Είναι τα σχολεία χωρίς χαρτί το μέλλον της εκπαίδευσης;

Η τεχνολογία στις μέρες μας έχει γίνει ένα τεράστιο μέρος της ζωής μας και ειδικά για τον ακαδημαϊκό τομέα. Από τη δεκαετία του ’90, όπου τα σχολεία είχαν βασικούς επιτραπέζιους υπολογιστές, τώρα τα σχολεία έχουν φορητούς υπολογιστές και VR στην τάξη ως κανόνα, μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η πρόοδος που βλέπουμε είναι εντυπωσιακή. Αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια είχε τεράστια επίδραση τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Η τάξη, όπως ήταν, αλλάζει ήδη και διαμορφώνεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Αυτή η εξέλιξη, φυσικά, επηρέασε όλες τις πτυχές της σχολικής εμπειρίας: από την εισαγωγή μέχρι τις απουσίες και ούτω καθεξής. Το ερώτημα όμως είναι: είναι εφικτό ένα σχολείο χωρίς χαρτί; Θα αλλάξει τόσο πολύ το σχολικό σύστημα τα επόμενα χρόνια ώστε το χαρτί να είναι περιττό στη διδακτική διαδικασία;

Η εποχή της ψηφιακής μετάβασης

Α Πριν από λίγα χρόνια, μια τάξη χωρίς χαρτί θα ακουγόταν σαν μια σπουδαία ιδέα, αλλά λίγο μη ρεαλιστική. Και έκπληξη: αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα! Αυτό γίνεται με την ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού και τη μεταφορά του σε ένα σύστημα βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος, ώστε να αφαιρεθεί το χαρτί και να εισαχθεί μια διαδικτυακή ψηφιακή έκδοση αυτού του υλικού. Μια λύση βασισμένη στο cloud μπορεί να δώσει λύσεις σε πλήθος προβλημάτων.

Τα σχολεία χωρίς χαρτί μπορούν σίγουρα να έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η ιδέα και η προσέγγιση της τεχνολογίας χωρίς χαρτί αποσκοπούν απλώς στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας και στην ευθυγράμμιση με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, για να βελτιωθεί η μαθησιακή εμπειρία. Αλλά όλα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Παρακάτω θα δούμε πώς η ιδέα της αχαρτογράφησης θα επηρεάσει κατά πάσα πιθανότητα τόσο θετικά όσο και αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία και ορισμένα σενάρια που μπορεί να προκύψουν με αυτή την τεχνολογική εξέλιξη.

Πώς γίνεται

Το χαρτί εξαλείφεται στο σχολείο με την αντικατάσταση όλων όσων γίνονταν μέχρι τώρα σε χαρτί με ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η αντικατάσταση της διαδικασίας εισαγωγής με ένα σύστημα πληροφοριών για τους μαθητές. Επιπλέον, οι δακτυλογραφημένες επιστολές αντικαθίστανται από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα βιβλία αναφοράς μεταφορτώνονται και διατίθενται εύκολα σε ψηφιακή μορφή αντί για φυσικά βιβλία. Ένας άλλος τρόπος για την εξάλειψη του χαρτιού είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που βασίζονται στο χαρτί και βασίζονται σε έντυπα, εφαρμογές και έρευνες για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων.

Εκπαίδευση χωρίς χαρτί

Τα οφέλη

Τα οφέλη είναι πολλά, γι’ αυτό και όλο και περισσότερα σχολεία προσανατολίζονται στη χρήση των Συστημάτων Πληροφοριών Φοιτητών για τη βελτίωση του ιδρύματός τους.

Εξοικονόμηση χρόνου

Σε κάθε εργασία, η γραφειοκρατία είναι το μεγαλύτερο χρονοβόρο στοιχείο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη διοίκηση σχολείων. Με μια ψηφιακή πλατφόρμα, το προσωπικό του σχολείου μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο για τη βαθμολόγηση, την ενημέρωση και την ανατροφοδότηση των μαθητών και των γονέων. Το διοικητικό προσωπικό μπορεί να διεκπεραιώνει χειροκίνητες αρχειοθετήσεις, διάφορες εργασίες εκτύπωσης και την αποστολή επιστολών στο σπίτι με πιο άμεσο τρόπο. Σε γενικές γραμμές, η κατάργηση του χαρτιού είναι επίσης μια εναλλακτική λύση για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και προσεγγίζει εύκολα τους φοιτητές. Με άλλα λόγια, κάθε χρονοβόρα διαδικασία απλοποιείται και όπως λέει και το ρητό “ο χρόνος είναι χρήμα”.

