Η Classter δεσμεύεται να διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο ενημερωμένο και ακριβή. Εάν παρόλα αυτά συναντήσετε κάτι που είναι λανθασμένο ή ξεπερασμένο, θα το εκτιμούσαμε αν μας ενημερώνατε. Αναφέρετε πού στον ιστότοπο διαβάσατε τις πληροφορίες. Θα το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό. Παρακαλείστε να στείλετε την απάντησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@classter.com.

Δεν ευθυνόμαστε για απώλειες που οφείλονται σε ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες, ούτε για απώλειες που οφείλονται σε προβλήματα που προκαλούνται ή είναι συνυφασμένα με τη διάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, όπως διακοπές ή διακοπές. Όταν χρησιμοποιούμε φόρμες web, προσπαθούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων πεδίων στο ελάχιστο. Για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων, συμβουλών ή ιδεών που παρέχονται από ή για λογαριασμό της Classter μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η Classter δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η Classter καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία των συστημάτων της από κάθε μορφή παράνομης χρήσης. Η Classter εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή/και έμμεση, που υφίσταται ο χρήστης του δικτυακού τόπου, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της παράνομης χρήσης των συστημάτων του από τρίτους.

Η Classter δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους ή από τους οποίους γίνεται υπερσύνδεση ή άλλη αναφορά. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην Classter.

Η αντιγραφή, η διάδοση και οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού αυτού δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Classter, εκτός και μόνο στο βαθμό που προβλέπεται διαφορετικά σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης παραθέματος), εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει το αντίθετο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την προσβασιμότητα του ιστότοπου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.