Πώς το EdTech κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική και ελκυστική

Η τεχνολογία έχει την απίστευτη ικανότητα να μεταμορφώνει την εκπαίδευση, μέσα και έξω από την τάξη. Δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους μαθησιακής διαδικασίας.

Το EdTech (εκπαιδευτική τεχνολογία) βοηθά τους μαθητές να συνεργάζονται, να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, να ελέγχουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτικούς. Ένα σχολικό σύστημα πληροφοριών δεν βοηθά μόνο τους μαθητές αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις μοναδικές μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή και να εξατομικεύσουν ανάλογα το εκπαιδευτικό υλικό.

Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι ένα βασικό συστατικό που τροφοδοτεί τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών. Η χρήση της τεχνολογίας διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να επικοινωνούν και να συντονίζονται αποτελεσματικά με τους γονείς.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες μαθητών για να εκτιμηθεί η αντίληψη και τα κίνητρα των μαθητών, εξετάστηκαν τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια των μαθητών και έγιναν παρατηρήσεις στην τάξη. Μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές αισθάνονται κίνητρα μέσω της συγκεκριμένης χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη, είτε για παιδαγωγικούς σκοπούς είτε για τη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Πώς το EdTech κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική και ελκυστική

Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο ενεργή και ελκυστική

Η ενεργητική, μαθητοκεντρική μάθηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από το να κρατάς απλώς σημειώσεις ενώ ο καθηγητής δίνει διάλεξη. Η διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικότερα από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Βοηθά στην προώθηση βασικών δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη και η δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Μια πρόσφατη μελέτη συνέκρινε τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών σε προπτυχιακά μαθήματα μαθηματικών και φυσικών επιστημών με παραδοσιακή διδασκαλία σε σχέση με την τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η μέση βαθμολογία των μαθητών βελτιώθηκε κατά περίπου 6% στις τάξεις ενεργητικής μάθησης, ενώ οι μαθητές στις τάξεις με παραδοσιακές διαλέξεις είχαν 1,5 φορά περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν.

Η έρευνα έχει αποδείξει την επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

Το 2014, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ εξέτασαν περισσότερες από 70 μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη μάθηση. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, όταν εφαρμόζεται σωστά, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση των μαθητών και το αίσθημα επιτυχίας, ιδίως μεταξύ των μαθητών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

“Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέο περιεχόμενο, αντί να είναι απλώς αποδέκτες περιεχομένου σχεδιασμένου από άλλους”, αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα από την έκθεση, αρκετές ομάδες μαθητών της ένατης τάξης στα Αγγλικά που βρίσκονταν σε κίνδυνο -συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν αποτύχει στις εξετάσεις Αγγλικών στο παρελθόν- σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στις κρατικές εξετάσεις από άλλες ομάδες του σχολείου τους που είχαν καλύτερες επιδόσεις.

Σε αυτή την τεχνολογικά υποστηριζόμενη τάξη, όπου κάθε μαθητής είχε μια ψηφιακή συσκευή και ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι μαθητές χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες που βασίζονται στην έρευνα αντί να παραδίδουν εργασίες.

Οι μαθητές, οι οποίοι προηγουμένως παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς και υψηλά ποσοστά αποτυχίας, είχαν τώρα υψηλά κίνητρα. Η τεχνολογία βοήθησε αυτούς τους μαθητές να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα, τους επέτρεψε και τους ενέπνευσε να επιτύχουν από μόνοι τους.

Όπως εξήγησε ο δάσκαλός τους: “Τους δίνει μια ατμόσφαιρα ενεργητικής μάθησης. Συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη μάθηση και ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι συμβαίνει στην τάξη.

Η εκπαιδευτική τεχνολογία δημιουργεί ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον

Τα συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν το υλικό τους στις ανάγκες κάθε μαθητή, ενώ ταυτόχρονα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέγουν πώς, τι και πότε μαθαίνουν.

Σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία. Αυτό διευκολύνει πολύ τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν τις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή, καθώς και να δημιουργούν και να αναθέτουν μαθήματα ή πόρους σε μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών. Ορισμένα συστήματα διαχείρισης μάθησης, για παράδειγμα, επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν “λίστες αναπαραγωγής” περιεχομένου που μπορούν να αναθέσουν σε ορισμένους μαθητές για να στοχεύσουν στο κενό συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Οι γονείς μπορούν να είναι ενήμεροι για την πρόοδο του παιδιού τους

Ένα άλλο πλεονέκτημα των συστημάτων EdTech είναι η δυνατότητα που δίνουν στους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στην ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών τους. Τα συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές βοηθούν τους γονείς να ενημερώνονται άμεσα για τους βαθμούς, τα μαθήματα, τις σχολικές εργασίες και τις ειδικές εκδηλώσεις του παιδιού τους. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολο μέσω εφαρμογών για κινητά που συνδέονται με ένα σύστημα SIS.

Οι γονείς μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου ή ακόμη και αυτόματες ειδοποιήσεις για να παρακολουθούν την πρόοδο του παιδιού τους. Επίσης, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς, να κάνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

Το EdTech διαταράσσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση στην τάξη

Με τη σωστή λύση EdTech, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαθητοκεντρικές ευκαιρίες μάθησης με αυτορυθμιζόμενο ρυθμό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να συνεργάζονται μεταξύ τους και οι γονείς έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού τους, καθιστώντας τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Classter είναι ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης φοιτητών που βασίζεται στο Cloud και μπορεί να προσφέρει τη λύση που χρειάζεται κάθε ίδρυμα σχετικά με τη διαχείριση των φοιτητών. Το Classter όχι μόνο βοηθάει κάθε μαθητή να συμμετέχει στην τάξη, αλλά παρέχει επίσης μια αποτελεσματική λύση παρακολούθησης μαθητών που επιτρέπει:

  • Συλλογή δεδομένων παρουσίας
  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
  • Προσδιορισμός των μακροχρόνιων απουσιών
  • Οι εκπαιδευτικοί να υπολογίζουν το ποσοστό παρουσίας των μαθητών τους, το οποίο θα τους βοηθήσει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, να παρακινήσουν και να δεσμεύσουν τους μαθητές τους.
  • Άμεση επικοινωνία με τους γονείς σχετικά με την απουσία του παιδιού
  • Διαχείριση δεδομένων παρουσίας
  • Αυτόματη ειδοποίηση των γονέων
  • Αναφορά
  • Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων

Συχνές ερωτήσεις

Πώς ωφελεί το EdTech τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς;

Το EdTech ωφελεί τους μαθητές παρέχοντας πρόσβαση σε διαδραστικούς μαθησιακούς πόρους, τους εκπαιδευτικούς επιτρέποντας την εξατομικευμένη διδασκαλία και αξιολόγηση και τους γονείς προσφέροντας ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ακαδημαϊκή πρόοδο και τη δέσμευση του παιδιού τους.

Πώς το EdTech υποστηρίζει ενεργές και ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες στην τάξη

Το EdTech προωθεί την ενεργητική μάθηση προσφέροντας διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία συνεργασίας και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, καθιστώντας τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική και συμμετοχική για τους μαθητές.

Μπορούν οι λύσεις EdTech να προσαρμοστούν στις μοναδικές ανάγκες του ιδρύματός μου;

Ναι, λύσεις όπως το SIS και το LMS της Classter, μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους στόχους των επιμέρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση των χρηστών.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Help prevent teacher burnout with k12 student information systems
EdTech

Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών με τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών K12

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα
Teachers guide to SIS
EdTech

Οδηγός του εκπαιδευτικού για τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών (SIS)

Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών
Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template