων των παραδοσιακών μεθόδων μάθησης και να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να γίνουν πιο άνετοι με τη χρήση της ψηφιακής υποδομής.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει τριγμούς στην πραγματικότητά μας και έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλες τις πτυχές της ζωής και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος ανταπόκρισης σε τέτοιες δραστικές αλλαγές είναι η προσαρμογή στην κατάσταση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η ανάγκη των ανθρώπων για κοινωνικές αποστάσεις έχει οδηγήσει στην αύξηση της εξ αποστάσεως προσέγγισης σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες για μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μία από τις πολλές δραστηριότητες που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση είναι η μάθηση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει σιγά σιγά ο κανόνας για τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Για τους μαθητές και τους καθηγητές, μια ισχυρή στάση απέναντι στη μάθηση είναι το κλειδί για την επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα από την κρίση, η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των δυνατοτήτων των παραδοσιακών μεθόδων μάθησης και να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να γίνουν πιο άνετοι με τη χρήση της ψηφιακής υποδομής.

Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία εργαλείων και ο προσδιορισμός των κατάλληλων εργαλείων για τη διδασκαλία σας θα χρειαστεί προσεκτική εξέταση πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συμμετεχόντων, του επιπέδου τεχνολογικής πρόσβασης και εγγραμματοσύνης των εκπαιδευομένων, του περιεχομένου της κατάρτισης και των μαθησιακών στόχων και φυσικά του προϋπολογισμού. Αν πιστεύετε ότι ένας συνδυασμός εργαλείων είναι ακόμα πολύ περίπλοκος ή ακριβός για τις ανάγκες σας, τότε εξετάστε το Classter All-in-One Student and Learning Management System. Το Classter είναι πλούσιο σε δυνατότητες και μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη διαδικτυακή τάξη σας με κουίζ και έρευνες, ροές εργασίας βαθμολόγησης, τήρηση παρουσιών και πολλά άλλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Classter μπορεί να ενσωματώσει τα συστήματα που χρησιμοποιεί ήδη το ακαδημαϊκό σας ίδρυμα, π.χ. Zoom και WebEx, και να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες;

Οι καθηγητές μπορούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες χρησιμοποιώντας τα συστήματα πληροφοριών για τους φοιτητές (SIS) του ιδρύματος, υιοθετώντας εργαλεία τηλεδιάσκεψης και δημιουργώντας διαδραστικό περιεχόμενο πολυμέσων για ελκυστικά διαδικτυακά μαθήματα.

Ποιο ρόλο παίζουν τα συστήματα διαχείρισης φοιτητών στη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Τα συστήματα διαχείρισης μαθητών (SMS), όπως το Classter, παρέχουν βασικές λειτουργίες στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τάξεων, τη διανομή εργασιών, την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

Πώς υποστηρίζει το Classter τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική διαχείριση των διαδικτυακών τάξεων;

Το Classter προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες για τους εκπαιδευτικούς ώστε να οργανώνουν διαδικτυακές συνεδρίες, να διανέμουν εργασίες, να παρακολουθούν τη συμμετοχή και να ενσωματώνονται με δημοφιλή εργαλεία τηλεδιάσκεψης όπως το Zoom και το WebEx.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Δέσμευση των μαθητών

Το μέλλον της εκπαίδευσης: Φόρμουλα τριών βημάτων για να επαναπροσδιορίσουμε τη μάθηση

Ανακαλύψτε μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην εκπαίδευση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους. Μάθετε πώς να προάγετε τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τις ουσιαστικές συνδέσεις στην τάξη.

Διαβάστε περισσότερα
EdTech

Δημιουργία τάξεων χωρίς αποκλεισμούς: 10 στρατηγικές για εκπαιδευτικούς και διευθυντές

Μάθετε 10 τρόπους για να δημιουργήσετε τάξεις χωρίς αποκλεισμούς για την επιτυχία των μαθητών και την κοινωνική-συναισθηματική ευημερία. Ιδανικό για καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους.

Διαβάστε περισσότερα
Δέσμευση των μαθητών

Βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πώς να την εισαγάγετε στον εκπαιδευτικό σας οργανισμό

Ο Classter και ο καθηγητής Σωτηρόπουλος εγκαινιάζουν μια σειρά άρθρων για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία τους με πρακτικές συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ψάχνετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να αυξήσετε την αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα; Η εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών για τους Φοιτητές (SIS) είναι η απάντηση.
Ανακαλύψτε τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πληροφόρησης Φοιτητών (SIS) που μπορούν να φέρουν επανάσταση στα εκπαιδευτικά κέντρα, εξορθολογίζοντας τα διοικητικά καθήκοντα, βελτιώνοντας την επικοινωνία και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.