Τιμολόγηση

Οικονομικοί Διακανονισμοί &
Πλάνα Δόσεων


Έχετε προσπαθήσει στο παρελθόν να διαχειριστείτε τα δίδακτρα φοίτησης του σχολείου σας με ένα λογιστικό πακέτο; Αν ναι, τότε αναγνωρίζετε όλα τα θέματα που μπορεί να λυθούν χρησιμοποιώντας το μοντέλο τιμολόγησης του Classter.

Ευελιξία στην Υλοποίηση Πλάνων & Πολιτικών Τιμολόγησης


Έχοντας συναντήσει διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης ανά εκπαιδευτήριο, το Classter, βάσει των δικών σας αναγκών και απαιτήσεων, διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για να τις υποστηρίξει.

Ηλεκτρονικές
Πληρωμές


Μέσω του Online Portal του Classter, οι γονείς και οι ενήλικες μαθητές μπορούν να έχουν μία πλήρη και αναλυτική εικόνα της οικονομικής τους καρτέλας(διακανονισμοί, πληρωμές, ληξιπρόθεσμα ποσά κ.α.).

Επισκόπηση Πληρωμών & Χρωστούμενων


Όταν ξεκινά μια ακαδημαϊκή περίοδος, όλες οι οικονομικές συμφωνίες μπορούν να καταχωρηθούν εκ των προτέρων στο Classter.

Διαχείριση Συμβάσεων & Οικονομικών Συμφωνιών


Κάθε οικονομικός διακανονισμός και σχέδιο δόσης δημιουργημένο στο Classter μπορεί να συνδεθεί με μία οικονομική συμφωνία.

Μαζική
Τιμολόγηση


Το Classter υποστηρίζει τη μαζική τιμολόγηση βάσει των οικονομικών συμφωνιών που έχουν οριστικοποιηθεί.

Διαχείριση Πληρωτών & Δραστηριοτήτων


Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην αποτελεσματική διαχείριση των πληρωτών;

Δαπάνες &
Προβλέψεις


Προγραμματίστε εύκολα τον προϋπολογισμό σας, παρακολουθήστε τα έσοδά σας και τα λογιστικά προφίλ των μαθητών σας.

Ξεκινήστε ΔωρεάνΕίσοδος