Πώς τα συνδεδεμένα δεδομένα βελτιώνουν τη σχολική εμπειρία K12

Η όλη έννοια των συνδεδεμένων δεδομένων είναι θεμελιωδώς απλή, αλλά ωστόσο σημαντική. Σύνδεση δεδομένων σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό είναι συνδεδεμένα και ορατά μέσω μιας κεντρικής θέσης. Η έννοια αυτή είναι δομημένη για τη δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η έννοια των συνδεδεμένων δεδομένων είναι απλώς ένας διαχωρισμός των δεδομένων μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών και τμημάτων.

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν απεριόριστους τρόπους να συνεργαστούν με εταιρείες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, η ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί όχι μόνο επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής, αλλά και την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στα δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα αποτελεί “ενιαία πηγή αλήθειας” για όλους τους χρήστες.

Γιατί τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν σημασία για τους οργανισμούς

Τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι μια θεμελιώδης έννοια που απαιτείται για την παροχή βαθιάς κατανόησης από τον τελικό χρήστη, η οποία είναι απαραίτητη για την εξατομίκευση και τη δέσμευση στον σημερινό ψηφιακό κόσμο και, ακόμη περισσότερο, στον κόσμο της εκπαίδευσης. Χωρίς αυτή τη σύνδεση σε όλα τα συστήματα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δυσλειτουργίας του συστήματος. Η ύπαρξη συνδεδεμένων δεδομένων απαιτεί βαθιά κατανόηση του τελικού χρήστη, συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές, σύνδεση διαφορετικών βάσεων δεδομένων και πρόσβαση σε αυτές σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και τη συνεχή ενημέρωση μιας στρατηγικής διαχείρισης δεδομένων που θα βοηθήσει τους οργανισμούς να επικοινωνούν με ακρίβεια και να συνεργάζονται με τους τελικούς χρήστες. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στον οργανισμό να κατανοήσει τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις και τις τάσεις των τελικών χρηστών σε όλα τα σημεία επαφής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της δέσμευσης.

Για να έχουμε πραγματικά συνδεδεμένα δεδομένα, πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση με όλες τις πηγές και τους τύπους δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Είτε τα δεδομένα προέρχονται από το CRM, τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ανάλυση ιστού, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), όλα τα δεδομένα αλληλεπίδρασης συγκεντρώνονται και είναι ορατά μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων. Με αυτή την τεχνική, μπορούν να οδηγήσουν προηγμένες αναλύσεις και ροή δέσμευσης σε πραγματικό χρόνο, εξατομικεύοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις με τον τελικό χρήστη με τρόπους που κλείνουν το χάσμα δέσμευσης.

Παγκοσμίως, ο όγκος των δεδομένων που παράγονται καθημερινά είναι διπλάσιος από τον όγκο των δεδομένων που παράγονται από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας μέχρι το έτος 2003.

Με την άνοδο της ψηφιακής δέσμευσης, γίνεται όλο και λιγότερο πρακτικό να λειτουργούμε με διαιρεμένα δεδομένα. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αποσυνδέονται από τους οργανισμούς που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να παρέχουν σχετικές εμπειρίες ή να ενεργούν με τρόπο που να επικεντρώνεται στον χρήστη. Τα συνδεδεμένα δεδομένα επιτρέπουν στο ΙΤ, τους διαχειριστές και άλλους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν σε βάθος τη συμπεριφορά των χρηστών τους. Υπάρχει τεράστια δυνητική αξία στη δημιουργία μιας στρατηγικής συνδεδεμένων δεδομένων, και οι οργανισμοί που το αναγνωρίζουν αυτό θα είναι αυτοί που θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην εποχή των ενδυναμωμένων χρηστών.

Πώς τα συνδεδεμένα δεδομένα βελτιώνουν τη σχολική εμπειρία K12

Γιατί τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι σημαντικά για την εκπαίδευση;

Εμπλουτισμένες πληροφορίες

Τα συστήματα πληροφοριών για τους φοιτητές (SIS), τα LMS και άλλες πλατφόρμες γίνονται ο νέος κανόνας όσον αφορά την εμπλοκή των φοιτητών. Αντί να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή πλατφόρμες, η ύπαρξη μιας συνδεδεμένης υποδομής δεδομένων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν εύκολα τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών και να εντοπίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο. Αυτός ο συνδυασμός πληροφοριών μπορεί να είναι πιο διορατικός από τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές εκθέσεις.

Ευθυγραμμισμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Με πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών που συγκεντρώνονται μέσω συνδεδεμένων δεδομένων, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να βρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ποιο εκπαιδευτικό σχέδιο πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και τυχόν ανισορροπίες στην ποικιλομορφία των μαθητών. Οι πολύτιμες γνώσεις προωθούν πολύτιμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και την εκπαίδευση.

