Έλεγχος λογοκλοπής

Το Classter ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το Turnitin, ενισχύοντας την ανίχνευση λογοκλοπής για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η ενσωμάτωση αυτή βελτιώνει τις διαδικασίες υποβολής, αναθεώρησης και βαθμολόγησης των εργασιών, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και προωθώντας δίκαια μαθησιακά περιβάλλοντα.
footer form background spheres

Ξεκινήστε με το Classter

Θέλετε να μάθετε τι μπορεί να κάνει το Classter για εσάς; Απλά κλείστε μια κλήση και θα σας βοηθήσουμε να ψηφιοποιήσετε την εκπαιδευτική σας αποτελεσματικότητα.