Κινητές εφαρμογές για την εκπαίδευση: Το “τζίνι στο μπουκάλι”

Η συζήτηση συνήθως πηγαίνει ως εξής: “Προσπαθώ να οργανώσω τις σχολικές μου εργασίες από πάντα!” και η τυπική απάντηση είναι: “Ξέρεις ότι υπάρχει μια εφαρμογή γι’ αυτό!”. Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει μια σημαντική μέθοδος για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.Αν καθίσετε και σκεφτείτε πόσα πράγματα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή μέσω των smartphones μας, θα συνειδητοποιήσετε ότι τα περισσότερα πράγματα τα κάνετε μέσω του smartphone σας!

Τώρα αναρωτηθείτε, γιατί η εκπαίδευση να είναι διαφορετική; Η απλή απάντηση είναι ότι δεν είναι. Με τη μετακίνηση των πολύπλοκων συστημάτων διαχείρισης μάθησης προς απλούστερες, εύχρηστες εφαρμογές για κινητά, οι μαθητές είναι σε καλύτερη θέση από ποτέ.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους σε ψηφιακή μορφή και για να το επιτύχουν αυτό υιοθετούν συστήματα διαχείρισης μάθησης, συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές και συστήματα διαχείρισης σχολείων. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαίο φαινόμενο- αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού που ενισχύεται από την πανδημία και την ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και Φοιτητών με τη σειρά τους αναζητούν έναν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για να προσφέρουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους στους τελικούς χρήστες πελάτες, δηλαδή στους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς κ.λπ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε αυτούς τους χρήστες και να απλοποιήσουμε τη σχέση τους με τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως τα συστήματα LMS, SIS και SMS, θα αναρωτηθείτε; Αλλά εφαρμογές για κινητά φυσικά!

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν όλοι τους smartphones που μεταφέρουν και χρησιμοποιούν ως μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας. Προσφέροντας μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για την εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραμένουν σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως και με τη δική τους ευκολία. Λέγοντας όλα αυτά, δημιουργείται ένα απλό ερώτημα, τι ακριβώς ψάχνουμε σε μια εφαρμογή για κινητά για εκπαιδευτικούς σκοπούς;

Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για την εκπαίδευση

Χαρακτηριστικά εφαρμογών για κινητά για την εκπαίδευση

  1. Μηνύματα: Απαιτούν την ανάγκη επικοινωνίας με φίλους, συνομηλίκους και άλλους ανθρώπους γενικά. Η προσφορά δυνατοτήτων ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω μιας εφαρμογής για κινητά για μαθητές, καθηγητές και γονείς είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτοί οι χρήστες πρέπει να επικοινωνούν για να εμπλουτιστούν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι μαθητές και οι γονείς πρέπει να επικοινωνούν συχνά με τους καθηγητές για ερωτήσεις σχετικά με την ακαδημαϊκή επίδοση και άλλα τέτοια θέματα, οι καθηγητές με τη σειρά τους πρέπει να επικοινωνούν με τους μαθητές και τους γονείς για να τους ενημερώνουν για νέες εργασίες, έργα ή ακόμη και για θέματα συμπεριφοράς. Τέλος, ας μην ξεχνάμε την κοινωνική πτυχή του σχολείου, διότι οι μαθητές έχουν την ανάγκη να επικοινωνούν με τους συμμαθητές και τους συνομηλίκους τους. Είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αν οι δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων μιας εφαρμογής μπορούν επίσης να επιτρέψουν την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών!
  2. Ακαδημαϊκή επίδοση: Οιμαθητές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την πρόοδό τους ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθούν τις εργασίες, τις εργασίες για το σπίτι και τις αξιολογήσεις γενικά για όλα τα μαθήματα. Οι γονείς πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών τους και να είναι ενήμεροι για όλες τις εργασίες, τις αξιολογήσεις και τα μαθήματα που απαιτούνται από τα παιδιά τους, ακριβώς για να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να τα ωθούν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις επιδόσεις όλων των μαθητών τους σε κάθε μάθημα, εργασία ή αξιολόγηση.
  3. Συμμετοχή: Και για τους τρεις τύπους χρηστών, μαθητές, γονείς και καθηγητές. Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν τις απουσίες ή τις καθυστερήσεις που έχουν σε κάθε μάθημα, μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι πολλές απουσίες ή καθυστερήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές που επιθυμούν να αποφοιτήσουν. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν πράγματι το σχολείο εγκαίρως και τακτικά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν τη φοίτηση, καθώς αποτελεί δείκτη της ακαδημαϊκής επίδοσης του μαθητή, καθώς και ζήτημα ασφάλειας. Οι καθηγητές πρέπει να μπορούν να καταχωρούν τις παρουσίες για κάθε μάθημα ακόμη και αν δεν βρίσκονται στο σχολείο ή στο γραφείο.
  4. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο: Όλες οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για κινητά θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν ένα ημερολόγιο/προγραμματισμό για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, για να τους βοηθήσουν να θυμούνται τις καθημερινές εκδηλώσεις και συνεδρίες των σχολικών δραστηριοτήτων τους. Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα μέσω τηλεπικοινωνιακών πλατφορμών όπως το Zoom, το WebEx και το MS Teams, θα ήταν ένα πλεονέκτημα για τους χρήστες να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις, μαθήματα απευθείας από το ημερολόγιο της εφαρμογής για κινητά.
  5. Διαχείριση ασφάλειας και ρόλων: Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι σημαντικό να έχουν τον έλεγχο του περιεχομένου που μοιράζονται και των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη. Επομένως, είναι σημαντικό για κάθε σχολείο ή πανεπιστήμιο που χρησιμοποιεί μια εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητά να έχει τον έλεγχο των δικαιωμάτων και των προνομίων που έχουν οι χρήστες στην εφαρμογή.

