Είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο νέος κανόνας για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Το έτος 2020, μας έδειξε πόσο ευάλωτα είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ξαφνικές αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας τους. Η τεχνολογία υπήρχε, αλλά όχι όλα τα ιδρύματα θεώρησαν απαραίτητο να επενδύσουν πραγματικά σε αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας.

Η πανδημία και η ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση έχουν καταστήσει πλέον την αλλαγή απαραίτητη για τη συνέχιση αυτού του ακαδημαϊκού έτους και των επόμενων ακαδημαϊκών ετών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα ιδρύματα δεν ήταν απλώς η αγορά των κατάλληλων συστημάτων SIS ή των επικοινωνιακών πλατφορμών. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν η αλλαγή νοοτροπίας και η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας που θα συμπλήρωναν τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των εργαλείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν πλέον προσαρμοστεί και ολοκληρώσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως μάθησης και διαδικτυακών εργαλείων.

Θα διαρκέσει η σημερινή κατάσταση; Θα χρειαστούμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μέλλον; Στην πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι ειλικρινά ότι δεν γνωρίζουμε. Δύο το δεύτερο ερώτημα πρέπει να πούμε εμφατικά ναι! Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι μια εφάπαξ λύση, προσφέρει μεγάλη ευκολία τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους σπουδαστές. Η δυνατότητα μάθησης χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεστε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία π.χ. αίθουσα διδασκαλίας προσφέρει μεγάλη ελευθερία και εξοικονόμηση χρόνου για όλους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση σε άτομα που προηγουμένως αντιμετώπιζαν προβλήματα από την απόσταση από το σχολείο, την αδυναμία μετακίνησης και άλλα.

Η δήλωση ότι η εξ αποστάσεως μάθηση και η διαδικτυακή μάθηση είναι ο νέος κανόνας είναι ακόμη υπερβολική, αλλά θα πρέπει να γίνει μια συνήθης επιλογή για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η κρίση αυτή άνοιξε την πόρτα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία μπορεί να γίνει κανονικό στοιχείο των κανονικών λειτουργιών ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο νέος κανόνας για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Τα εργαλεία του επαγγέλματος: Η σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικασία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τι είναι η σύγχρονη μάθηση;

Η μαθησιακή διαδικασία που συμβαίνει διαδικτυακά αλλά σε πραγματικό χρόνο, οπότε η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την επικοινωνία των καθηγητών και των μαθητών σε ένα εικονικό περιβάλλον σε προκαθορισμένο χρόνο και με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι τηλεδιάσκεψη, ζωντανή ροή, τηλεδιάσκεψη ή ζωντανή συνομιλία. Ήταν μία από τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν τα ιδρύματα για πρώτη φορά όταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική απαίτηση κατά τη διάρκεια των διαφόρων κλειδωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Τα MS Teams, Zoom, Cisco Webex και Google Hangouts έγιναν τακτικός εξοπλισμός για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, παρόλο που τα εργαλεία αυτά επαναπροσδιορίστηκαν για την εκπαίδευση από τις αρχικές τους επιχειρηματικές λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης μάθησης

Πλεονεκτήματα:

  • Ανώτερη δέσμευση των μαθητών – Λόγω της διαδικτυακής φύσης της σύγχρονης μάθησης, οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν να έχουν πιο λεπτομερείς συζητήσεις και συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι μαθητές μπορούν να συζητούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν περισσότερο στην τάξη. Ο δάσκαλος είναι σε θέση να δέχεται ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι μαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις.
  • Ανώτερη άνεση και πρόσβαση – Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις συνεδρίες από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους. Οι μαθητές που μπορεί προηγουμένως να είχαν προβλήματα με την απόσταση από το σχολείο μπορούν τώρα απλά να ανοίξουν τους φορητούς υπολογιστές τους ή την κινητή συσκευή τους.
  • Οικοδόμηση ομάδας – Οι μαθητές θα πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν συχνότερα μεταξύ τους καθώς και με τον καθηγητή τους. Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα απαιτήσει μεγαλύτερη συνεργασία και ηγετικές ικανότητες από τους μαθητές και τους Δασκάλους τους.