Ενισχυμένη λήψη αποφάσεων

Η ύπαρξη των σωστών δεδομένων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν αποφάσεις που σχετίζονται με την καθημερινή σχολική ζωή. Για παράδειγμα, μπορούν:

-Παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και εντοπισμός των μαθητών που κινδυνεύουν εκ των προτέρων
-Αξιολογήστε τους εκπαιδευτικούς
-Διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το προφίλ της τάξης
-Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων
-Πρόβλεψη ακαδημαϊκής επιτυχίας και ετοιμότητας για το κολέγιο ή το πανεπιστήμιο

Αποτελεσματική διαχείριση των αποτελεσμάτων

Συστήματα πληροφόρησης φοιτητών όπως Classter επιτρέπουν στα ιδρύματα να παρέχουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δέσμευση των φοιτητών, εστιάζοντας παράλληλα στην πρόοδο του φοιτητή. Μέσω του Classter τα σχολεία μπορούν να θέσουν στόχους για τους μαθητές τους ή συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για κάθε μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τους στόχους που επιτυγχάνονται με το σύνολο του βαθμού, καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες, όπως η δημιουργία σεναρίων βαθμολόγησης ή ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης ενός μαθητή.

Υπάρχουν επίσης άλλες απλουστεύσεις που αφορούν τη συνδεσιμότητα δεδομένων, όπως η παροχή ενός συνόλου περιγραφικών κριτηρίων αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση των μαθητών. Επιτρέπουν επίσης στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν προκαθορισμένα, τροποποιήσιμα κείμενα για να αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών ή να απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων αξιολόγησης ανοικτού τύπου.

Αυξημένη συμμετοχή των γονέων

Οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνδεσιμότητα των δεδομένων από όλες τις πλατφόρμες για να δείξουν στους γονείς τι χρειάζεται να βελτιώσει το παιδί τους και σε ποιους τομείς το παιδί τους υπερέχει. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναφορές, απουσίες και οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί τους και τη σχέση τους με το σχολείο. Δεδομένου ότι η ανατροφοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία ενός παιδιού, η ανατροφοδότηση είναι διπλά σημαντική, καθώς μπορεί να κάνει ή να καταστρέψει την πρόοδο ενός μαθητή.

Classter και συνδεσιμότητα δεδομένων

Η Classter είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ενισχύει τη συνδεσιμότητα δεδομένων στα σχολεία K12 μέσω της πλατφόρμας της με μοναδικό σκοπό να φέρει επιτυχία τόσο στο ίδρυμα όσο και στους ενδιαφερόμενους. Παρέχει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και παραμετροποιήσιμα εργαλεία στην αγορά συστημάτων πληροφοριών για τους φοιτητές σήμερα. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για να μάθετε περισσότερα.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι τα συνδεδεμένα δεδομένα;

Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα αναφέρονται στην ενοποίηση όλων των πηγών και τύπων δεδομένων σε έναν οργανισμό, επιτρέποντας μια ενιαία προβολή των πληροφοριών. Στην εκπαίδευση, τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών, να ευθυγραμμίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα αποτελέσματα.

Πώς τα συνδεδεμένα δεδομένα βοηθούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων;

Τα συνδεδεμένα δεδομένα διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών, την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Υποστηρίζει επίσης τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν τη φοίτηση των μαθητών, να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και να προβλέπουν την ακαδημαϊκή επιτυχία.

Ποιος είναι ο ρόλος του Classter στη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δεδομένων στα σχολεία K12;

Η Classter είναι μια κορυφαία πλατφόρμα εκπαιδευτικής τεχνολογίας που προωθεί τη συνδεσιμότητα των δεδομένων στα σχολεία K12, προσφέροντας ολοκληρωμένα εργαλεία για τη διαχείριση των πληροφοριών των μαθητών, τον προγραμματισμό του προγράμματος σπουδών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή των γονέων.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

EdTech

Blockchain στις ακαδημαϊκές σχολές: Διαδικασίες επαλήθευσης σε συστήματα διαχείρισης σχολείων: Διαδικασίες επαλήθευσης σε συστήματα διαχείρισης σχολείων

Η αλυσίδα μπλοκ φέρνει επανάσταση στην ακαδημαϊκή επαλήθευση, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα
Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για την ασφάλεια των δεδομένων των μαθητών με πληροφοριακά συστήματα

Ανακαλύψτε πώς τα πληροφοριακά συστήματα ενισχύουν την ασφάλεια των δεδομένων των μαθητών στην εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα
Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Κατανόηση των δυνατοτήτων του Blockchain για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων των μαθητών

Ανακαλύψτε πώς το blockchain διασφαλίζει τα δεδομένα των μαθητών, διασφαλίζει τη διαφάνεια και εξορθολογίζει τις διοικητικές διαδικασίες στην εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της διαπίστευσης και της συμμόρφωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS) εξορθολογίζουν τις διοικητικές εργασίες, διασφαλίζοντας ότι τα ιδρύματα πληρούν τα αυστηρά πρότυπα χωρίς κόπο.
Ψάχνετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να αυξήσετε την αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα; Η εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών για τους Φοιτητές (SIS) είναι η απάντηση.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.