Ανακεφαλαίωση

Οι εφαρμογές για κινητά είναι διαθέσιμες μόνες τους ή σε συνδυασμό με συστήματα διαχείρισης μάθησης ή SIS, συστήματα SMS. Αποτελεί μια ιδιαίτερα συνιστώμενη προσθήκη στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα και θα τύχει της έγκρισης και της εκτίμησης των ενδιαφερομένων μερών του ιδρύματός σας. Να θυμάστε ότι οι εφαρμογές για κινητά είναι εδώ και αποτελούν το μέλλον.

Classter All in One Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης και Φοιτητών

Το Classter είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα SaaS, το οποίο βασίζεται στο cloud και είναι αρθρωτό. Το Classter συνδυάζει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος LMS & SMS & SIS, παρέχοντας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων την απόλυτη πλατφόρμα για έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Classter προσφέρει μια εφαρμογή για κινητά για να ολοκληρώσει την εμπειρία του χρήστη με όλες τις τελευταίες δυνατότητες για την ανταλλαγή μηνυμάτων, την προβολή της ακαδημαϊκής προόδου, την παρακολούθηση της παρουσίας και την παρακολούθηση του προγράμματός του μέσω ενός ακαδημαϊκού ημερολογίου.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορούν οι εφαρμογές για κινητά να ενισχύσουν τα συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης;

Οι εφαρμογές για κινητά παρέχουν προσβασιμότητα και ευκολία στους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να παραμένουν συνδεδεμένοι με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Προσφέρουν λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, η παρακολούθηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, η παρακολούθηση της παρουσίας και η πρόσβαση στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο εν κινήσει.

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να αναζητήσω σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητά;

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετάσετε περιλαμβάνουν δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθηση της ακαδημαϊκής απόδοσης, παρακολούθηση της παρουσίας, πρόσβαση στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο και λειτουργίες διαχείρισης ασφάλειας και ρόλων.

Πώς θα βελτιώσει η εφαρμογή για κινητά της Classter την εμπειρία χρήσης για τους ενδιαφερόμενους;

Η εφαρμογή για κινητά του Classter παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, η παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου, η παρακολούθηση της παρουσίας και η διαχείριση του ακαδημαϊκού ημερολογίου, ενισχύοντας την επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Providing Multilingual Support in K12 Schools
EdTech

Παροχή πολύγλωσσης υποστήριξης με τα συστήματα πληροφόρησης μαθητών K12

Ανακαλύψτε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της πολύγλωσσης υποστήριξης στα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών K12. Ξεπεράστε τα γλωσσικά εμπόδια, ενισχύστε τη γονική δέσμευση και προωθήστε την επιτυχία των

Διαβάστε περισσότερα "

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της πολύγλωσσης υποστήριξης στα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών K12. Ξεπεράστε τα γλωσσικά εμπόδια, ενισχύστε τη γονική δέσμευση και προωθήστε την επιτυχία των μαθητών.
Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη των προτύπων ISTE, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.