Εξοικονόμηση πόρων

Κάθε χρόνο ξοδεύονται πολλά χρήματα στα σχολεία στα χαρτιά. Και όταν λέμε πολλά- ΠΟΛΛΑ. Η έρευνα έδειξε ότι ένα σχολείο καταναλώνει περίπου 1.000 φύλλα χαρτιού ανά μαθητή κάθε χρόνο. Και, είναι αυτονόητο, αλλά ποιο σχολείο δεν θέλει περισσότερους πόρους στην κατοχή του; Πολλές από αυτές τις εξοικονομήσεις θα μπορούσαν να πληρώσουν για μισθούς εκπαιδευτικών, μαθήματα, εκδρομές ή υπολογιστές που θα βοηθούσαν τους εκπαιδευτικούς στόχους.

Είναι μια προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον

Το χαρτί είναι ένας από τους πιο καταναλισκόμενους πόρους στον κόσμο και επίσης προκαλεί τεράστια ζημιά στο περιβάλλον μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να βοηθήσετε το περιβάλλον (ειδικά τώρα που κυριολεκτικά υποβαθμίζεται) από τη μείωση της χρήσης χαρτιού; Τα σχολεία καταναλώνουν καθημερινά τεράστια ποσότητα χαρτιού και με αυτό εννοούμε σωρούς ξεχασμένων εκτυπώσεων, πλεονάζουσες φωτοτυπίες και επιστολές προς τους γονείς που δεν φτάνουν ποτέ στο σπίτι. Προωθεί επίσης την ιδέα της περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές και τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο έχει αναλάβει δράση για να βοηθήσει.

Ανάκτηση χώρου

Η χρήση χαρτιού δεν είναι μόνο επιβλαβής για το περιβάλλον, αλλά καταλαμβάνει και πολύ χώρο. Όλοι θυμόμαστε ότι στα σχολεία μας οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με ράφια γεμάτα παλιά χαρτιά, τα οποία πιθανότατα δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Με αυτό το δεδομένο, οι τάξεις και τα σχολικά γραφεία αποσυμφορούνται με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεονάζων χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πρόσθετα γραφεία ή ακόμη και νέες αίθουσες διδασκαλίας.

Βελτίωση της οργάνωσης

Ένα σύστημα χωρίς χαρτί παρέχει το τεράστιο πλεονέκτημα της ανάρτησης των προγραμμάτων μαθημάτων στο διαδίκτυο, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, η περίπτωση της λανθασμένης τοποθέτησης ή παραπληροφόρησης μειώνεται σημαντικά. Με άλλα λόγια, όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ενός σχολείου βρίσκονται όλα σε ένα μέρος. Αυτό θα έχει αντίκτυπο τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα είναι πιο αποτελεσματικοί και συνεργάσιμοι στον προγραμματισμό τους και, επιπλέον, η διοίκηση του σχολείου θα έχει σαφή εικόνα για το τι πραγματικά διδάσκεται στην τάξη. Επιπλέον, μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να λείπει η εργασία ενός μαθητή.

Ασφάλεια εγγράφων

Η αποθήκευση εγγράφων σε ένα σύστημα που βασίζεται στο σύννεφο είναι γενικά πιο ασφαλής από την αποθήκευση εγγράφων σε χαρτί σε φυσική μορφή, με την πιθανότητα κάποιος να τα κλέψει ή να τα τοποθετήσει λάθος. Σε ένα σύστημα που βασίζεται στο cloud, η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα μπορεί να ελέγχεται κεντρικά και να διαγράφεται ακόμη και από κινητές συσκευές με το πάτημα ενός κουμπιού. Με τη διαχείριση εγγράφων χωρίς χαρτί, το προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται από οποιοδήποτε σημείο του σχολείου, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερο χρόνο. Ακόμη καλύτερα, σε περίπτωση καταστροφής, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα, όλα τα ηλεκτρονικά σας έγγραφα είναι ανακτήσιμα. Επίσης, σε περίπτωση πλημμύρας, οι πληροφορίες του σχολείου θα είναι ασφαλείς και ακέραιες στο σύννεφο.

Προετοιμασία των μαθητών για τον εργασιακό χώρο του μέλλοντος

Εμπλέκοντας τους μαθητές όλο και περισσότερο με την τεχνολογία, τους προετοιμάζουμε, κατά κάποιον τρόπο, για ένα άκρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Γενικά, ένας τεράστιος αριθμός διαδικασιών σε έναν εργασιακό χώρο έχει ήδη αυτοματοποιηθεί, οπότε η αυτοματοποίηση στον εκπαιδευτικό τομέα αποτελεί φυσική συνέχεια. Ένας εργοδότης δεν θα περιμένει από τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν ένα χάρτινο πρόγραμμα προγραμματισμού για να οργανώνονται ή να καταγράφουν χειρόγραφα τους στόχους της απόδοσής τους – οπότε γιατί να το περιμένουμε από τους μαθητές μας; Η καλύτερη προετοιμασία για τους μαθητές θα ήταν να γίνουν τα πάντα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Και δεδομένου ότι τα παιδιά, στις μέρες μας, χρησιμοποιούν ταμπλέτες και smartphones από την ηλικία των 3 ετών, αυτός θα ήταν πιθανώς ένας ευκολότερος τρόπος για να μάθουν και να διεκπεραιώσουν τις σχολικές υποχρεώσεις τους.

