Ενημερώσεις προϊόντων I Ιούλιος 2022

Πυρήνας

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη επιλογή φιλτραρίσματος ανά τύπο για κάθε θέμα στη λίστα Θέματα

 • Μικρές αλλαγές στην Πύλη του Εκπαιδευτικού, στην ενότητα “Οι τάξεις μου”.

 • Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το ίδρυμα απευθείας από τη λίστα παραληπτών στο κέντρο μηνυμάτων

 • Προστέθηκε μια ενότητα με στοιχεία βιογραφικού σημειώματος στα προφίλ των μαθητών και των εκπαιδευτικών

 • Δύο προηγμένα φίλτρα έχουν προστεθεί στην προβολή “Φοιτητές ανά ιατρικά δεδομένα”.

 • Προστέθηκαν δύο νέες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις μηνυμάτων και ειδοποιήσεων, “Χρήση συγκεκριμένης διεύθυνσης email αποστολέα ανά”, “Επιτρέψτε στο {Teachers} να προσθέσει νέο email αποστολέα”.

 • Το μενού Διαχείριση συμβάντων έχει προστεθεί στην πύλη συνεργατών/εργοδότη.
 • Προστέθηκε ένας νέος τύπος ρόλου “Συνεργάτης/εργοδότης”.

 • Έχουν προστεθεί νέα πεδία κοινωνικών μέσων για μαθητές και εκπαιδευτικούς

 • Μια νέα καρτέλα σελίδας προφίλ έχει προστεθεί στη σελίδα προφίλ μαθητή

 • Στη λίστα “Μαθητές” έχει προστεθεί μια νέα προβολή, δηλαδή “Μαθητής ανά περίοδο”.

 • Βελτιωμένο ταμπλό και μενού αποφοίτων

 • Τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν πλέον να εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένους ρόλους χρηστών.
 • Έχουν θεσπιστεί κανόνες επικύρωσης σχετικά με το πεδίο “Global Registration Number”.

Ακαδημαϊκοί

 • Μια επιπλέον προβολή έχει προστεθεί στη λίστα παρουσιών, συγκεκριμένα η “Ζωντανή παρουσία”.

 • Στον Προγραμματισμό Αξιολόγησης, έχει προστεθεί ένα κουμπί για την ταυτόχρονη εισαγωγή όλων των μαθητών μιας τάξης

 • Στον Προγραμματισμό αξιολόγησης, μπορεί να προστεθεί μαζικά είτε ένας αριθμητικός είτε ένας περιγραφικός βαθμός στην αντίστοιχη στήλη.
 • Στην Ανάλυση βαθμολογίου, ολόκληρη η σελίδα μπορεί να εξαχθεί σε μορφή PDF.

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση στις ρυθμίσεις βαθμολόγησης, δηλαδή “Αυτόματος επανυπολογισμός των βαθμών του Gradebook, όταν υποβάλλονται οι βαθμοί αξιολόγησης”.

 • Έχουν προστεθεί νέες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις για την εργασία στο σπίτι, και συγκεκριμένα “Επιτρέψτε στο προσωπικό/καθηγητές να εισάγουν/τροποποιήσουν το χρόνο δημοσίευσης” και “Προεπιλεγμένη τιμή φίλτρου για γονείς/μαθητές”.

 • Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν καταργηθεί: “Προεπιλεγμένη προβολή λίστας εργασιών”, “Εμφάνιση τελευταίας εγγραφής ανά μαθητή για την προβολή ωρολογίου”, “Διαθέσιμη επιλογή προεπισκόπησης για τις καταχωρήσεις ωρολογίου”
 • Στην πύλη των καθηγητών, έχει προστεθεί μια πρόσθετη προβολή εργασιών, δηλαδή η “Λίστα ανά απαντήσεις”.

 • Στην πύλη γονέων, έχει βελτιωθεί το φιλτράρισμα και η εμφάνιση των εργασιών στο σπίτι.

Εισαγωγή

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, και συγκεκριμένα “Επιτρέψτε στους αιτούντες να προσθέσουν προαιρετικά μόνο τα ονόματα των συγγενικών επαφών του πατέρα και της μητέρας”.