Μειονεκτήματα:

  • Ανελαστικός προγραμματισμός – Αυτή η μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει τα πλεονεκτήματα και τις ανέσεις της, αλλά στην ουσία μπορεί να είναι περιοριστική λόγω του όγκου του προγραμματισμού για κάθε συνεδρία. Οι συνεδρίες πρέπει να προγραμματίζονται και ο χρόνος και η διάρκεια να συμφωνούνται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
  • Τεχνικές απαιτήσεις και δυσλειτουργίες – Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται διαδικτυακά απαιτούν κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις και απαιτούν χρόνο για την υιοθέτηση από τους μαθητές. Η προσαρμογή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τα ιδρύματα. Η τεχνολογία, όσο καλή και αν είναι, μπορεί επίσης να παρουσιάζει προβλήματα, όπως δυσλειτουργίες ή προβλήματα με τον πάροχο του διαδικτύου.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ασύγχρονης μάθησης

Πλεονεκτήματα:

  • Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα – Η δυνατότητα να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις χρονικές σας απαιτήσεις. Καθώς υπάρχει μάθηση με ζωντανή δράση όπως στην περίπτωση της σύγχρονης μάθησης, ο μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει το μαθησιακό υλικό και να αρχίσει να μαθαίνει με πιο άνετο ρυθμό, αλλά και πάλι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
  • Εντός των μέσων μάθησης – Οι ασύγχρονες μέθοδοι μάθησης αποτελούν μια χρυσή ευκαιρία για τους ευαίσθητους στην τιμή μαθητές να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική μάθηση. Καθώς δεν υπάρχουν καθημερινές διαλέξεις και ο σπουδαστής αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, το πρόγραμμα μπορεί να προσφερθεί με χαμηλότερο κόστος.

Μειονεκτήματα:

  • Απαιτούμενα κίνητρα – Για να ακολουθήσει ένας μαθητής μια τέτοια πορεία πρέπει να έχει υψηλά κίνητρα και να είναι σε θέση να διαχειριστεί έναν πλήρη εκπαιδευτικό φόρτο εργασίας μαζί με τις καθημερινές του υποχρεώσεις. Η ασύγχρονη μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πιο δύσκολο να την ακολουθήσουν οι νεότεροι μαθητές, καθώς απαιτεί μεγάλη πειθαρχία και οργανωτική συγκέντρωση.

Συμπέρασμα

Όλα όσα συνέβησαν στον κόσμο τους τελευταίους μήνες, οδήγησαν στην άνοδο της εξ αποστάσεως/διαδικτυακής μάθησης. Εκπαιδευτικά ιδρύματα που προηγουμένως δεν είχαν εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στην κατάσταση. Η μερική υιοθέτηση της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έδωσε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μια γεύση των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι μέθοδοι και δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αποτελέσει μόνιμη επιλογή για τους φοιτητές στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί το σχολείο μου να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης μαθητών για να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Ναι, πολλά σύγχρονα συστήματα διαχείρισης φοιτητών προσφέρουν λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως ηλεκτρονική εγγραφή, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, ψηφιακή υποβολή εργασιών και λειτουργίες βαθμολόγησης.

Τι πρέπει να προσέξω όταν επιλέγω ένα SMS για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Οι βασικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την επεκτασιμότητα, τη φιλικότητα προς το χρήστη, τις δυνατότητες ενσωμάτωσης με τα υπάρχοντα συστήματα, τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων, την ποιότητα της υποστήριξης πελατών και τη συμβατότητα με εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γιατί να χρησιμοποιήσει το σχολείο μου τα SMS του Classter;

Το Classter ξεχωρίζει για την ολοκληρωμένη προσέγγισή του, προσφέροντας όχι μόνο ισχυρά χαρακτηριστικά διαχείρισης μαθητών, αλλά και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης μάθησης, προσαρμόσιμες ροές εργασίας και προηγμένες δυνατότητες αναφοράς.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Using SMS for Higher Ed Accreditation & Compliance
EdTech

Πώς τα συστήματα διαχείρισης σχολείων βοηθούν στη διαπίστευση και τη συμμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της διαπίστευσης και της συμμόρφωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS) εξορθολογίζουν τις διοικητικές εργασίες, διασφαλίζοντας ότι τα ιδρύματα πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της διαπίστευσης και της συμμόρφωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Σχολείων (SMS) εξορθολογίζουν τις διοικητικές εργασίες, διασφαλίζοντας ότι τα ιδρύματα πληρούν τα αυστηρά πρότυπα χωρίς κόπο.
Ψάχνετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να αυξήσετε την αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα; Η εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών για τους Φοιτητές (SIS) είναι η απάντηση.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.