Πιθανό μειονέκτημα

Τα πάντα έχουν και μια άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένου του λόγου για τον οποίο ένα σχολείο θα πρέπει να απαλλαγεί από το χαρτί. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα:

Έλλειψη πόρων

Ορισμένοι μαθητές μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στα σπίτια τους, γεγονός που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, εάν ένα σχολείο απαλλαγεί από το χαρτί. Τόσο το σχολείο όσο και οι γονείς των παιδιών μπορεί και πάλι να μην έχουν τους πόρους για να αποκτήσουν τον εξοπλισμό που θα καταστήσει εφικτό ένα σχολείο χωρίς χαρτί. Τα σχολεία θα πρέπει να αγοράσουν ορισμένα λογισμικά για να απαλλαγούν από το χαρτί, όπως συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές και σίγουρα φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές για κάθε μαθητή.

Απώλεια της πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης

Ορισμένοι μαθητές χρειάζονται αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο για να ενεργοποιήσουν την αποτελεσματική μάθηση. Αυτό είναι δύσκολο να το χάσουν οι μαθητές που χρειάζονται ένα δομημένο μάθημα και συχνά ξεφεύγουν από την πορεία τους. Αυτή η απώλεια σύνδεσης μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω πολλών διαφορετικών εργαλείων, όπως το Skype, η διαδικτυακή μετάδοση ή οι διαδικτυακές διασκέψεις.

Δυσκολίες για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Ορισμένοι μαθητές με ειδικές ανάγκες χρειάζονται την επίβλεψη ή την αλληλεπίδραση μιας παραδοσιακής τάξης. Επίσης, όταν είναι ήδη μια πρόκληση να αναλάβει κανείς τις καθημερινές δραστηριότητες της τάξης, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση το να προσθέσει στους τεχνολογικούς γραμματισμούς μιας διαδικτυακής ή χωρίς χαρτί τάξης.

Η δυσκολία των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας

Προκειμένου να γίνει χωρίς χαρτί, απαιτείται από όλους τους εκπαιδευτικούς να είναι έμπειροι με την τεχνολογία και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Ένα κοινό πρόβλημα με την τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προέρχεται από μια προηγούμενη γενιά. Συνεπώς, δεν έχει μεγάλη εμπειρία με την τεχνολογία συνολικά. Επίσης, πολλοί πιο μόνιμοι εκπαιδευτές δεν αισθάνονται πολύ άνετα με τη χρήση νέων εργαλείων, εφόσον έχουν έστω και την παραμικρή γνώση για το πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την επέκταση και την ανάπτυξη της τάξης χωρίς χαρτί.

Το αποτέλεσμα

Στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν πολλά οφέλη από την κατάργηση του χαρτιού στα σχολεία, από την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων έως τη διάσωση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού. Η χρήση λιγότερου χαρτιού (ή ακόμη και η πλήρης κατάργηση του χαρτιού) είναι μια επωφελής λύση για τους μαθητές και τους καθηγητές σας, καθώς και για την ευρύτερη σχολική κοινότητα και το περιβάλλον. Επίσης, η αξιολόγηση της χρήσης του χαρτιού σας αποτελεί κρίσιμο μέρος της επίτευξης των μεγάλων εκπαιδευτικών στόχων σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορούν τα συστήματα χωρίς χαρτί να ωφελήσουν το σχολείο μου;

Τα συστήματα χωρίς χαρτί μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους, να προωθήσουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να ενισχύσουν την οργάνωση, να βελτιώσουν την ασφάλεια των εγγράφων και να προετοιμάσουν τους μαθητές για το ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί στα σχολεία;

Οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην τεχνολογία, την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών ειδικής εκπαίδευσης, την παροχή επαρκούς κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς και την αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή.

Γιατί πρέπει να επιλέξω το SIS της Classter για να βοηθήσω το σχολείο μου να απαλλαγεί από το χαρτί;

Το SIS του Classter ψηφιοποιεί διοικητικές εργασίες, όπως η εισαγωγή, η εγγραφή, η βαθμολόγηση και η παρακολούθηση της παρουσίας, μειώνοντας την εξάρτηση από τις διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί και βελτιώνοντας τη διαχείριση των δεδομένων.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Help prevent teacher burnout with k12 student information systems
EdTech

Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών με τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών K12

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα
Teachers guide to SIS
EdTech

Οδηγός του εκπαιδευτικού για τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών (SIS)

Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών
Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.