 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση στις ρυθμίσεις της πύλης Signup & Applicants, “Επιτρέψτε στους αιτούντες να προσθέσουν μόνο έναν από τους τύπους ταυτοποίησης κατά την υποβολή προσωπικών δεδομένων”.

 • Το πεδίο φύλο μπορεί να αποκρυφτεί από τη φόρμα εγγραφής, ακολουθώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις
 • Μια νέα ομάδα ρυθμίσεων εφαρμογών “Έλεγχος ημερομηνίας γέννησης” έχει προστεθεί στις ρυθμίσεις διαχείρισης εφαρμογών

 • Μια πρόσθετη επιλογή “Παγκόσμιος αριθμός μητρώου” έχει προστεθεί στη ρύθμιση “Έγγραφο ταυτοποίησης που απαιτείται κατά την εγγραφή”.

Τιμολόγηση

 • Οι μαθητές ή οι γονείς μπορούν να δουν όλες τις ρυθμίσεις και τις αποδείξεις για όλες τις περιόδους όπως και στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

CRM

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη λειτουργία για τη μαζική ακύρωση συνεδριάσεων

 • Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών μπορεί πλέον να καθοριστεί μαζικά

Βιβλιοθήκη

 • Βελτίωση και προσθήκη διαδικασίας επιστροφής βιβλίων με τη χρήση σάρωσης γραμμωτού κώδικα

 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να δανείζονται τα ίδια βιβλία, ακολουθώντας τη ρύθμιση “Να επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ίδιου βιβλίου”.

Πρακτική άσκηση & διπλωματική εργασία

 • Έχουν προστεθεί περισσότερες καταστάσεις πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας στην αντίστοιχη αναπτυσσόμενη λίστα για εταιρείες/εργοδότες.

 • Οι επαφές μπορούν να προστεθούν σε εταιρείες/εργοδότες μέσω της φόρμας εταιρείας
 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση στις ρυθμίσεις Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Εργασίας, “Διαθέσιμες επιλογές δημιουργίας για εταιρείες/εργοδότες”.

 • Έχει προστεθεί μια νέα αναπτυσσόμενη λίστα, δηλαδή “Τύποι πρακτικής άσκησης/πτυχιακής εργασίας”.

 • Ένας μαθητής μπορεί πλέον να εγγραφεί σε πολλαπλές πρακτικές ασκήσεις ανά θέμα
 • Πολλαπλές βελτιώσεις έχουν επεξεργαστεί στην πύλη εταιρειών/συνεργατών

Κολλέγιο

 • Πραγματοποιείται έλεγχος πριν από τη μετάβαση ενός φοιτητή στο επόμενο εξάμηνο/αποφοίτηση με βάση το πρόγραμμα σπουδών, ακολουθώντας την κατάλληλη διαμόρφωση

Προηγμένα χαρακτηριστικά

 • Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και τα έγγραφα μπορούν τώρα να εισαχθούν ή να ενημερωθούν μέσω μαζικής εισαγωγής

Διαχείριση της περιφέρειας

 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη ρύθμιση, και συγκεκριμένα η “Επιτρέψτε στους τελικούς χρήστες να δημιουργούν εκδηλώσεις για τα ακόλουθα ινστιτούτα”, με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν εκδηλώσεις που διατρέχουν διάφορα ινστιτούτα.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Ενημερώσεις προϊόντων

Χαρακτηριστικό οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων)

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων), βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις στις οικονομικές ρυθμίσεις > Γενικές

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Τελευταίες ενημερώσεις προϊόντων της Classter: Classter: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαχείρισης

Στο Classter, η αδιάκοπη δέσμευσή μας στην καινοτομία μας ωθεί να βελτιώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας, προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Ενημερώσεις προϊόντων | Οκτώβριος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών και βελτιώσεων ειδικά σχεδιασμένων για να αναβαθμίσουν το ταξίδι σας στο Classter.
Τους τελευταίους μήνες, η

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της διαπίστευσης και της συμμόρφωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS) εξορθολογίζουν τις διοικητικές εργασίες, διασφαλίζοντας ότι τα ιδρύματα πληρούν τα αυστηρά πρότυπα χωρίς κόπο.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.