8 Οφέλη από την ενσωμάτωση του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητών σας με άλλες λύσεις EdTech

Αν σκεφτόσασταν να ενσωματώσετε το σύστημα πληροφοριών για τους μαθητές σας με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ήρθε η ώρα να κάνετε το άλμα! Με την αγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων EdTech να προβλέπεται να φτάσει τα 252 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι σαφές ότι η ψηφιοποίηση γίνεται μια κρίσιμη πτυχή της εκπαίδευσης.

Η ενσωμάτωση του συστήματός σας SIM με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τη συνολική κατανόηση των μαθητών σας, βελτιώνοντας παράλληλα τις καθημερινές σας λειτουργίες.
Σε αυτή την ανάρτηση ιστολογίου, θα καλύψουμε 8 οφέλη από την ενσωμάτωση του συστήματος SIM με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

8 Οφέλη από την ενσωμάτωση του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητών σας με άλλες λύσεις EdTech
  1. Αποδοτικότητα κόστους-αποτελεσματικότητας

Μια ενιαία, ενοποιημένη λύση που μπορεί να ενσωματωθεί σε πολλαπλά συστήματα τρίτων είναι λιγότερο δαπανηρή στην υλοποίηση, συντήρηση και αναβάθμιση από την αγορά ενός αυτόνομου συστήματος. Οι ενοποιήσεις επιτρέπουν επίσης την εξοικονόμηση κόστους με τη μείωση της διπλής προσπάθειας σε διάφορα συστήματα (π.χ. καταχώρηση δεδομένων).

  1. Ταχύτερη κλιμάκωση

Όταν ενσωματώνετε το σύστημα διαχείρισης μαθητικών πληροφοριών με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είναι εύκολο να προσθέσετε περισσότερους χρήστες και πηγές δεδομένων. Μπορείτε να επεκτείνετε τα χαρακτηριστικά του συστήματός σας ανάλογα με τις ανάγκες σας, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, καθώς η αύξηση της κλίμακας είναι ευκολότερη από την μείωση της κλίμακας πριν από την ενσωμάτωση.

  1. Βελτιωμένη ακεραιότητα και ποιότητα δεδομένων

Τα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ακεραιότητας, της ποιότητας και της συνοχής των δεδομένων.
Ακεραιότητα δεδομένων σημαίνει ότι τα δεδομένα που συλλέγετε είναι ακριβή και συνεπή με αυτά που είναι καταχωρημένα σε άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής έχει εγγραφή γονέα στο SIS του σχολείου σας, αλλά όχι τη δική του (επειδή δεν έχει ακόμη λάβει αριθμό ταυτότητας), τότε το σύστημα θα διασφαλίσει ότι οι δύο αυτές εγγραφές δεν θα συνδεθούν κατά λάθος.
Ποιότητα δεδομένων αναφέρεται συγκεκριμένα στις μετρήσεις της ακρίβειας – πόσο συχνά γίνονται λάθη; Πόσοι μαθητές έχουν ελλιπή ή ανακριβή δημογραφικά στοιχεία; Όταν συμβαίνουν σφάλματα κατά την εισαγωγή στο σύστημα SIS (ή οποιοδήποτε άλλο), είναι σημαντικό να διορθώνονται γρήγορα, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα αργότερα, όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για σκοπούς αναφοράς ή ανάλυσης.

  1. Κεντρική διαχείριση δεδομένων

Η ενσωμάτωση του SIS σας με άλλα συστήματα σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες των μαθητών σας σε ένα μέρος, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση και την κοινή χρήση τους με άλλα συστήματα (όπως το LMS ή το HR). Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σύστημα για τη διαχείριση των πληροφοριών των φοιτητών, την υποβολή εκθέσεων, την ανάλυση και ακόμη και την υποβολή εκθέσεων συμμόρφωσης.

  1. Εξάλειψη της επανάληψης δεδομένων

Η ενσωμάτωση του συστήματός σας SIM με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας εξαλείφει την επανάληψη δεδομένων σε διάφορα συστήματα και τμήματα, εξαλείφοντας τις περιττές ροές εργασίας, όπως οι διπλές εργασίες καταχώρησης. Ως παράδειγμα, φανταστείτε μια σχολική περιφέρεια που έχει δύο διαφορετικές εφαρμογές για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων των μαθητών: μία για τις τάξεις 3-5 και μία για τις τάξεις 6-12. Εάν θέλετε να συλλέξετε δεδομένα παρουσίας και για τις δύο ομάδες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο ξεχωριστά συστήματα – και στη συνέχεια να μεταφέρετε χειροκίνητα τις πληροφορίες στο SIS σας μετά την καταχώρισή τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε σφάλματα λόγω ανθρώπινου λάθους ή ελλιπών συνόλων δεδομένων.
Με την ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων μέσω API (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών), ωστόσο, τα σχολεία μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο εξαλείφοντας τις περιττές ροές εργασίας, όπως οι διπλές εργασίες καταχώρησης σε κάθε μεμονωμένη εφαρμογή που χρησιμοποιείται από μέλη του προσωπικού σε διάφορα τμήματα ενός οργανισμού όπως ο δικός σας.

  1. Αυξημένη παραγωγικότητα

Ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους μαθητές είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σχολείο ή περιοχή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση των δεδομένων των μαθητών, την παρακολούθηση της φοίτησης και των βαθμών, τη διαχείριση του προγραμματισμού και πολλά άλλα, επιτρέποντάς σας να παραμείνετε οργανωμένοι και να διατηρήσετε τους μαθητές σας στην πορεία προς την αποφοίτηση.
Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας; Αυτό μπορεί να βοηθήσει το σχολείο σας να γίνει πιο αποδοτικό, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του γραφείου, ενώ παράλληλα θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές.

  1. Βελτιωμένα αποτελέσματα των μαθητών

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους μαθητές του σχολείου σας με άλλα συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Όταν οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τους βαθμούς τους, τη φοίτηση, τα ωρολόγια προγράμματα και τα οικονομικά τους -πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευσή τους- αυτό τους βοηθά να επιτύχουν στο σχολείο και πέρα από αυτό.

  1. Μεγαλύτερη γνώση των μαθητών και των αναγκών τους

Τα συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές παρέχουν πληθώρα δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Τα συστήματα πληροφοριών για τους μαθητές συλλέγουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές, το εκπαιδευτικό τους ιστορικό και τις δραστηριότητές τους (π.χ. αρχεία παρακολούθησης), καθώς και άλλα δεδομένα που μπορούν να είναι χρήσιμα για την κατανόηση των αναγκών τους.
Για παράδειγμα: Αν γνωρίζετε πόσες φορές οι μαθητές σας έχουν εγκαταλείψει μαθήματα στο παρελθόν ή αν λείπουν συχνά από το σχολείο λόγω ασθένειας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να προγραμματίσετε μαζί τους πριν αυτό γίνει ξανά θέμα. Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε πού εμφανίζονται αυτά τα μοτίβα εντός της περιφέρειάς σας ή ακόμη και μεταξύ κρατών/χωρών. Για παράδειγμα, αν οι περισσότεροι μαθητές χάνουν μαθήματα τις Δευτέρες αλλά όχι τις Παρασκευές, αυτό μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα με τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τις τοπικές σχολικές περιφέρειες κοντά στα Σαββατοκύριακα. Τότε οι γονείς μπορεί να δυσκολεύονται να πάνε τα παιδιά τους εγκαίρως στο σχολείο, επειδή εργάζονται εκείνες τις ώρες και δεν μπορούν να τα πάνε εκεί οι ίδιοι.

Η ενσωμάτωση του συστήματος πληροφοριών για τους μαθητές σας με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο πόσο αποτελεσματικό είναι το λογισμικό σας.

Τέτοιες ενσωματώσεις σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με άλλα συστήματα, όπως συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή εργαλεία αξιολόγησης, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις εφαρμογές να αποθηκεύονται σε ένα μέρος. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχετε πολλαπλές πηγές για παρόμοιους τύπους πληροφοριών, όπως οι βαθμοί ή τα αρχεία παρακολούθησης, όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται σε ένα μέρος – το SIS σας. Επίσης, διευκολύνει τα μέλη του προσωπικού να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να περνούν ώρες ψάχνοντας σε διαφορετικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων. Η ενσωμάτωση του συστήματος πληροφοριών για τους μαθητές σας με άλλες λύσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα σας εξοικονομήσει χρόνο, θα μειώσει το κόστος και θα βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι κάθε μαθητής θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να επιτύχει.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί το σχολείο μου πρέπει να ενσωματώσει ένα σύστημα πληροφοριών για τους μαθητές (SIS) με άλλες τεχνολογικές λύσεις;

Η ενσωμάτωση του SIS σας με άλλες λύσεις EdTech προσφέρει οικονομική αποδοτικότητα, ταχύτερη κλιμάκωση, βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων, κεντρική διαχείριση δεδομένων, εξάλειψη της επικάλυψης δεδομένων, αυξημένη παραγωγικότητα, βελτιωμένα αποτελέσματα για τους μαθητές και μεγαλύτερη εικόνα των μαθητών και των αναγκών τους.

Μπορεί το SIS της Classster να ενσωματωθεί με άλλο λογισμικό;

Ναι. Το Classter προσφέρει δυνατότητες απρόσκοπτης ενσωμάτωσης που επιτρέπουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνδέσουν το SIS τους με άλλες λύσεις EdTech, όπως συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή εργαλεία αξιολόγησης.

Μπορεί το λογισμικό του Classter να βοηθήσει το ίδρυμά μου να διαχειριστεί τους πόρους μας πιο αποτελεσματικά;

Ναι, το Classter προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης πόρων που επιτρέπουν στα ιδρύματα να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των πόρων, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας, οι καθηγητές και τα υλικά. Με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών κατανομής πόρων, το Classter βοηθά τα ιδρύματα να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ενισχύσουν τη συνολική αποδοτικότητα.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Help prevent teacher burnout with k12 student information systems
EdTech

Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών με τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών K12

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα
Teachers guide to SIS
EdTech

Οδηγός του εκπαιδευτικού για τα Συστήματα Πληροφοριών Μαθητών (SIS)

Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) της K12 μπορούν να φέρουν επανάσταση στην εμπειρία της τάξης σας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει πώς το SIS μειώνει το άγχος και τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών
Ανακαλύψτε πώς η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητή (SIS) μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της τάξης σας! Ο παρών οδηγός υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη από τη χρήση ενός SIS
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template